Her kan du melde deg på menighetsturen!

Her kan du melde deg på menighetsturen!

Her kan du melde deg på menighetsturen! 13-15. september 2019 drar vi endelig på menighetstur igjen - denne gangen til Rødungstølen Høyfjellshotell i Ål i Hallingdal.Hotellet og den flotte høyfjellsnaturen gjør at vi kan tenke nytt om program, innhold og rammer for menighetsturen. Turterrenget er flott, og i september er fjellet på det aller vakreste med nydelige høstfarger og tid for gode friluftsopplevelser.Hva koster det?Voksne: 1250 ,-Enkeltromstillegg: 400 ,- per døgn.Barn og unge opp til 26 år: 600 ,-Barn opp til 4 år: GratisMakspris per familie: 3400 ,-Brosjyre med påmeldingstallong finner du i Centralt nr. 3/ – april/mai 2019. Du kan også melde deg på elektronisk. Her er påmeldingsskjemaet:Påmeldingskjema...
Read More
Diakoni – menighetens hjerteslag

Diakoni – menighetens hjerteslag

Diakoni - menighetens hjerteslag Onsdag 8. mai, kl. 19.00, inviteres alle interesserte til diakonal inspirasjonssamling i Centralkirken. Tema for samlingen er "Diakoni - menighetens hjerteslag" og kveldens gjest er Lisa Kristin Nielsen. Hun er utdannet barnevernspedagog, og har en matergrad i diakoni.Lisa vil dele litt generelt om hvilken rolle diakonien kan, og skal, spille i menighetene våre. Det vil også bli tid til samtale hvor vi kan dele erfaringer, utfordringer og ideer med hverandre.Enkel bevertning....
Read More
Unisont ja til ombygging

Unisont ja til ombygging

Noen av de som fra Centralkirken har vært sentrale i samralene med Jahr-gruppen. F.v. Ola Westad, prest, Jan Arild Holbek, menighetsrådsleder, Geir Kristiansen, leder i kirkevergeutvalget og Liv Kirstine Just-Mortensen, som er arkitekt og har bistått menigheten i prosessen. Unisont ja til ombygging Menighetsmøte 28. april sa enstemmig ja til planene om ombygging av Centralkirkens lokaler i 1. etasje. Referat fra menighetsmøtet 28.04.2019Møtet ble avholdt etter generasjonsgudstjeneste og kirkekaffe.65 personer var tilstede, og av disse var 60 stemmeberettigede.Tema: Mulig ombygging av våre lokaler for å gi plass til kantine for leietagere i bygget. Reidun Larsen ledet møtet, og etter en kort innledende orientering ga hun ordet til Morten Jahr. Han ga gårdeiers redegjørelse for hvorfor det er viktig for dem å få en felles kantine i bygget. Det har å gjøre med å være attraktiv i markedet og tenke langsiktige utleiemuligheter i bygget.Deretter ga leder av Menighetsrådet, Jan Arild Holbek, en kortfattet orientering om den prosessen menighetsrådet har hatt med gårdeier gjennom et års...
Read More
Lys Våken – et helt døgn med sprell levende aktiviteter

Lys Våken – et helt døgn med sprell levende aktiviteter

Lys Våken - et døgn med sprell levende aktiviteter Nå tør vi å kalle det en tradisjon: For tredje år på rad har vi vært samlet til Lys Våken i kirka vår. TacoTweens utgjorde den største delen, men sammen med konfirmanter, ungdommer og ledere har vi vært nærmere 30 deltagere, og de fleste overnattet også i kirka. Lys Våken handler ikke om å være våken et helt døgn, men om å være våken i hverdagen blant de vi omgås med. Det handler om å være en god venn og å kunne gjøre en liten forskjell i hverdagen. Vi har sunget og lekt sammen, hatt rebusløp, og vi har spist både taco og godteri. Å gjøre en liten forskjell i hverdagen kan gjøres på mange måter. Vi har snakket om hva vi kan gjøre for miljøet, og bestemte oss for å dra til Middelalderparken for å plukke søppel. Selv om det på avstand ikke så ut til å være noe særlig søppel der, var...
Read More
Menighetsmøte om mulig ny menighetssal

Menighetsmøte om mulig ny menighetssal

Menighetsmøte om mulig ny menighetssal Menighetsrådet vil avholde menighetsmøte etter gudstjenesten søndag 28. april.  Temaet er om Centralkirken skal si si ja eller nei til et forslag om ombygging av våre lokaler.Eierne av St. Olavsgate 28, Jahr-gruppen, har stort behov for å kunne tilby felleskantine for leietakerne i bygget. Derfor har de ønsket å overta arealet som nå er vår menighetssal, til kantine. Den foreslåtte løsningen innebærer at det for Jahr-gruppens regning blir bygd ny menighetssal til oss - på motsatt side av inngangspartiet. De vil, hvis vi sier ja, også bygge og bekoste nytt kjøkken, nye toaletter og ny garderobe til bruk eksklusivt for Centralkirken. Videre har Jahr lovet at Centralkirken kostnadsfritt skal få benytte kantinen alle dager etter lunsj på ukedager. Kantinen vil også bli stengt og lokalene tilbudt oss når det f.eks. arrangeres misjonsmesse.Hvis vi sier ja til ny menighetssal på motsatt side av inngangspartiet vil vi få en like stor menighetssal som den vi har, men med...
Read More
Palmesøndag med tradisjonsrikt påskespill

Palmesøndag med tradisjonsrikt påskespill

Palmesøndag med tradisjonsrikt påskespill Tradisjonen tro blir det også i år palmesøndagsgudstjeneste med påskespill i Centralkirken. Vi går igjennom påskefortellingen fra begynnelse til slutt ved hjelp av enkelt skuespill, tekstlesninger og salmesang. Dette har vist seg å være alvorspreget, men veldig fin, måte å innlede påskeuka på.  Så vi anbefaler deg å komme til gudstjenesten søndag klokka 11.00....
Read More
Vårofferdag i Centralkirken

Vårofferdag i Centralkirken

Vårofferdag i Centralkirken Vi minner om vårofferdagen 7. april med besøk av Metodistkirkens gospelkor fra Larvik. De var med og skape begeistring på Metodistkirkens Sommerfest sist sommer, og vi ser fram til å høre dem i Centralkirken. AdHoc øver inn et par sanger som de skal synge sammen med gospelkoret, og til sammen utgjør de to korene da et fyldig og forhåpentligvis klangfylt kor.Det er major Miriam Kjellgren fra Frelsesarmeen på Majorstua som er dagens gjestepredikant. AdHocs medlemmer satte stor pris på hennes forkynnelse under et besøk til korpset i høst, og vi gleder oss til å ønske henne velkommen i vår menighet.Ola Westad leder gudstjenesten på vårofferdagen, og Kåre Øgreid har med seg band. I tillegg blir også Øyvind Bjorå med på fiolin. Så vær hjertelig velkommen til en innholdsrik og musikalsk våroffergudstjeneste 7. april! Major Miriam Kjellgren, Frelsesarmeen ...
Read More
Fra Åh til Ål

Fra Åh til Ål

Fra Åh til Ål Seks ganger har Centralkirken arrangert menighetstur til Åh stiftsgård i Sverige. Mange - i alle generasjoner - har opplevd det som fint. De siste årene har vi lett etter alternative steder å dra på menighetstur - gjerne på fjellet. Nå har vi funnet stedet: Rødungstølen høyfjellshotell i Ål i Hallingdal. Vi har leid hotellet fra fredag 13. - søndag 15. september 2019.Hotellet og den flotte høyfjellsnaturen gjør at vi kan tenke nytt om program, innhold og rammer for menighetsturen. Turterrenget er flott, og i september er fjellet på det aller vakreste med nydelige høstfarger og tid for gode friluftsopplevelser.Det gunstige er at vi får hele Rødungstølen høyfjellshotell til vår disposisjon, og at prisen er ganske gunstig. Vi får bruke alle hotellets lokaliteter som vi vil, og det inkluderer også bruk av Vats fjellkirke som ligger et par hundre meter fra hotellet.Vi satser som tidligere år på å få med deltakere i alle aldre, og vi vil gjøre vårt...
Read More
Er du vår nye vaktmester?

Er du vår nye vaktmester?

Er du vår nye vaktmester? Vi trenger en ny vaktmester, og en vikar (ett år) som kan som kan gå inn i vaktmestertjenesten som utføres i turnus; kvelder og helger. Ca 12 timer pr. uke.En vesentlig del av jobben er renhold av kirkens lokaler. Interesserte må være fylt 18 år, og det er ønskelig at søker har en tilhørighet til Centralkiren.Kontakt Solveig Lunde Holbek på telefon 986 86 333 for nærmere opplysninger om arbeidsoppgaver og arbeidsvilkår. Tiltredelse etter avtale.Søknadsfrist 1. mai 2019.Søknad sendes til personal@oslocentral.no...
Read More
Uttalelse fra Centralkirkens menighetsråd

Uttalelse fra Centralkirkens menighetsråd

Uttalelse fra Centralkirkens menighetsråd Mange medlemmer i Centralkirken reagerer sterkt på det som hendte på generalkonferansen til The United Methodist Church. Generalkonferansen vedtok den såkalte ”Traditionalist Plan”, som fastholder kirkens nåværende posisjon hvor homofile og lesbiske som lever i parforhold, ikke kan bli prester i kirken, og at kirken fortsatt ikke tillater å vie personer av samme kjønn. Beslutningen innebærer dessuten en rekke innstramninger og spesifiseringer av konsekvensene, hvis prester og diakoner ikke holder seg innenfor rammene.Det er i Centralkirkens menighetsråd ulike meninger om likekjønnede ekteskap og om ordinasjon av mennesker som lever i homofile eller lesbiske parforhold. Men det store flertallet i rådet ønsker at vår kirke skal åpne for vigsel og ordinasjon av samlevende homofile.Vi er som kirke nå inne i en krevende brytningstid. I denne situasjonen er det viktig at vi merker oss det vår biskop, Christian Alsted, skriver: «Jeg vil minne om at kirken ikke har truffet beslutninger om et emne eller et spørsmål. Vi snakker om...
Read More