Tro - trivsel - tilhørighet

25 Feb
Søndag, Februar 25, 2018 11:00
Gudstjeneste. Maria Pedersen taler og leder. Kari Løvang synger. Musikk ved Kåre Øgreid og Tryggve Knudsen. Ingen søndagsskole pga vinterferie.
27 Feb
Tirsdag, Februar 27, 2018 12:00
Formiddagstreff. Gjest: Hans Johan Sagrusten "Den skjulte skatten - om Aslak Bolts bibel"
Tirsdag, Februar 27, 2018 15:00
Ungdommene samles i kirken til middag og påfølgende aktiviteter
Tirsdag, Februar 27, 2018 16:30
3 Mar
Lørdag, Mars 3, 2018 10:30
Lørdag, Mars 3, 2018 14:00
Samling for barn i alderen 10-14 år. Forskjellige aktiviteter fra gang til gang. Ta kontakt med barne- og ungdomsarbeiderne Ola eller Marianne for mer info.
4 Mar
Søndag, Mars 4, 2018 11:00
Generasjonsgudstjeneste. Ola Westad taler. Maria Pedersen leder sammen med en av de unge. BlesSing synger. Musikk ved Kåre Øgreid og band. Nattverd. Kirkekaffe.
6 Mar
Tirsdag, Mars 6, 2018 15:00
Ungdommene samles i kirken til middag og påfølgende aktiviteter
Tirsdag, Mars 6, 2018 16:30
Tirsdag, Mars 6, 2018 19:00
Menighetsfest. Dette er en fest for alle medlemmer og venner som har Centralkirken som sitt åndelige hjem. Menighetens ansatte er vertskap. Festen ledes av Jacob Breda Antonsen og Jørgen Konradsen. Ulf Nilsen blir med og Ola Westad har kveldens tale.
8 Mar
Torsdag, Mars 8, 2018 18:00
Internasjonal kvinnegruppe. Mat, prat og fellesskap.
Torsdag, Mars 8, 2018 19:00
10 Mar
Lørdag, Mars 10, 2018 12:00 - Søndag, Mars 11, 2018 13:00
11 Mar
Søndag, Mars 11, 2018 11:00
Vi deltar på fellesgudstjeneste i Metodistkirken på Grünerløkka. Terje Nilsen taler. Signatur synger. Tambourine Dancers og Praise and Worship Team deltar. Offer til menighetens misjonsprosjekt i Zimbabwe. Ikke søndagsskole. Kirkekaffe.
13 Mar
Tirsdag, Mars 13, 2018 12:00
Formiddagstreff. Gjest: Jon Wetlesen: "Fall og frigjøring hos Jesus og Buddha, noen betraktninger"
Tirsdag, Mars 13, 2018 15:00
Ungdommene samles i kirken til middag og påfølgende aktiviteter
Tirsdag, Mars 13, 2018 16:30
18 Mar
Søndag, Mars 18, 2018 11:00
Sanggudstjeneste ved AdHoc. De står for hele gudstjenesten, synger flere av sine sanger og leder menigheten i sang. Tale ved Jan Magne Linnsund. Søndagsskole. Kirkekaffe.
20 Mar
Tirsdag, Mars 20, 2018 15:00
Ungdommene samles i kirken til middag og påfølgende aktiviteter
Tirsdag, Mars 20, 2018 16:30
25 Mar
Søndag, Mars 25, 2018 11:00
Påskespill ledet av Maria Pedersen og Anne Ng Forster, med flere medvirkende. Musikken er ved Kåre Øgreid.
27 Mar
Tirsdag, Mars 27, 2018 16:30
30 Mar
Fredag, Mars 30, 2018 11:00
Felles pasjonsgudstjeneste for metodistmenighetene ved Terje Nilsen og Steinar Hjerpseth. Kåre Øgreid spiller.
1 Apr
Søndag, April 1, 2018 11:00
Høytidsgudstjeneste. Ola Westad taler. Kari Løvang synger. Musikk ved Tryggve Knudsen og Kåre Øgreid. Nattverd.
3 Apr
Tirsdag, April 3, 2018 12:00
Formiddagstreff. Gjest: Harald Larsen, sammen med Kåre Øgreid "Sions Harpe - evangelisk sangskatt til vekkelse og begeistring i 100 år"
Powered by Cornerstone