Terje Hegertun er gjestetaler på høsttakkedagen 18. oktober. Han er pinsevenn, tidligere pastor i vår nabomenighet Filadelfia – og nå professor i systematisk teologi ved MF vitenskapelig høyskole, Menighetsfakultetet. Terje Hegertun er kjent også fra tidligere besøk på prekestolen i Centralkirken. Vi ser fram til besøket!
Ola Westad leder gudstjenesten, det blir sang ved AdHoc og musikk ved Øyvind Bjorå, Kåre Øgreid og band.

Vi samles med de rammene smitteverntiltakene gir oss. Når du kommer til kirken, må du registrere deg med navn og telefonnummer.  Du vasker hendene med antibac, og blir anvist plass med god avstand til de du ikke bor sammen med. Det skal være trygt og godt å delta på gudstjeneste i Centralkirken!

Øyvind Bjorå fra tidligere samspill med Kåre Øgreid og band