Menighetskonferanse 5. juni

Menighetskonferanse 5. juni

Menighetskonferanse 5. juni Velkommen til Centralkirkens menighetskonferanse (årsmøte) onsdag 5. juni kl. 19.00. På menighetskonferansen blir det behandling av rapporter, regnskap og valg. Det blir også gitt en del annen viktig informasjon om menighetens arbeid. Rapportheftet til menighetskonferansen legges ut i kirkens vestibyle fra søndag 26.mai. I tråd med menighetens ønske om å være en «grønn menighet», blir rapportheftets innhold også lagt ut på Centralkirkens nettsted: www.oslocentral.noMenighetskonferansen ledes av vår tilsynsmann, Knut Refsdal (bildet). Alle, både medlemmer og venner av menigheten, er hjertelig velkommen til menighetskonferansen. På menighetskonferansen deler vi også ut Centralkirkens frivillighetspris til en person i menigheten.  Intensjonen med den er å synliggjøre takknemlighet over at så mange gir av sin tid og sitt engasjement til beste for menigheten. Det er på den måten Centralkirken har kunnet være et godt sted for mange gjennom flere generasjoner. Årets vinner av prisen blir kunngjort og gjort stas på i løpet av kvelden. I forkant av menighetskonferansen, fra klokka 18.30, serveres kaffe og noe godt å bite i. Vel...
Read More
Diakoni – menighetens hjerteslag

Diakoni – menighetens hjerteslag

Diakoni - menighetens hjerteslag Onsdag 8. mai, kl. 19.00, inviteres alle interesserte til diakonal inspirasjonssamling i Centralkirken. Tema for samlingen er "Diakoni - menighetens hjerteslag" og kveldens gjest er Lisa Kristin Nielsen. Hun er utdannet barnevernspedagog, og har en matergrad i diakoni.Lisa vil dele litt generelt om hvilken rolle diakonien kan, og skal, spille i menighetene våre. Det vil også bli tid til samtale hvor vi kan dele erfaringer, utfordringer og ideer med hverandre.Enkel bevertning....
Read More
Lys Våken – et helt døgn med sprell levende aktiviteter

Lys Våken – et helt døgn med sprell levende aktiviteter

Lys Våken - et døgn med sprell levende aktiviteter Nå tør vi å kalle det en tradisjon: For tredje år på rad har vi vært samlet til Lys Våken i kirka vår. TacoTweens utgjorde den største delen, men sammen med konfirmanter, ungdommer og ledere har vi vært nærmere 30 deltagere, og de fleste overnattet også i kirka. Lys Våken handler ikke om å være våken et helt døgn, men om å være våken i hverdagen blant de vi omgås med. Det handler om å være en god venn og å kunne gjøre en liten forskjell i hverdagen. Vi har sunget og lekt sammen, hatt rebusløp, og vi har spist både taco og godteri. Å gjøre en liten forskjell i hverdagen kan gjøres på mange måter. Vi har snakket om hva vi kan gjøre for miljøet, og bestemte oss for å dra til Middelalderparken for å plukke søppel. Selv om det på avstand ikke så ut til å være noe særlig søppel der, var...
Read More
Fra Åh til Ål

Fra Åh til Ål

Fra Åh til Ål Seks ganger har Centralkirken arrangert menighetstur til Åh stiftsgård i Sverige. Mange - i alle generasjoner - har opplevd det som fint. De siste årene har vi lett etter alternative steder å dra på menighetstur - gjerne på fjellet. Nå har vi funnet stedet: Rødungstølen høyfjellshotell i Ål i Hallingdal. Vi har leid hotellet fra fredag 13. - søndag 15. september 2019.Hotellet og den flotte høyfjellsnaturen gjør at vi kan tenke nytt om program, innhold og rammer for menighetsturen. Turterrenget er flott, og i september er fjellet på det aller vakreste med nydelige høstfarger og tid for gode friluftsopplevelser.Det gunstige er at vi får hele Rødungstølen høyfjellshotell til vår disposisjon, og at prisen er ganske gunstig. Vi får bruke alle hotellets lokaliteter som vi vil, og det inkluderer også bruk av Vats fjellkirke som ligger et par hundre meter fra hotellet.Vi satser som tidligere år på å få med deltakere i alle aldre, og vi vil gjøre vårt...
Read More
Er du vår nye vaktmester?

Er du vår nye vaktmester?

Er du vår nye vaktmester? Vi trenger en ny vaktmester, og en vikar (ett år) som kan som kan gå inn i vaktmestertjenesten som utføres i turnus; kvelder og helger. Ca 12 timer pr. uke.En vesentlig del av jobben er renhold av kirkens lokaler. Interesserte må være fylt 18 år, og det er ønskelig at søker har en tilhørighet til Centralkiren.Kontakt Solveig Lunde Holbek på telefon 986 86 333 for nærmere opplysninger om arbeidsoppgaver og arbeidsvilkår. Tiltredelse etter avtale.Søknadsfrist 1. mai 2019.Søknad sendes til personal@oslocentral.no...
Read More
Tid for dugnad

Tid for dugnad

Tid for dugnad Den årlige dugnaden for å holde lokaler og inventar i god stand er satt tilTIRSDAG 26. MARS 2019 fra kl. 1600 TIL 2200.Kirkevergeutvalget håper så mange som mulig vil sette av noen timer denne dagen og notere navnet sitt på listene som er hengt opp i vestibylen.Det er arbeidsoppgaver for alle, ikke så tunge løft.Det blir matservering underveis.Så unge, voksne og godt voksne, meld dere på til en meningsfull og trivelig kveld.Velkommen!Kirkevergeutvalget...
Read More
Etter Generalkonferansen – hva nå?

Etter Generalkonferansen – hva nå?

Etter Generalkonferansen - hva nå? CentralForum har på kort tid rukket å bli en god arena for å ta opp spørsmål som engasjerer mange. Temaene som tas opp vil naturlig nok variere og forhåpentligvis kunne ha en stor spennvidde. Årets andre CentralForum fant vi raskt ut måtte knytte an til det som er høyest oppe i Metodistkirken når samlingen avholdes. Den ekstraordinære Generalkonferansen om homofili er på det tidspunkt nettopp over, og da vet vi mer om hva vi har å holde oss til av vedtak framover.Dette trenger vi tid til å belyse. Mange har gitt uttrykk for at de synes hele sakskomplekset er vanskelig. Vanskelig av ulike årsaker. Først med tanke på å vite hva de forskjellige skisserte veiene framover innebærer. Det vet vi forhåpentligvis litt mer om når konferansen er over. For da er et eller annet vedtak gjort, og det er det vi da må forholde oss til. Men alle spørsmål vil på langt nær være avklart med...
Read More
Misjonsfest og gudstjeneste – med besøk fra Sierra Leone

Misjonsfest og gudstjeneste – med besøk fra Sierra Leone

Misjonsfest og gudstjeneste - med besøk fra Sierra Leone Søndag 3. februar feirer vi misjondagen med besøk av biskop John K. Yambasu fra Sierra Leone. Denne dagen blir gudstjenesten flyttet til ettermiddagstid, med start kl. 16.00.  Yambasu taler, og han blir tolket av Thor Willy Ruud Hansen. Ola Westad leder gudstjenesten, og det blir sang av adHoc, Anna Russnes og Helle Kristiansen. Etter gudstjenesten blir det servering og etterfølgende misjonsfest, ledet av Torill Langbråthen.  Centralkirken og mennesker i menigheten har et sterkt forhold til Sierra Leone. En nokså stor gruppe medlemmer i Centralkirken har bakgrunn fra dette vestafrikanske landet. Og kontakten med Sierra Leone er blitt ytterligere styrket ved det store engasjementet de siste året med skoleprosjektet i Monghere i Sierra Leone som innsamlingsformål for misjonsmessa. John K. Yambasu har vært biskop i Metodistkirken i Sierra Leone siden 2008, og er en av de mest profilerte metodist-biskopene i Afrika.Han er født og oppvokst sør i Sierra Leone, i en muslimsk familie. Biskop Yambasu ble kristen...
Read More
Årets første CentralForum

Årets første CentralForum

Årets første CentralForum Årets første CentralForum blir onsdag 30. januar. Da er det Torborg Aalen Leenderts som er kveldens hovedgjest, og hennes tema er: "I møte med lidelsen - finnes det en kjærlig Gud?". Dette er også tittelen på hennes siste bok.Leenderts har skrevet flere bøker om tematikken det ondes problem og lidelsen som en del av livet, og denne siste boken er en velskrevet og grundig gjennomgang av områder som har med menneskets lidelse å gjøre. Hun skriver ut fra lang erfaring i møte med livets skyggesider, både gjennom praksis som sjelesørger og praksis som sosionom med viderutdanning i familieterapi.Hun har i en årrekke vært tilknyttet Diakonhjemmet Høgskole og Høgskolen Diakonova, noe som har gitt henne en solid bakgrunn for å skrive klokt og veiledende om et vanskelig område.Torgborg Aalen Leenderts skriver om de allmenne vilkår vi lever under som mennesker. Vi rammes alle av det som oppleves både uforståelig og urettferdig. I troens lys er det derfor mange som...
Read More
Julegudstjeneste

Julegudstjeneste

Julegudstjeneste 24. desember, på selveste julaften, blir det selvsagt julegudstjeneste for alle generasjoner i Centralkirken, kl. 15.00. Pastor Ola Westad taler og Kristin Tvedt leder. Maia Blomhoff Holm, Herdis Marie Ruud Hansen og Cecilia Tønnessen Tokheim synger - det gjør selvsagt også BlesSing! Det blir musikk ved Kåre Øgreid, og Jenny Ng Forster og Torbjörn Forster.I gudstjenesten julaften blir det tatt opp et spesielt offer til Vennskap Liberia, vår vennskapsmenighet i Garjay.Første juledag er det ikke gudstjeneste i Centralkirken. Neste gudstjeneste blir paktsgudstjeneste 30. desember kl. 11.00....
Read More