Menighetskonferanse 5. juni

Menighetskonferanse 5. juni

Menighetskonferanse 5. juni Velkommen til Centralkirkens menighetskonferanse (årsmøte) onsdag 5. juni kl. 19.00. På menighetskonferansen blir det behandling av rapporter, regnskap og valg. Det blir også gitt en del annen viktig informasjon om menighetens arbeid. Rapportheftet til menighetskonferansen legges ut i kirkens vestibyle fra søndag 26.mai. I tråd med menighetens ønske om å være en «grønn menighet», blir rapportheftets innhold også lagt ut på Centralkirkens nettsted: www.oslocentral.noMenighetskonferansen ledes av vår tilsynsmann, Knut Refsdal (bildet). Alle, både medlemmer og venner av menigheten, er hjertelig velkommen til menighetskonferansen. På menighetskonferansen deler vi også ut Centralkirkens frivillighetspris til en person i menigheten.  Intensjonen med den er å synliggjøre takknemlighet over at så mange gir av sin tid og sitt engasjement til beste for menigheten. Det er på den måten Centralkirken har kunnet være et godt sted for mange gjennom flere generasjoner. Årets vinner av prisen blir kunngjort og gjort stas på i løpet av kvelden. I forkant av menighetskonferansen, fra klokka 18.30, serveres kaffe og noe godt å bite i. Vel...
Read More
Konfirmasjonsgudstjeneste

Konfirmasjonsgudstjeneste

Konfirmasjonsgudstjeneste Søndag 19. mai var det klart for et av årets høydepunkt i Centralkirken - nemlig konfirmasjonsgudstjenesten. Gjennom året de tre konfirmantene fra Centralkirken møttes hver tirsdag, sammen med to konfirmanter fra Metodistkirken på Bjølsen og én fra Metodistkirken på Lillestrøm.Årets konfirmasjonsgudstjeneste ble absolutt en høydare, der konfirmantene deltok og var synelige selv. Ola Westad talte og Maria Pedersen-Mong ledet. Kåre Øgreid stod for musikken og hadde med seg band, samt Øyvind Bjorå på fiolin. Til slutt sang Signatur tre sanger som virkelig satte prikken over i'en.Det har vært en stor glede for Centralkirken som menighet å få lov til å bli litt bedre kjent med disse tre, og vi ønsker dem alt godt på veien videre! Konfirmantene fremfører et dikt sammen med konfirmantene fra de andre menighetene. Konfirmantene sammen med prestene Maria Pedersen-Mong og Ola Westad, og barne-og ungdomsarbeider Ola Sørensen ...
Read More
Konfirmantenes dag

Konfirmantenes dag

Konfirmantenes dag Velkommen til konfirmasjonsgudstjeneste i Centralkirken søndag 19. mai.Seks ungdommer har deltatt på undervisningen som har pågått siste år under ledelse av barne- og ungdomsarbeider Ola Sørensen. Tre av dem tilhører Centralkirken. Det er Linnea Ng, Torjus Hoel Bjorå og Edmund Owusu. To av de unge kommer fra Metodistkirken på Bjølsen. Det er Viktoria og Lukas Hay Sætre. Den siste, Türkü Isabel Ingebretsen, sogner til Metodistkirken på Lillestrøm. Konfirmantene vil også denne gang være godt synlige og deltagende i konfirmasjonsgudstjenesten. Dessuten blir koret Signatur med slik de pleier. Deres deltagelse bidrar godt til konfirmasjon som fest i kirken. Kåre Øgreid har som vanlig også med med seg bandet på denne festdagen. Ola Westad er dagens predikant, og Maria Pedersen-Mong leder gudstjenesten....
Read More
Her kan du melde deg på menighetsturen!

Her kan du melde deg på menighetsturen!

Her kan du melde deg på menighetsturen! 13-15. september 2019 drar vi endelig på menighetstur igjen - denne gangen til Rødungstølen Høyfjellshotell i Ål i Hallingdal.Hotellet og den flotte høyfjellsnaturen gjør at vi kan tenke nytt om program, innhold og rammer for menighetsturen. Turterrenget er flott, og i september er fjellet på det aller vakreste med nydelige høstfarger og tid for gode friluftsopplevelser.Hva koster det?Voksne: 1250 ,-Enkeltromstillegg: 400 ,- per døgn.Barn og unge opp til 26 år: 600 ,-Barn opp til 4 år: GratisMakspris per familie: 3400 ,-Brosjyre med påmeldingstallong finner du i Centralt nr. 3/ – april/mai 2019. Du kan også melde deg på elektronisk. Her er påmeldingsskjemaet:Påmeldingskjema...
Read More
Diakoni – menighetens hjerteslag

Diakoni – menighetens hjerteslag

Diakoni - menighetens hjerteslag Onsdag 8. mai, kl. 19.00, inviteres alle interesserte til diakonal inspirasjonssamling i Centralkirken. Tema for samlingen er "Diakoni - menighetens hjerteslag" og kveldens gjest er Lisa Kristin Nielsen. Hun er utdannet barnevernspedagog, og har en matergrad i diakoni.Lisa vil dele litt generelt om hvilken rolle diakonien kan, og skal, spille i menighetene våre. Det vil også bli tid til samtale hvor vi kan dele erfaringer, utfordringer og ideer med hverandre.Enkel bevertning....
Read More
Unisont ja til ombygging

Unisont ja til ombygging

Noen av de som fra Centralkirken har vært sentrale i samralene med Jahr-gruppen. F.v. Ola Westad, prest, Jan Arild Holbek, menighetsrådsleder, Geir Kristiansen, leder i kirkevergeutvalget og Liv Kirstine Just-Mortensen, som er arkitekt og har bistått menigheten i prosessen. Unisont ja til ombygging Menighetsmøte 28. april sa enstemmig ja til planene om ombygging av Centralkirkens lokaler i 1. etasje. Referat fra menighetsmøtet 28.04.2019Møtet ble avholdt etter generasjonsgudstjeneste og kirkekaffe.65 personer var tilstede, og av disse var 60 stemmeberettigede.Tema: Mulig ombygging av våre lokaler for å gi plass til kantine for leietagere i bygget. Reidun Larsen ledet møtet, og etter en kort innledende orientering ga hun ordet til Morten Jahr. Han ga gårdeiers redegjørelse for hvorfor det er viktig for dem å få en felles kantine i bygget. Det har å gjøre med å være attraktiv i markedet og tenke langsiktige utleiemuligheter i bygget.Deretter ga leder av Menighetsrådet, Jan Arild Holbek, en kortfattet orientering om den prosessen menighetsrådet har hatt med gårdeier gjennom et års...
Read More
Lys Våken – et helt døgn med sprell levende aktiviteter

Lys Våken – et helt døgn med sprell levende aktiviteter

Lys Våken - et døgn med sprell levende aktiviteter Nå tør vi å kalle det en tradisjon: For tredje år på rad har vi vært samlet til Lys Våken i kirka vår. TacoTweens utgjorde den største delen, men sammen med konfirmanter, ungdommer og ledere har vi vært nærmere 30 deltagere, og de fleste overnattet også i kirka. Lys Våken handler ikke om å være våken et helt døgn, men om å være våken i hverdagen blant de vi omgås med. Det handler om å være en god venn og å kunne gjøre en liten forskjell i hverdagen. Vi har sunget og lekt sammen, hatt rebusløp, og vi har spist både taco og godteri. Å gjøre en liten forskjell i hverdagen kan gjøres på mange måter. Vi har snakket om hva vi kan gjøre for miljøet, og bestemte oss for å dra til Middelalderparken for å plukke søppel. Selv om det på avstand ikke så ut til å være noe særlig søppel der, var...
Read More
Menighetsmøte om mulig ny menighetssal

Menighetsmøte om mulig ny menighetssal

Menighetsmøte om mulig ny menighetssal Menighetsrådet vil avholde menighetsmøte etter gudstjenesten søndag 28. april.  Temaet er om Centralkirken skal si si ja eller nei til et forslag om ombygging av våre lokaler.Eierne av St. Olavsgate 28, Jahr-gruppen, har stort behov for å kunne tilby felleskantine for leietakerne i bygget. Derfor har de ønsket å overta arealet som nå er vår menighetssal, til kantine. Den foreslåtte løsningen innebærer at det for Jahr-gruppens regning blir bygd ny menighetssal til oss - på motsatt side av inngangspartiet. De vil, hvis vi sier ja, også bygge og bekoste nytt kjøkken, nye toaletter og ny garderobe til bruk eksklusivt for Centralkirken. Videre har Jahr lovet at Centralkirken kostnadsfritt skal få benytte kantinen alle dager etter lunsj på ukedager. Kantinen vil også bli stengt og lokalene tilbudt oss når det f.eks. arrangeres misjonsmesse.Hvis vi sier ja til ny menighetssal på motsatt side av inngangspartiet vil vi få en like stor menighetssal som den vi har, men med...
Read More
Palmesøndag med tradisjonsrikt påskespill

Palmesøndag med tradisjonsrikt påskespill

Palmesøndag med tradisjonsrikt påskespill Tradisjonen tro blir det også i år palmesøndagsgudstjeneste med påskespill i Centralkirken. Vi går igjennom påskefortellingen fra begynnelse til slutt ved hjelp av enkelt skuespill, tekstlesninger og salmesang. Dette har vist seg å være alvorspreget, men veldig fin, måte å innlede påskeuka på.  Så vi anbefaler deg å komme til gudstjenesten søndag klokka 11.00....
Read More
Vårofferdag i Centralkirken

Vårofferdag i Centralkirken

Vårofferdag i Centralkirken Vi minner om vårofferdagen 7. april med besøk av Metodistkirkens gospelkor fra Larvik. De var med og skape begeistring på Metodistkirkens Sommerfest sist sommer, og vi ser fram til å høre dem i Centralkirken. AdHoc øver inn et par sanger som de skal synge sammen med gospelkoret, og til sammen utgjør de to korene da et fyldig og forhåpentligvis klangfylt kor.Det er major Miriam Kjellgren fra Frelsesarmeen på Majorstua som er dagens gjestepredikant. AdHocs medlemmer satte stor pris på hennes forkynnelse under et besøk til korpset i høst, og vi gleder oss til å ønske henne velkommen i vår menighet.Ola Westad leder gudstjenesten på vårofferdagen, og Kåre Øgreid har med seg band. I tillegg blir også Øyvind Bjorå med på fiolin. Så vær hjertelig velkommen til en innholdsrik og musikalsk våroffergudstjeneste 7. april! Major Miriam Kjellgren, Frelsesarmeen ...
Read More