Barne- og ungdomsarbeid på nett

Nye tider åpner for nye muligheter – også for barne- og ungdomsarbeidet vårt! Vi håper å legge til rette for at barn og unge i Centralkirken fortsatt opplever seg sett og møtt, selv når vi ikke møtes fysisk i kirken. I størst grad har vi gått over til å bruke Zoom, et videokonferanseprogram, som gjør at vi kan kommunisere med lyd og bilde. Dette får en tilgang på via link som blir sendt på e-post eller melding. Sentralt i vårt barne- og ungdomsarbeid er relasjonene, både mellom ledere og de unge, og mellom de unge selv. Derfor velger vi å tilrettelegge aktivitetene våre på plattformer hvor alle kan kommunisere med alle.

Disse endringene har vi gjort for å møte de nye utfordringene:

Søndagsskolen gjennomføres på Zoom hver søndag kl 10. Marianne legger opp til søndagsskole for de minste (8 år og nedover) som følger det opplegget vi pleier å ha på søndagsskolen i Centralkirken til vanlig. Søndagsskolen varer i ca 45 minutter, og tilgang til Zoom kommer på mail i forkant.

TacoTweens (9-13 år) har foreløpig en gruppe på snapchat hvor de som har lyst kan være med på videochat hver søndag kl 12. Her er Ola S og Marianne med, og det er et litt løst opplegg uten noen plan annet enn at det er fint å opprettholde den kontakten.

Myldredag blir det invitert til på tirsdager kl 15 på Zoom. De som vil kan stikke innom videosamtalen, med eller uten mat, men for en hyggelig prat. Invitasjon og tilgang til Zoom kommer på facebook-eventet.

Konfirmantene møtes på tirsdager kl 16.45 på Zoom. Ola S har opplegget her, slik som han pleier, og konfirmantene får zoom-tilgang på mail.

#påfyll har vi ikke enda bestemt hvordan eller hva vi gjør med, men det oppdateres etterhvert.

Dersom du eller dine barn/barnebarn vil ha mer informasjon om noen av disse aktivitetene, så er det bare å ta kontakt med barne- og ungdomsarbeider Marianne (@“>@) eller Ola (@“>@)