Tro - trivsel - tilhørighet

Forsiden>Mennesket Jesus

Mennesket Jesus

2017-02-08

Tiden etter jul heter i kirken "åpenbaringstiden". I denne tiden skal det bli åpenbart for oss hvem det nyfødte barnet i krybben var. I gudstjenestene leser vi tekster og fortellinger om hvem Jesus var som menneske, og hva han gjorde mens han vandret rundt på jorda. En av de viktigste åpenbaringsfortellingene er den om når Johannes døper Jesus i Jordanelven.

Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa: "Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg?" Jesus svarte: "La det nå skje! Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet".

Johannes var ca seks måneder eldre enn Jesus, og var sendt for å gjøre folket klar for Jesu komme. Johannes var sendt for å peke på Jesus, for å legitimere Jesu guddommelige status. Men allikevel får Jesus til Johannes med følgende beskjed: "Jeg trenger å bli døpt av deg". Hvorfor trengte han det?

Jesus måtte bli døpt av Johannes for å bli rustet til det som lå foran ham: lidelse og død. Jesus var Guds egen sønn, men han måtte allikevel døpes inn i vår menneskelighet. Akkurat som han ble født inn i vår menneskelighet for å bli en av oss. Han ble døpt med den samme dåp som Johannes døpte menneskene til. Han ble født av Maria, på samme måte som menneskene ble født av sine mødre.

Jesus ble født inn i vår menneskelige avmakt, vår sårbarhet og vår frykt. Han var ikke superhelten som steg ned fra himmelen for å ordne opp. Livet på jorda kostet for Jesus, slik det iblant også koster for oss. Evangeliene forteller oss at Jesus var redd, trist, sint, sulten og trøtt. Han var menneske, som oss, med alle de begrensningene et menneskeliv innebærer.

Jeg har ofte lurt på hvorfro ikke Jesus både kom og dro på mer ekstravagant vis. I en ildvogn, som profeten Elia, for eksempel? På en måte som gjorde det tydelig for alle at han var Guds sønn? Hvorfor måtte han fødes og vokse opp? Hadde det ikke vært mer tidseffektivt for Gud å sende ham til jorda som voksen? Hvorfor måtte han tortureres og pines, og til slutt dø den verst tenkelige død på korset? Kunne ikke Gud bare hentet ham hjem til himmelen når nok var nok?

Jeg liker å tro at det handler om vår relasjon til Jesus i dag. Han var fullt og helt menneske i drøyt 30 år, med alt det innebærer. Han møtte mennesker, ble glad i dem, gråt når de gikk bort. Han kjente på sorg og smerte, jubel og glede. Han ble mislikt og elsket. Han gikk gjennom alt det vi mennesker går gjennom i dag, slik at vi kan relatere oss til ham. Slik at vi kan lese tekster om ham i åpenbaringstiden som får oss til å forstå at han ikke var så ulik oss. Slik at vi kan skjønne at når vi lider så forstår Jesus hvordan vi har det, og når vi jubler så jubler han med.

La oss lese åpenbaringstidens tekster med dette i bakhodet, bevisst på at vi har en Gud som ble født inn i vår verden til vår frelse - fordi han så sterkt ønsket en menneskelig relasjon til oss.

 

Maria Pedersen

Prest, Centralkirken

Powered by Cornerstone