Tro - trivsel - tilhørighet

Forsiden>Menighetens takkedag
Bilder: Odd Gunnar Haugen og Audun Westad
Bilder: Odd Gunnar Haugen og Audun Westad

Menighetens takkedag

2017-06-20
En gudstjeneste preget av takknemlighet

Søndag 18. juni var det duket for siste ordinære gudstjeneste før vi begynner med sommergudstjenester og ferie. Dette ble en fantastisk avslutning på et godt arbeidsår.

Det var menighetens to prester som stod for ledelse og preken. Ola Westad ledet, mens Maria Pedersen talte over Paulus brev til Filipperne 4, 4-7 og fokuserte på glede og takk. Menighetens to kor, AdHoc og BlesSing, bidro med flott sang, og Kåre Øgreid hadde med seg bandet - noe som virkelig satte prikken over i'en.

Det var en stor glede å få ta opp fem nye medlemmer og vise dem fram for menigheten. De fem som ble tatt opp var: Nora Ng Langdal, Andrea Ng Langdal, Mathea Ng, Anna Russnes og Bjørn Lunde Tonne.

Menighetens ansatte ble takket av personalutvalget ved Torill Langbråthen. Alle som går ut av verv ble takket av menighetsrådets leder Jan Arild Holbek, og årets frivillighetspris ble utdelt. Denne gangen gikk den til Maia Blomhoff Holm. Noe alle var enige om at var helt rett. I begrunnelsen ble det sagt følgende: "Hun har tatt sitt medlemsløfte på alvor, ved sitt nærvær, sitt engasjement og bruk av sin mange talenter både i Centralkirken og i Metodistkirken nasjonalt. Hun har i flere år vært viktig i lederskapet - i menighetsråd og arbeidsutvalg. Hun er nestleder i Signatur, har vært nestleder for Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund, og fast møteleder på Metodistkirkens årlige sommerfest. Ingen oppgave er for stor, men heller ingen for liten for Maia. Hun er et uhelbredelig ja-menneske - med stor evne til å inspirere og motivere andre. Men det aller viktigste er at Maia er en varm, omsorgsfull relasjonsbygger. Hun er et kontaktpunkt for mange, særlig unge og unge voksne i menigheten. Men hun er også en brobygger mellom generasjoner. Alle er på fornavn med Maia".

Vi gratulerer Maia med utmerkelsen, og ønsker hele menigheten og menighetens venner en velsignet sommer!

Vi sees til høsten!

 

Menighetens takkedagBlesSing Menighetens takkedagBlesSing Menighetens takkedagMedlemsopptagelse Menighetens takkedagMusikkmedarbeider Kåre Øgreid, prest Maria Pedersen, prest Ola Westad, barne- og ungdomsarbeider Ola Sørensen Menighetens takkedagAlle som gikk ut av verv fikk en takk og en rose Menighetens takkedagAdHoc Menighetens takkedagSøndagsskole hadde sin avslutning i slottsparken

 

Powered by Cornerstone