Sommer i Metodistkirken

Sommer i Metodistkirken

Sommer i Metodistkirken  Det blir ingen gudstjenester i Centralkirken i sommerferieperioden. Men onsdag 8. juli klokka 18.00 inviteres det til en åpen samling i kirken. Mange føler behov for å møtes fysisk etter en lang periode med liten sosial kontakt, og mange ønsker å motta nattverd.På denne kveldssamlingen blir det god tid til å prate sammen, sang og musikk og avrunding av kvelden med nattverd. Det blir servert kaffe, men folk må - av smittevernhensyn - selv ta med nistepakke. «Møtested for Metodistkirken» på internett går sin gang, med gudstjeneste fra ulike norske metodistmenigheter hver søndag utover someren.På dette nettstedet der det hittil i koronatiden er lagt ut en daglig andakt, blir det fra og med mandag 22. juni lagt ut presentasjoner av metodistmenighetene, en for hver ukedag. Gudstjenesten på menighetens Takkedag, 21. juni, og avskjeden med Maria Pedersen-Mong som etter 10 år nå avslutter sin ansettelse i Centralkirken, ble fin og verdig. Her er linken til gudstjenesten 21. juni: https://youtu.be/EW23hYfS3uU Og dette er linken til...
Read More
“Årskonferanse-seminar” på nettet i helgen

“Årskonferanse-seminar” på nettet i helgen

"Årskonferanse-seminar" på nettet i helgen Kommende helg - fra 19. - 21. juni - skulle det vært Årskonferanse for Metodistkirken i Norge - i Bergen. Slik blir det ikke på grunn av pandemien. Årskonferansen er utsatt til 20. - 22. november.  Men Metodistkirken inviterer til «digitale Årskonferanse-dager» denne helgen.Legg spesielt merke til samlingen lørdag formiddag - om hva som kjennetegner Metodistkirken og hva slags kirke vi ønsker å være i 2020-årene. Der er unge med bakgrunn fra Centralkirken sentrale bidragsytere: Audun Westad, Bjørn Martin Broback og Marianne Munz.Fredag ettermddag blir det webinar om Metodistkirkens sosiale prinsipper - som skal legges fram for den neste generalkonferansen,  i 2021, i The United Methodist Church på verdensplan.  LØRDAG 20. JUNI KL 09.30-11.30 WEBINAR: METODISTKIRKEN 2020-2030 Dette webinaret er en oppfølging av strategidagen som kirkens sentrale råd og utvalg hadde i februar. Vi stiller spørsmål som: Hva kjennetegner Metodistkirken? Hva slags kirke ønsker vi å være i 2020-årene? En arbeidsgruppe bestående av Magnus Løvland, MNA, Camilla Gaarn Røed, Metodistkirken Kvinner, Audun Westad, Hovedstyret, Bjørn Martin Broback, MBU, Marianne...
Read More
Har godkjent smittevernveileder – og åpner kirken gradvis og kontrollert

Har godkjent smittevernveileder – og åpner kirken gradvis og kontrollert

Centralkirkens menighetskonferanse var tidfestet til 30. april. Men på grunn av korona-pandemien var det ikke mulig å samles fysisk. Den ble derfor holdt digitalt som pastoratkonferanse. Pastoratkonferansen består av menighetsrådets medlemmer - som her er samlet på ett skjermbilde Har godkjent smittevernveileder - åpner kirken gradvis og kontrollert Norske myndigheter har åpnet for offentlige samlinger - under forutsetning av at det finnes en smittevernveileder/bransjenorm som sikrer at de gjeldende retningslinjene følges. Myndighetene har også opplyst at det fra 15. juni vil bli åpnet for samlinger med inntil 200 deltakere «hvis vi har kontroll på smittespredningen fremover». Det er menighetsrådet som har ansvar for alle aktiviteter i menigheten og kirkebygget, herunder utarbeidelse og godkjenning av lokal smittevernplan og avgjørelse om oppstart av gudstjenester og andre aktiviteter. Menighetsrådet i Centralkirken har i møte 13. mai godkjent en omfattende smitteveileder for gudstjenester, kirkelige handlinger og barne- og ungdomsarbeid. Her forplikter vi oss til å oppfylle en rekke krav om hygienetiltak, for forsterket renhold, plan for rutiner...
Read More
Fellesgudstjeneste fra Centralkirken

Fellesgudstjeneste fra Centralkirken

Fellesgudstjeneste fra Centralkirken Hver søndag sendes det en fellesgudstjeneste for hele Metodistkirken på Metodistkirken i Norge sine kanaler, førstkommende søndag er denne gudstjenesten fra Centralkirken. Maria Pedersen-Mong taler. Ola Westad leder. Herdis Marie Ruud Hansen synger, og det blir musikk ved Kåre Øgreid og Øyvind Bjorå. Foto og lyd: Paal Lunde. Gudstjenesten finner du ved å trykke deg inn på metodistkirken.no søndag kl. 11.00 - der legges det ut en link. Ønsker du å se gudstjenesten senere på dagen følger du samme linken, eller søker opp Metodistkirken i Norge på Youtube. Velkommen til gudstjeneste fra Centralkirken i Oslo!...
Read More
Menighetskonferansen blir digital

Menighetskonferansen blir digital

Seniorturen, som skulle vært arrangert 13.juni, er ett av mange arrangementer som må avlyses på grunn av korona-situasjonen. Menighetskonferansen blir digital Myndighetene har forlenget forbudet som gjør at vi ikke kan samles til arrangementer i Centralkirken - foreløpig fram til 15. juni. Som kirke vil vi selvsagt ta vårt samfunnsansvar for å forhindre spredning av smitte, og slik bidra til å beskytte både våre medlemmer og andre vi har kontakt med.Centralkirkens ressursgruppe konstaterer dermed at det i heller ikke vil være mulig å arrangere seniortur 13. juni og menighetens takkedag 14. juni.  Centralkirkens menighetskonferanse (årsmøte) var tidfestet til 30. april. Men på grunn av korona-pandemien er det ikke mulig å samles, så det må tenkes alternativt.Vår tilsynsprest, Knut Refsdal, har gitt beskjed om at årets menighetskonferanse skal avholdes på allerede avtalt dato «som pastoratkonferanse via (digitale plattformer som) Teams eller Zoom, og vi konsentrerer oss om det mest nødvendige».Pastoratkonferansen består av menighetsrådets medlemmer og pensjonerte prester og diakoner som tilhører menigheten. Komplette sakspapirer til menighetskonferansen...
Read More
Langfredag – bibeltekst og musikk

Langfredag – bibeltekst og musikk

Langfredag - bibeltekst og musikk Les lidelseshistorien, og hør "Done" (Kåre Øgreid, 2020): Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut mot Oljeberget. Jesus sa til dem: «Dere kommer alle til å falle fra og vende dere bort fra meg, for det står skrevet:            Jeg skal slå gjeteren,            og sauene skal bli spredt. Men etter at jeg er stått opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea.» Da sa Peter: «Om så alle vender seg bort fra deg – jeg gjør det ikke!» Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: Nå i natt, før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger.» Men Peter forsikret: «Om jeg så må dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg!» Det samme sa de alle. Da de kom til et sted som heter Getsemane, sa han til disiplene: «Sett dere her mens jeg ber!» Så tok han med seg Peter, Jakob og Johannes. Han ble grepet av angst og gru, og han sa til dem: « Min sjel er tynget til døden av...
Read More
Garjay: – Vi tenker på og ber for dere

Garjay: – Vi tenker på og ber for dere

Garjay: - vi tenker på og ber for dere De siste dagene har vi i Centralkirken mottatt flere meldinger fra våre venner i Garjay Memorial Church i Liberia. - Det er fint å få slike bekreftelser på at de tenker på oss og er opptatt av hvordan korona-viruset har rammet Norge. I dagens situasjon ser det ut til at vi er mer berørt av viruset enn folk i Liberia. Derfor får vi spørsmål fra vennskapsmenigheten vår om hvordan det går med oss, og forsikringer om at de tenker på oss og ber for oss. Dette viser noe av den gjensidigheten vi snakker om i vårt vennskapsforhold til Garjay, sier Ola Westad. Rapportene fra Liberia forteller at det hittil skal være tre bekreftede smittetilfeller og ingen døde i landet. Ingen i Garjay er så langt smittet. Liberia og nabolandet Sierra Leone var blant de hardest rammede i ebola-epidemien for fem-seks år siden. Tove Odland, som er godt kjent med forholdene i disse landene, mener at folks...
Read More
Preken: “Stole på hverandre”

Preken: “Stole på hverandre”

Preken: "Stole på hverandre" Etter en tid med lammende koronakrise i landet, annonserte statsminister Erna Solberg at hun ville tale til et samlet folk via TV. Det er unikt at en statsminister påkaller seg nasjonens oppmerksomhet på denne måten utover sin årlige nyttårstale, men så er vi da også inne i en ganske unik tid for landet. Ja, ikke bare for Norge, men for hele kloden. Essensen i statsministerens budskap var at nå må vi stå sammen som folk og stole på hverandre. Som hun sa: «Dette er ikke tiden for «jeg», men en tid for «vi»». Kloke ord fra landets øverste leder, og vi må vel si at vi som borgere i stor grad følger hennes budskap. Vi har akseptert de utvidede restriksjonene etter hvert som de har kommet. Det er en allmen forståelse for at de er til det beste for oss alle. Det er noe fint i det som nå skjer. Når det virkelig røyner på, viser vi både vilje...
Read More
CentralSosial – et menighetsfellesskap på nett

CentralSosial – et menighetsfellesskap på nett

CentralSosial - et menighetsfellesskap på nett Når vi nå ikke kan ha et fellesskap hvor vi kan møtes fysisk, så blir vi nødt til å tenke nytt også om det sosiale menighetsfellesskapet. Vi har derfor opprettet en gruppe på facebook som heter «Central-sosial!». Denne er åpen for alle i Centralkirken og venner av Centralkirken. Bli medlem her:https://www.facebook.com/groups/152624115979595/ I denne gruppa er tanken at det skal være åpent for å dele av sitt hverdagsliv i hjemmet, eller dra i gang sosiale arrangementer for gruppa. Dette kan være en quiz, en konsert fra stua, kanskje du har lært et nytt triks eller en ny kunst du vil vise frem - eller utfordre noen i dorulltriksing? Mulighetene er mange, og bare fantasien setter grenser.  Selv om de fysiske dørene til Centralkirken er stengt, så er ikke fellesskapet lukket. Vi er fremdeles en menighet hvor vi skaper rom for tro, trivsel og tilhørighet - i nye former! ...
Read More
Digital gudstjeneste fra Metodistkirken i Moss

Digital gudstjeneste fra Metodistkirken i Moss

Digital gudstjeneste fra Metodistkirken i Moss I en tid der vi ikke kan samles på vanlig vis blir kanskje behovet for fellesskap enda sterkere. Da må vi finne ut hvordan vi kan være kirke på. Søndag 23. mars kl. 11.00 blir det livestreamet en gudstjeneste på facebook, fra Metodistkirken i Moss. Her deltar begge tilsynsprestene. Vel møtt til digital gudstjeneste!...
Read More