Tro - trivsel - tilhørighet

Forsiden>Kontemplativ bønn

Kontemplativ bønn

2013-08-21
Gammel visdom aktualiseres

På denne siden vil du kunne lese om det som i den kristne tradisjonen er kalt kontemplasjon. Dette er en bønn uten ord og begreper, en hvilens bønn. Den fikk en renessanse i forrige århundre. I mange år hadde evangeliets kontemplative side hatt trange kår, selv i klostrene var det slik. En av de tingene som var med å skape en fornyet interesse og forståelse for kontemplativ bønn, var inspirasjonen fra Østens religioner. Mange ble tiltrukket av det som i Østen går under benevnelsen meditasjon. Det førte til at flere begynte å grave i sin egen kristne tradisjon, og det skapte en markert kontemplativ orientering som har bredt seg i den verdensvide kirke. Navn som Thomas Merton, John Main, Thomas Keating, William Johnston, Henri Le Saux og Bede Griffiths er navn som kan nevnes i denne sammenheng.

Powered by Cornerstone