Preken: Palmesøndag

Preken: Palmesøndag

Preken: Palmesøndag Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen, høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte: ”Hosianna! Velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge!”. Jesus fant et esel og satte seg opp på det, slik det står skrevet: ”Vær ikke redd, datter Sion! Se, din konge kommer, ridende på en eselfole”.  Dette skjønte ikke disiplene med det samme. Men da Jesus var blitt herliggjort, husket de at dette sto skrevet om ham, og at folket hadde hilst ham slik. Alle de som hadde vært til stede da han kalte Lasarus ut av graven og vekket ham opp fra de døde, vitnet om det. Det var også derfor folk dro ut for å møte ham, fordi de fikk høre at han hadde gjort dette tegnet. Fariseerne sa da til hverandre: ”Der ser dere at ingenting nytter. All verden løper etter ham”. Det var...
Read More
Våroffer uten vårofferdag

Våroffer uten vårofferdag

Våroffer uten vårofferdag I går - søndag 29. mars - skulle vi ha feiret vårofferdag i Centralkirken. Dagens gjestepredikant, Terje Hegertun, har sagt ja til å komme på høstofferdagen i stedet. Vi håper, tror og ber om at vi innen den tid kan samles i kirken igjen. Et viktig innslag på en vårofferdag er nettopp innsamling av våroffer - altså gaver til menigheten. Vi vil minne om at bidrag til menigheten, også i forbindelse med vårofferdagen, kan sendes på VIPPS til Centralkirken på nummer 25117 eller direkte til menighetens bankkonto 8200 01 71537. Merk eventuelt gaven med «våroffer». Vi vet at denne tiden medfører økonomisk utrygghet for flere, og vil derfor påpeke at ikke noe beløp er for lite. Vi takker også for alle bønner og tanker for menighetens arbeid, i denne uforutsigbare tiden. Tusen takk for din gave - både til vårofferet og til fremtidig givertjeneste til menigheten!...
Read More
Barne- og ungdomsarbeid på nett

Barne- og ungdomsarbeid på nett

Barne- og ungdomsarbeid på nett Nye tider åpner for nye muligheter – også for barne- og ungdomsarbeidet vårt! Vi håper å legge til rette for at barn og unge i Centralkirken fortsatt opplever seg sett og møtt, selv når vi ikke møtes fysisk i kirken. I størst grad har vi gått over til å bruke Zoom, et videokonferanseprogram, som gjør at vi kan kommunisere med lyd og bilde. Dette får en tilgang på via link som blir sendt på e-post eller melding. Sentralt i vårt barne- og ungdomsarbeid er relasjonene, både mellom ledere og de unge, og mellom de unge selv. Derfor velger vi å tilrettelegge aktivitetene våre på plattformer hvor alle kan kommunisere med alle. Disse endringene har vi gjort for å møte de nye utfordringene: Søndagsskolen gjennomføres på Zoom hver søndag kl 10. Marianne legger opp til søndagsskole for de minste (8 år og nedover) som følger det opplegget vi pleier å ha på søndagsskolen i Centralkirken til vanlig. Søndagsskolen varer...
Read More
Preken: “Se, jeg er Herrens tjenestekvinne”

Preken: “Se, jeg er Herrens tjenestekvinne”

Preken: "Se, jeg er Herrens tjenestekvinne" Preken skrevet av prest i Centralkirken, Maria Pedersen-Mong Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa: ”Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!” Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety.   Men engelen sa til henne: ”Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid; det skal ikke være ende på hans kongedømme” Maria sa til engelen: ”Hvordan skal dette kunne...
Read More
Dagens bønn

Dagens bønn

Dagens bønn Gud, det vi trodde aldri ville skje med oss, har skjedd. Vi er rammet av ulykke, lidelse og død, og ingen vet hva de neste dagene vil bringe av tap og smerte. Gud, vi ber deg for dem som er hardest rammet. Vær hos dem i deres sorg og fortvilelse, og gi dem livsmotet tilbake når alt virker mørkt og uten mening. Gud, vi ber for dem som skal lede og hjelpe oss gjennom denne vanskelige tiden. Gi dem styrke og utholdenhet, og la alle gode krefter finne sammen i troen på at det nytter. Gud, vi ber for din menighet i verden. Vis oss hva det vil si å være i dine hender nå som tvil og forvirring er i ferd med å overmanne oss helt. Gud, vær oss alle nær i denne stund og fri oss fra motløshet og angst.  Amen. Bønn hentet fra "i tillit - bønnebok for medlemmer av menighetsråd og kirkelige fellesråd"...
Read More
Avlyser alle arrangementer i mars

Avlyser alle arrangementer i mars

Avlyser alle arrangementer i mars Torsdag 12. mars vedtok arbeidsutvalget i Centralkirkens menighetsråd å avlyse alle arrangementer i Centralkirken ut mars måned. Bakgrunnen og begrunnelsen for vedtaket var åpenbar: Koronaviruset sprer seg i Norge, og myndighetene kom med sterke anbefalinger og krav til handling for å prøve å begrense pandemien. Oslo kommune la ned forbud mot arrangementer med mer enn 50 deltakere. Metodistkirkens hovedkontor sendte også ut retningslinjer om tiltak. I tillegg til de drastiske beslutninger om å avlyse alle arrangementer i kirken fram til 1. april, ble menighetens ansatte anbefalt å arbeide utra hjemmekontor i den samme perioden. «I begrunnelsen for disse tiltakene tenker vi at solidaritet med andre i samfunnet vårt er vikig. Vi er inne i en spesiell form for dugnadstid som omfatter hele landet, og vi vil ta vår del av ansvaret i en nødssituasjon. Vi ser også at midt i kirkens fastetid ledes vi sammen med resten av verden inn i en annerledes faste for å ta vare på...
Read More
Centralkirkens misjonsdag

Centralkirkens misjonsdag

Centralkirkens misjonsdag Søndag 2. februar markeres årets misjonsdag i Centralkirken. Da får vi besøk av Hjalmar Bø. Han er generalsekretær i Digni, som er paraplyorganisasjonen for landets misjonsorganisasjoner. Metodistkirkens misjonsselskap har tett samarbeid med Digni. Dette ble synliggjort da misjonen arrangerte partnerkonferanse i Centralkirken i oktober. Da var det medarbeidere fra alle landene vårt misjonsselskap er involvert i, og Digni var også en del av den spennende og viktige konferansen. Nå kommer Hjalmar Bø tilbake til Centralkirken, og vi ser fram til å høre ham i vår egen sammenheng. Maria Pedersen-Mong leder gudstjenesten. AdHoc synger, og Kåre Øgreid har med seg band. Dette er også den naturlige gudstjenesten til å få glimt fra besøket til Liberia like før jul ved Bjørn Sivert Broback og Ola Westad. De var der i anledning utvikling av Centralkirkens vennskapsprosjekt. Garjay Memorial Church er vår vennskapsmenighet, men Vennskap i Liberia omfatter hele St. John River District, med alle sine atten menigheter. Dette vil de to si noe om...
Read More