Allehelgensdag med besøk av Jon-Erik Bråthen ​

Jon-Erik Bråthen er gjestepredikant på gudstjenesten i Centralkirken Allehelgensdag – 4. november.

– Hva er hovedbudskapet du ønsker å formidle denne dagen?

– Som predikant er jeg opptatt av å formidle et budskap som snakker mest mulig sant om livet og om Gud. Selv om jeg ikke har skrevet prekenen til allehelgensdagen ennå, vil jeg legge vekt på å bekrefte de sammensatte følelsene som kan komme når noen dør. Sorg er som fingeravtrykk. Ingen sørger likt. Jeg vil også si noe om håpet om et liv etter døden og at alle mennesker blir tatt vare på av Gud når vi dør, svarer Jon-Erik Bråthen. Han er nå ledende sykehusprest ved Modum Bad. Men han er godt kjent i Centralkirken, der han var prest i flere år.

Allehelgensdag er en spesiell dag i kirkeåret. Allehelgensdag er for mange en viktig minnedag for de døde, hvor vi minnes de som har gått bort og tenker på generasjonene som er gått før oss. Dette perspektivet vil også prege denne gudstjenesten.

I gudstjenesten på Allehelgensdag blir det minneord ved Ola Westad, sang ved Herdis Marie Ruud Hansen og musikk ved Kåre Øgreid. Maria Pedersen-Mong er gudstjenesteleder. Det blir også dåp, nattverd og søndagsskole. Etter gudstjenesten er det som vanlig kirkekafé.

Jon-Erik Bråthen gleder seg til å komme tilbake til menigheten der han hadde sin første ansettelse som prest:

– Centralkirken vil derfor alltid ha en spesiell plass i livet mitt. Selv om jeg var ung og uerfaren, opplevde jeg at menigheten hadde stor tålmodighet og hjalp meg til å finne min plass og rolle som prest. Jeg ble dessuten veldig glad i alle menneskene de fem årene jeg arbeidet der. Dette, og mere til, gjør at det det var lett for meg å si ja til å komme til Centralkirken på Allehelgensdag. Det er som å komme hjem, sier søndagens gjestepredikant.

I ti år har Jon-Erik Bråthen vært sykehusprest ved Modum Bad på Vikersund. Dette er en privat institusjon for behandling av psykiske lidelser. Modum Bad er eid av en økumenisk og diakonal stiftelse.

– Jeg trives godt som sykehusprest. Modum Bad er et sted der mange har det vondt. Konsentrasjonen av lidelse og smerte er større her enn de fleste andre steder. Samtidig er menneskene jeg er prest for, mennesker menighetsprester møter hver uke. Det står stor respekt av de som kommer til Modum Bad for å jobbe med det som er vanskelig i livene deres. Det er veldig meningsfylt å gå et stykke vei sammen med de som ønsker samtale med prest, sier Jon-Erik Bråthen.