Alpha-kurs

Til høsten inviterer Centralkirken igjen  til Alphakurs. Alpha er en innføring i kristen tro som foregår over elleve kvelder. Kurset er et godt og velutviklet redskap for å gi et innblikk i noen av de grunnleggende temaene knyttet til kristen tro. Det blir brukt av mange menigheter i ulike kir- kesamfunn. Konseptet er mål-tidsfellesskap, undervisning og samtale i grupper. En slik kveld varer derfor et par timer.

Vi håper dette kurset kan være av interesse for mange, både medlemmer i menigheten og venner av menigheten. Det er ikke noe krav om avklart tro for egen del. Vi ønsker en åpen tilnærming til kristen tro og tenkning i dette kurset. Vi håper også det kan være av interesse på tvers av aldersspenn.

Vi starter med Alpha-middag onsdag 19. september kl. 19.

Dette er en innledende samling for alle som er interesserte, og i løpet av denne kvelden kan man melde seg på selve kurset. Første ordinære samling blir onsdag 3. oktober. Det blir samling annenhver onsdag, og siste kurskveld er 6. mars.

Ta kontakt med Centralkirkens kontor, tlf. 488 80 163 eller @ hvis du har spørsmål eller vil melde deg på Alpha-kurset.