Tro - trivsel - tilhørighet

Forsiden>Vårofferdag med besøk fra København
Vårofferdag med besøk fra København

Vårofferdag med besøk fra København

2018-05-02
Søndag 6. mai.

Det er igjen tid for vårofferdag, denne gangen med storfint besøk av Jørgen Thaarup. Ola Westad leder. AdHoc synger. Musikk ved Kåre Øgreid med band. Det blir selvsagt også søndagsskole og kirkekaffe.

Jørgen Thaarup er bosatt i København, hvor han har en deltidsstilling som prest i Jerusalemskirken ved siden av å være distriktsforstander (tilsynsprest). I tillegg er han lærer på Teologiska Høgskolan i Stockholm, og er gjesteforeleser for Metodistkirkens studenter på Menighetsfakultetet i Oslo.

Thaarup er en av de fremste metodistteologene i Norden. Han skrev sin doktoravhandling om Wesleys og Grundtvigs teologier. Han finner store likhetstrekk hos disse to, og påviser at de konvergerende trekk til dels kan forklares ut fra felles inspirasjonskilder i den oldkirkelige og østlige tradisjon.

Velkommen til gudstjeneste!

Powered by Cornerstone