Preken 17. januar

Preken 17. januar

Dette er prekenen Ola Westad holdt i Centralkirken 17. januar, ut fra tektsten fra Johannes 4, 4-26. Jesus visker ut skillelinjer Johannes 4,4-26 Dette er en tettpakket fortelling som åpner for flere innfallsvinkler til teksten. Men jeg bruker like godt den første setningen som startpunkt. Jesus måtte gå gjennom Samaria, sies det. Men han måtte ikke. Han valgte det. Han hadde vært sammen med sine disipler i Jerusalem en tid, og nå var de på vei tilbake til Galilea. De hadde lagt ut på en reise nordover som ville ta dem tre dager om de gikk den korteste veien. Den gikk gjennom Samaria, som lå der som en barriere mellom Judea og Galilea. Jesus kunne gått utenom Samaria, slik mange jøder pleide å gjøre. De la heller en dag til reisen enn å måtte bevege seg inn i Samaria. Men det gjorde altså ikke Jesus. Og for Jesus handlet nok dette om mer enn å ta den raskeste veien. Det var like mye en symbolhandling. For møtet mellom Jesus og den samaritanske kvinnen ved...
Read More
Gudstjenester på nett

Gudstjenester på nett

Vi overfører direkte gudstjenester fra Centralkirken gjennom hele januar og februar. Det er bare de medvirkende som er til stede i kirken. Tilgangen til disse gudstjenestene blir heretter enda enklere fra nettsiden vår. Du trenger ikke lenger ta vare på en link og finne den fram søndag kl. 11 når gudstjenesten starter. Hver søndag kl. 10 dukker et vindu opp på nettsiden. Det ser slik ut: Dette vinduet blir stående timen fram til kl. 11. Da aktiveres bildet og det er bare å trykke på startpilen midt i bildet. Og da trenger du ikke gjøre mer. De tre korsene står der til gudstjenesten settes i gang i kirken, og så du er med på digital gudstjeneste fra Centralkirken. I første omgang må denne måten å gjøre det på skje via nettsiden vår. Men vi håper at vi også etter hvert kan få til en like enkel tilgang via Facebook. Det skal det i så fall bli sendt ut melding om. Det er gudstjenester på rundt...
Read More
Helle Kristiansen er vår nye barne- og ungdomsarbeider

Helle Kristiansen er vår nye barne- og ungdomsarbeider

Helle Kristiansen er ansatt som barne- og ungdomsarbeider i Centralkirken. - Jeg er heldig som får denne muligheten. Jeg sa ja fordi barne- og ungdomsarbeidet i Centralkirken har vært så veldig betydningsfullt for meg, fra jeg var liten og fram til nå. Jeg har lyst til å bidra til at de barn og unge som vokser opp nå, skal få en like bra oppvekst i kirken vår som jeg har fått, sier Helle. Etter at menighetsrådet i desember drøftet ressurser til barne- og ungdomsarbeidet, har personalutvalget fulgt opp saken og vurdert hvordan vi best mulig kan få gode kandidater til dette arbeidet. - Vi er i den heldige situasjon at vi har egne krefter med kompetanse, motivasjon og godt kjennskap til barne- og ungdomsarbeidet. Vi er glad for at Helle Kristiansen går inn i denne deltidsstillingen, sier lederen i personalutvalget, Johan Tore Solberg. Marianne Munz, som de siste fem årene har vært ansatt barne- og ungdomsarbeider i Centralkirken, blir fra 1. august ansatt som prest i Centralkirken. Hun fortsetter som barne- og ungdomsarbeider fram til...
Read More
Stenger kirken, satser digitalt – og får snart “ny” kirke

Stenger kirken, satser digitalt – og får snart “ny” kirke

Sosial nedstengingByrådet innførte fredag 6. november det de kalte en «sosial nedstenging av Oslo». Ett av tiltakene var forbud mot alle innendørs arrangementer. Smittesituasjonen har utviklet seg negativt de siste ukene, i hele landet - men særlig i Oslo.  Usikkerhet rundt smittespredningen i jule- og nyttårshelgen og de nye mutasjonene av koronaviruset var blant hovedårsakene da regjeringen 3. januar innførte de strengeste og mest inngripende tiltakene siden Norge ble delvis stengt ned i mars i fjor. For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksatte regjeringen forsterkede nasjonale smitteverntiltak, foreløpig fram til 19. januar. Helsetoppene advarer om at vi går en krevende tid i møte hvis smittetrenden ikke snus. Resultatet kan da bli enda strengere tiltak. Når vaksinasjonen nå er igang øyner vi håp om bedring et stykke fram, men vi må likevel starte det nye året med ytterligere innskrenkinger. Det generelle rådet fra myndighetene er å begrense sosial kontakt så mye som mulig. Centralkirkens ressursgruppe i koronasituasjonen besluttet på møte 7. januar å avlyse alle arrangementer i kirken ut februar måned. Gudstjenester...
Read More
Preken 10. januar

Preken 10. januar

Dette er prekenen Ola Westad holdt på den direktesendte gudstjenesten fra Centralkirken 10. januar Guds elskede barn Markus 1,3-11 Vi står noen ganger i livet overfor omveltninger som vi ikke kommer til å glemme. Så godt som hele 2020 har vært en slik erfaring på grunn av korona. Nå øyner vi håp om bedring et stykke fram, men vi må likevel starte året med ytterligere innskrenking på sosial kontakt. Avslutningen av 2020 vil i tillegg bli husket for leirraset i Gjerdrum med sine tragiske konsekvenser. Ti mennesker fikk en brå død, og mange har mistet sine hjem og lever med uvisshet om hva som skjer framover. Så kommer vi også til å huske inngangen av 2021 for det utenkelige som skjedde i USA. Det var fullt kaos rundt og i kongressbygningene i Washington, og vi satt vantro og så det som skjedde. Hundrevis trengte seg med makt inn og truet demokratiske prosesser å gå sin gang. Det var ytterst spente timer før politi og sikkerhetsstyrker fikk kontroll og politikerne kunne fortsette sitt konstitusjonelle arbeid. Jo,...
Read More
Preken 3. januar

Preken 3. januar

Bibelteksten denne dagen er Lukas 2,40-52, om Jesus som 12-åring i templet. Prekenen er ved Ola Westad. Økende bevisstgjøringLukas 2,40-52 Det er verdt å ha i tankene at fortellingene om Jesus er skrevet med tilbakeblikkets innsikt. Både kors, oppstandelse og himmelfart er en del av bakteppet når de begynner å skrive ned historien om Jesu liv. Det er antageligvis Markus som er først ute. For ham handler det om hva Jesus gjorde og sa og kulminasjonen med død og oppstandelse. Det ser ut som Matteus plukker opp noe av stoffet til Markus, men han viser også interesse for Jesu bakgrunn og har glimt fra hans første år. Dette samme viser seg når Lukas setter seg fore å skrive fortellingen om Jesus. Han innleder sin historie med å si at han gikk grundig til verks i sitt arbeid. Han hadde ikke selv vært med på begivenhetene rundt Jesu liv, så det var viktig å granske nøye hva som var overlevert fra de som hadde vært øyenvitner til det hele. Maria er en av de...
Read More
Gudstjenester i januar

Gudstjenester i januar

Vi fortsetter med direkteoverførte gudstjenester med bare medvirkende til stede også i januar. Her er linkene til de to første gudstjenestene: 3. januar:https://youtu.be/MrHNfyWPtqY10. januar:https://youtu.be/8E_d775vziA 3. januar er det Anne Ng Forster som leder gudstjenesten. Herdis Marie Ruud Hansen synger, og Kåre Øgreid spiller. Predikant er Ola Westad, og teksten er fra Lukas 2,40-52, om Jesus som 12-åring i templet. 10. januar er det Kjersti Dahl som synger. Kåre Øgreid og Amalie Patzke spiller. Ola Westad leder og taler, og teksten denne dagen er Markus 1,3-11 om Jesu dåp. ...
Read More
Deilig er jorden

Deilig er jorden

Kåre Øgreid avslutter serien med innspilling av julesalmer med "Deilig er jorden".Teksten kommer først, og så ligger linken under. DEILIG ER JORDEN T: B. S. IngemannM: Breslau 1842O: Konrad H.I.R. Nielsen Deilig er jorden, prektig er Guds himmel.Skjønn er sjelenes pilgrimsgang.Gjennom de fagre riker på jordengår vi til Paradis med sang. Tider skal komme, tider skal henrulle.Slekt skal følge slekters gang.Aldri forstummer tonen fra himleni sjelens glade pilgrimssang. Englene sang den først for markens hyrder.Skjønt fra sjel til sjel til det lød:Fred over jorden, menneske, fryd deg!Oss er en evig Frelser født! Og her er linken: https://youtu.be/MyE6bJTZx1A ...
Read More
Metodistkirken med beklagelse overfor LHBT+ personer

Metodistkirken med beklagelse overfor LHBT+ personer

Det var Årskonferansen i slutten av november som ga Hovedstyret i oppdrag å formulere en slik beklagelse. Det forelå et forslag allerede da, men den endelige formulering ble overlatt Hovedstyret. Nå foreligger den og er som følger: Metodistkirken i Norge innrømmer og beklager de fordømmende holdningene og handlingene som har påført LHBT+-personer krenkelser, skade og lidelse i stedet for verdighet. Dette er i strid med evangeliet om Guds ubetingede nåde og kjærlighet. Hvert menneske er skapt i Guds bilde og elsket av Gud.   Med dette blir Metodistkirken den første av frikirkene i Norge til å komme med en beklagelse overfor en gruppe mennesker som har følt seg tilsidesatt i samfunnet. Vårt kirkeblad, Brobyggeren, har intervjuet hovedstyrets leder Audun Westad i sakens anledning. Vi sakser fra Brobyggeren: Det er med sorg vi erkjenner at vi som kirke har såret andre. Vi har ikke klart å tilby den tryggheten mennesker skal kunne forvente. Derfor er det nødvendig at vi som kirke nettopp tar et oppgjør...
Read More