Fra Åh til Ål

Fra Åh til Ål

Fra Åh til Ål Seks ganger har Centralkirken arrangert menighetstur til Åh stiftsgård i Sverige. Mange - i alle generasjoner - har opplevd det som fint. De siste årene har vi lett etter alternative steder å dra på menighetstur - gjerne på fjellet. Nå har vi funnet stedet: Rødungstølen høyfjellshotell i Ål i Hallingdal. Vi har leid hotellet fra fredag 13. - søndag 15. september 2019.Hotellet og den flotte høyfjellsnaturen gjør at vi kan tenke nytt om program, innhold og rammer for menighetsturen. Turterrenget er flott, og i september er fjellet på det aller vakreste med nydelige høstfarger og tid for gode friluftsopplevelser.Det gunstige er at vi får hele Rødungstølen høyfjellshotell til vår disposisjon, og at prisen er ganske gunstig. Vi får bruke alle hotellets lokaliteter som vi vil, og det inkluderer også bruk av Vats fjellkirke som ligger et par hundre meter fra hotellet.Vi satser som tidligere år på å få med deltakere i alle aldre, og vi vil gjøre vårt...
Read More
Er du vår nye vaktmester?

Er du vår nye vaktmester?

Er du vår nye vaktmester? Vi trenger en ny vaktmester, og en vikar (ett år) som kan som kan gå inn i vaktmestertjenesten som utføres i turnus; kvelder og helger. Ca 12 timer pr. uke.En vesentlig del av jobben er renhold av kirkens lokaler. Interesserte må være fylt 18 år, og det er ønskelig at søker har en tilhørighet til Centralkiren.Kontakt Solveig Lunde Holbek på telefon 986 86 333 for nærmere opplysninger om arbeidsoppgaver og arbeidsvilkår. Tiltredelse etter avtale.Søknadsfrist 1. mai 2019.Søknad sendes til personal@oslocentral.no...
Read More
Tid for dugnad

Tid for dugnad

Tid for dugnad Den årlige dugnaden for å holde lokaler og inventar i god stand er satt tilTIRSDAG 26. MARS 2019 fra kl. 1600 TIL 2200.Kirkevergeutvalget håper så mange som mulig vil sette av noen timer denne dagen og notere navnet sitt på listene som er hengt opp i vestibylen.Det er arbeidsoppgaver for alle, ikke så tunge løft.Det blir matservering underveis.Så unge, voksne og godt voksne, meld dere på til en meningsfull og trivelig kveld.Velkommen!Kirkevergeutvalget...
Read More
Etter Generalkonferansen – hva nå?

Etter Generalkonferansen – hva nå?

Etter Generalkonferansen - hva nå? CentralForum har på kort tid rukket å bli en god arena for å ta opp spørsmål som engasjerer mange. Temaene som tas opp vil naturlig nok variere og forhåpentligvis kunne ha en stor spennvidde. Årets andre CentralForum fant vi raskt ut måtte knytte an til det som er høyest oppe i Metodistkirken når samlingen avholdes. Den ekstraordinære Generalkonferansen om homofili er på det tidspunkt nettopp over, og da vet vi mer om hva vi har å holde oss til av vedtak framover.Dette trenger vi tid til å belyse. Mange har gitt uttrykk for at de synes hele sakskomplekset er vanskelig. Vanskelig av ulike årsaker. Først med tanke på å vite hva de forskjellige skisserte veiene framover innebærer. Det vet vi forhåpentligvis litt mer om når konferansen er over. For da er et eller annet vedtak gjort, og det er det vi da må forholde oss til. Men alle spørsmål vil på langt nær være avklart med...
Read More
Misjonsfest og gudstjeneste – med besøk fra Sierra Leone

Misjonsfest og gudstjeneste – med besøk fra Sierra Leone

Misjonsfest og gudstjeneste - med besøk fra Sierra Leone Søndag 3. februar feirer vi misjondagen med besøk av biskop John K. Yambasu fra Sierra Leone. Denne dagen blir gudstjenesten flyttet til ettermiddagstid, med start kl. 16.00.  Yambasu taler, og han blir tolket av Thor Willy Ruud Hansen. Ola Westad leder gudstjenesten, og det blir sang av adHoc, Anna Russnes og Helle Kristiansen. Etter gudstjenesten blir det servering og etterfølgende misjonsfest, ledet av Torill Langbråthen.  Centralkirken og mennesker i menigheten har et sterkt forhold til Sierra Leone. En nokså stor gruppe medlemmer i Centralkirken har bakgrunn fra dette vestafrikanske landet. Og kontakten med Sierra Leone er blitt ytterligere styrket ved det store engasjementet de siste året med skoleprosjektet i Monghere i Sierra Leone som innsamlingsformål for misjonsmessa. John K. Yambasu har vært biskop i Metodistkirken i Sierra Leone siden 2008, og er en av de mest profilerte metodist-biskopene i Afrika.Han er født og oppvokst sør i Sierra Leone, i en muslimsk familie. Biskop Yambasu ble kristen...
Read More
Årets første CentralForum

Årets første CentralForum

Årets første CentralForum Årets første CentralForum blir onsdag 30. januar. Da er det Torborg Aalen Leenderts som er kveldens hovedgjest, og hennes tema er: "I møte med lidelsen - finnes det en kjærlig Gud?". Dette er også tittelen på hennes siste bok.Leenderts har skrevet flere bøker om tematikken det ondes problem og lidelsen som en del av livet, og denne siste boken er en velskrevet og grundig gjennomgang av områder som har med menneskets lidelse å gjøre. Hun skriver ut fra lang erfaring i møte med livets skyggesider, både gjennom praksis som sjelesørger og praksis som sosionom med viderutdanning i familieterapi.Hun har i en årrekke vært tilknyttet Diakonhjemmet Høgskole og Høgskolen Diakonova, noe som har gitt henne en solid bakgrunn for å skrive klokt og veiledende om et vanskelig område.Torgborg Aalen Leenderts skriver om de allmenne vilkår vi lever under som mennesker. Vi rammes alle av det som oppleves både uforståelig og urettferdig. I troens lys er det derfor mange som...
Read More
Julegudstjeneste

Julegudstjeneste

Julegudstjeneste 24. desember, på selveste julaften, blir det selvsagt julegudstjeneste for alle generasjoner i Centralkirken, kl. 15.00. Pastor Ola Westad taler og Kristin Tvedt leder. Maia Blomhoff Holm, Herdis Marie Ruud Hansen og Cecilia Tønnessen Tokheim synger - det gjør selvsagt også BlesSing! Det blir musikk ved Kåre Øgreid, og Jenny Ng Forster og Torbjörn Forster.I gudstjenesten julaften blir det tatt opp et spesielt offer til Vennskap Liberia, vår vennskapsmenighet i Garjay.Første juledag er det ikke gudstjeneste i Centralkirken. Neste gudstjeneste blir paktsgudstjeneste 30. desember kl. 11.00....
Read More
Ingen jul uten juleverksted

Ingen jul uten juleverksted

Ingen jul uten juleverksted Lørdag 1. desember arrangeres det I Centralkirken juleverksted for alle barn. Vi starter som vanlig kl. 10.00, og kl. 13.00 samles både barn og voksne til en felles «grøtfest». Barn under fem år må ha følge med en voksen.Prisen er 50,- for barn, og 20,- for de voksne som kun skal hygge seg med en grøttallerken. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til denne morsomme dagen i kirken vår!Vi trenger mange hjelpere, og hvis du har lyst til å bruke noen timer en lørdag formiddag til å hjelpe, kan du gjerne gi lyd til Maria Pedersen-Mong eller andre ledere i barne.- og ungdomsarbeidet....
Read More
295 000 kr fra misjonsmessa til Sierra Leone

295 000 kr fra misjonsmessa til Sierra Leone

295 000 kroner fra misjonsmessa til Sierra Leone  Aldri før det vært så folksomt på misjonsmessa i Centralkirken som i år. Aldri før har utvalget av salgsartikler vært større. Aldri har så mange gevinster blitt delt ut. Og det økonomiske resultatet er rekordstort: 295.000 kroner er oversendt til Metodistkirkens misjonsselskap, øremerket skoleprosjektet i Monghere i Sierra Leone.Inkludert i beløpet 295.000 er minnegave på 29.000 kroner i forbindelse med Elsa Dahls begravelse tidligere i år. Ønsket var at beløpet skal godskrives Misjonsmessa, og det ønsket er selvsagt etterkommet. Disse 29.000 kronene kommer på toppen av det som er resultatet av de to messedagene i november – og utallige timer og dagers forberedelse fra mange villige hender, gjennom et helt år! Veldig mange har gitt sine små og større bidrag, og det er grunn til å takke mange. Det flotte resultater viser at innsatsen slett ikke har vært forgjeves. Og vi vet at pengene har kommet fram til mennesker som trenger dem mer enn vi gjør. Vi...
Read More