På søndagens generasjonsgudstjeneste var det avskjed med barne- og ungdomsarbeider Ola Sørensen. Det var leder av Barne- og ungdomsrådet, Henrik Kiil Blomhoff som sto for takkesekvensen, sammen med Ola Westad.

Ola Sørensen har vært ansatt i 5 år i menigheten. Han har vært en del av hele barne- og ungdomsarbeidet, men med særlig ansvar for konfirmantene. De har han hatt 32 av gjennom disse årene. Vi har sett at kull etter kull har blitt glad i Ola, og han fikk en velfortjent takk for sitt gode arbeid blant dem.

Ola har har også stått for matlagingen på myldredagen og gjort seg populær på den måten. For her har han vartet opp med mange gode retter, som har blitt satt stor pris på blant de unge.

Ola Sørensen tar nå et årsvikariat som kateket i Nedre Eiker menighet, der han selv ble konfirmert i sin tid. Det betyr at studiene settes noe på vent, men han fortsetter teologistudiet på TF.

Som synlig takk for sin tjeneste fikk han overrakt et bilde av kunstneren Bjørg Thorhallsdottir og en bildebok fra tiden i Centralkirken.