På vei til å bli prester

På vei til å bli prester

På kallsgudstjenesten på Metodistkirkens årskonferanse i Arendal ble to av ungdommene i Centralkirken presentert som kandidater til ordinert tjeneste i Metodistkirken. Marianne Munz ble presentert som kandidat til ordinert tjeneste, og Kristin Odén Halvorsen som i fjor ble kandidat, ble nå opptatt som såkalt prøvemedlem i Årskonferansen. Kristin skal kommende år fullføre teologistudiet. På Års- konferansen ble hun utnevnt til en 25 prosent stilling som prest i Metodistkirken i Tromsø. - Hvordan opplevde du kallsgudstjenesten og markeringen av at du har søkt om og fått prøvemedlemskap i Årskonferansen? - STORT, MEN LITT RART - Jeg opplevde det som stort å få lovt til å bli prøvemedlem. På kallsgudstjenesten syntes jeg det var litt rart å skulle være en av de få som skulle gå i presteskjorte og snipp blant alle prestene der, men selve markeringen av prøvemed- lemskapet var veldig n, svarer Kristin Odén Halvorsen. - Hva innebærer det i praksis at du skal være deltidsansatt prest i Tromsø, og hvor mye får vi se til deg...
Read More
Audun Westad  ny nasjonal kirkeleder

Audun Westad ny nasjonal kirkeleder

BILDETEKST: Irene Lohne Westad Og Audun Westad Med sitt tredje barn, Anne. Foto: Karl Anders EllingsenAudun Westad kommer aldri til å glemme datoen 23. juni 2018.Først og fremst fordi han og kona Irene morgenen den dagen fikk sitt tredje barn, Anne. Bare noen minutter etter at hun hadde kommet til verden foregikk ledervalget på Metodistkirkens årskonferanse i Arendal.Der og da ble 31-åringen fra Centralkirken valgt til ny leder av hovedstyret for Metodistkirken i Norge, med klart flertall. Han fikk også fornyet tillit som den ene lekdelegaten fra Norge til Generalkonferansen i United Methodist Church - den viktige verdenskonferansen som skal holdes neste år.- Hva ser du mest fram til å arbeide med som leder i hovedstyret?- Det jeg ser frem til i dette vervet er å jobbe sammen med så mange engasjerte personer på så mange ulike arenaer i kirken vår. Jeg vil gjerne få takke for tilliten som Årskonferansen har vist meg. Det blir spennende å ta fatt på dette vervet....
Read More
Generasjonsgudstjeste med dåp og BlesSing​

Generasjonsgudstjeste med dåp og BlesSing​

Generasjonsgudstjeste med dåp og BlesSing Søndag 2. september klokka 11.00 inviterer Centralkirken til semesterets første generasjonsgudstjeneste. Der blir en innholdsrik formiddag, ledet av Sindre Tønnessen Tokheim og Maria Pedersen. Ola Westad tale og Kåre Øgreid spiller. Barnekoret BlesSing synger. Det blir presentasjon av nye konfirmanter, dåp og nattverd. Og etter gudstjenesten er det selvsagt kirkekaffe med utsøkte kaker.Du er alltid velkommen i Centralkirken!...
Read More
Voksentur til vennskapsmenigheten i Liberia

Voksentur til vennskapsmenigheten i Liberia

33 ungdommer fra Centralkirken har deltatt på de tre leirene - Camp Garjay - til vår vennskapsmenighet i Liberia. Nå får de som ikke lenger er ungdommer sjansen...Centralkirken planlegger å arrangere reise til Liberia og vennskaps-menigheten Garjay. Her forteller lederen av misjonsutvalget Bjørn Sivert Broback om planene.- Hvorfor vil dere arrangere en «voksentur» til Liberia?- Misjonsutvalget synes det er viktig at også voksne får anledning til å be- søke vennskapsmenigheten. 33 ung- dommer har vært i Garjay og mange har fortalt om sine opplevelser. Det er tidligere vært arrangert en voksentur og tre ungdomsturer dit. Vi synes det er viktig at mange får egne erfaringer og opplevelser i møte en annen kul- tur og ikke minst får treffe venner av Centralkirken og få personlig forhold til Garjay og enkeltpersoner der.- Når er turen tenkt gjennomført?- Vi har tenkt påsken 2019. Fra fredag 12. til mandag 22. april, som er 2. påskedag.- Mange ungdommer i Centralkirken har vært med på Camp Garjay, og...
Read More