Menighetsmøte om mulig ny menighetssal

Menighetsmøte om mulig ny menighetssal

Menighetsmøte om mulig ny menighetssal Menighetsrådet vil avholde menighetsmøte etter gudstjenesten søndag 28. april.  Temaet er om Centralkirken skal si si ja eller nei til et forslag om ombygging av våre lokaler.Eierne av St. Olavsgate 28, Jahr-gruppen, har stort behov for å kunne tilby felleskantine for leietakerne i bygget. Derfor har de ønsket å overta arealet som nå er vår menighetssal, til kantine. Den foreslåtte løsningen innebærer at det for Jahr-gruppens regning blir bygd ny menighetssal til oss - på motsatt side av inngangspartiet. De vil, hvis vi sier ja, også bygge og bekoste nytt kjøkken, nye toaletter og ny garderobe til bruk eksklusivt for Centralkirken. Videre har Jahr lovet at Centralkirken kostnadsfritt skal få benytte kantinen alle dager etter lunsj på ukedager. Kantinen vil også bli stengt og lokalene tilbudt oss når det f.eks. arrangeres misjonsmesse.Hvis vi sier ja til ny menighetssal på motsatt side av inngangspartiet vil vi få en like stor menighetssal som den vi har, men med...
Read More
Vårofferdag i Centralkirken

Vårofferdag i Centralkirken

Vårofferdag i Centralkirken Vi minner om vårofferdagen 7. april med besøk av Metodistkirkens gospelkor fra Larvik. De var med og skape begeistring på Metodistkirkens Sommerfest sist sommer, og vi ser fram til å høre dem i Centralkirken. AdHoc øver inn et par sanger som de skal synge sammen med gospelkoret, og til sammen utgjør de to korene da et fyldig og forhåpentligvis klangfylt kor.Det er major Miriam Kjellgren fra Frelsesarmeen på Majorstua som er dagens gjestepredikant. AdHocs medlemmer satte stor pris på hennes forkynnelse under et besøk til korpset i høst, og vi gleder oss til å ønske henne velkommen i vår menighet.Ola Westad leder gudstjenesten på vårofferdagen, og Kåre Øgreid har med seg band. I tillegg blir også Øyvind Bjorå med på fiolin. Så vær hjertelig velkommen til en innholdsrik og musikalsk våroffergudstjeneste 7. april! Major Miriam Kjellgren, Frelsesarmeen ...
Read More
Dansk/norsk gospelnight i Centralkirken

Dansk/norsk gospelnight i Centralkirken

Dansk/norsk gospelnight i Centralkirken Lørdag 23. mars klokka 18.00 inviterer vi til konsert med Signatur, felleskoret for metodistmenighetene i Oslo, og Kefas, som er et kor fra metodistmenigheten Jerusalemskirken i København. Signatur og Kefas møttes da vi sang på Metodistkirkens generalkonferanse i Portland i USA våren 2016. Sist vinter var Signatur på besøk hos Kefas i København, og nå kommer altså de på gjenvisitt til Oslo.Kefas er et flott gospelkor på høyt nivå, og i tillegg en usedvanlig hyggelig gjeng. Vi gleder oss til å synge sammen med dem, og vi kan love dere en kveld med mye god musikk!Konserten varer ca en time, og det er gratis inngang!   ...
Read More
Generasjonsgudstjeneste 10. mars

Generasjonsgudstjeneste 10. mars

Generasjonsgudstjeneste 10. mars Hilde Augensen, som er prest i Metodistkirken i Sarpsborg, kommer og blir med på generasjonsgudstjeneste 10. mars. Hilde er fra Fredrikstad, der hun i mange år jobbet i barnehage. For noen år siden valgte hun presteyrket i stedet, og etter fem år i Sandnes, kom hun til Sarpsborg for et par år siden.Hilde har vært med på Minior-leir på Sommerfesten flere ganger. Da har hun pleid å ha med seg en liten venn som heter Kalle. Det er en hånddukke med en ryggsekk som han har forskjellige ting i. Hun sier at det er mulig at Kalle vil være med på en Oslotur, så det kan være at han dukker opp på gudstjenesten for å hilse på unge venner fra Sommerfesten.Noen vil kanskje huske at Hilde var med på en gudstjeneste i Centralkirken tidligere. Hun forrettet dåp da Benjamin Nedregaard ble døpt i 2014. Men denne gangen skal vi få høre henne tale, og det ser vi fram...
Read More
Bønn for Generalkonferansen

Bønn for Generalkonferansen

Bønn for Generalkonferansen Førstkommende lørdag, 23. februar, går den ekstraordinære Generalkonferansen av stabelen, i St. Louis, Illinois. Vi oppfordres til å være med å be for konferansen og delegatene, og vi husker selvsagt spesielt på våre to, Audun Westad og Frøydis Grinna.I denne anledning er det blitt formulert en bønn: Bønn i forbindelse med Generalkonferansen i St. Louis, Illinois, 23.-26. februar 2019Nådige og kjærlige Gud, som leder, lærer og veileder,du som tilbyr omsorg, nåde og barmhjertighet, vær med oss nå.Vi søker inderlig ditt nærvær i utfordrende tider og omstendigheter,og vi stoler på at du er tilstede i våre liv og gjør din gjerning.Som en del av din kropp, kirken, går vi inn i de kommende dager og ukermed ønsket om å søke din vilje for oss som The United Methodist Church.Gi oss mot i det vi fortsetter å leve og respondere på din invitasjon til å være dine hender, føtter og din stemme.Vi ber om en frisk vind av din Ånd og...
Read More
Bønn for Oslo 2019

Bønn for Oslo 2019

Bønn for Oslo 2019 9.-13- januar arrangeres "Bønn for Oslo", med Filadelfiakirken som møtested for alle samlingene. Formålet med "Bønn for Oslo" er: Kristne samlet til bønn for Oslo, til velsignelse for byen og utrustning og inspirasjon!Åpningsmøte finner sted i Filadelfia onsdag kveld, mens torsdag, fredag og lørdag har opplegg hele dagen. Du kan delta på akkurat det du selv måtte ønske.20 menigheter i Oslo står som medarrangør av "Bønn for Oslo", deriblant Centralkirken. Derfor blir det ingen ordinær gudstjeneste hos oss søndag 13. januar. Vi deltar på stor fellesgudstjeneste i nabobygget - Filadelfiakirken, søndag kl. 11.00. Der blir det også egen barnegudstjeneste for barna!Se https://bonnforoslo.no/ for mer informasjon og program....
Read More
Gudstjeneste med Luciaopptrinn 16. desember

Gudstjeneste med Luciaopptrinn 16. desember

Gudstjeneste med Luciaopptrinn 16. desember Det er en årelang tradisjon at vi tredje søndag i advent har Luciaspill i gudstjenesten i Centralkirken. I år er det søndag 16. desember vi kan glede oss over å se Lucia-følget oppover midtgangen i CentralkirkenDet er en flott opplevelse når Lucia og alle hennes medhjelpere kommer inn med lys i en mørklagt kirkesal. Det er lyset med håp og fred Lucia kommer med, slik legenden sier hun i sin tid var et lys for Jesus i sin samtid.Etter gudstjenesten 16. desember blir det salg av lussekatter. Inntekten av salget går til vårt vennskapsmenighetsprosjekt: Vennskap Liberia....
Read More
Forumsamling om endring – og det uforanderlige

Forumsamling om endring – og det uforanderlige

Forumsamling om endring - og det uforanderlige Prost Trond Bakkevig, NRK-journalist Tomm Kristiansen og metodistprest Lars Erik Nordby var bidragsytere på høstens andre CentralForum-samling.Utgangspunktet for temasamlingen var boka med den litt tabloide tittelen «Da Gud skiftet mening», som Bakkevig og Kristiansen nettopp har utgitt. Der beskriver de femti år som forandret kirken, med det historiske året 1968 som startpunkt.Boka avsluttes slik: «Har Gud skiftet mening? Tja, - i alle fall tror vi at det er Guds mening med kirken, at den skal endres, for å holde fast i det uforanderlige.»...
Read More
Allehelgensdag med besøk av Jon-Erik Bråthen

Allehelgensdag med besøk av Jon-Erik Bråthen

Allehelgensdag med besøk av Jon-Erik Bråthen ​ Jon-Erik Bråthen er gjestepredikant på gudstjenesten i Centralkirken Allehelgensdag - 4. november.- Hva er hovedbudskapet du ønsker å formidle denne dagen?- Som predikant er jeg opptatt av å formidle et budskap som snakker mest mulig sant om livet og om Gud. Selv om jeg ikke har skrevet prekenen til allehelgensdagen ennå, vil jeg legge vekt på å bekrefte de sammensatte følelsene som kan komme når noen dør. Sorg er som fingeravtrykk. Ingen sørger likt. Jeg vil også si noe om håpet om et liv etter døden og at alle mennesker blir tatt vare på av Gud når vi dør, svarer Jon-Erik Bråthen. Han er nå ledende sykehusprest ved Modum Bad. Men han er godt kjent i Centralkirken, der han var prest i flere år.Allehelgensdag er en spesiell dag i kirkeåret. Allehelgensdag er for mange en viktig minnedag for de døde, hvor vi minnes de som har gått bort og tenker på generasjonene som er gått før oss. Dette perspektivet...
Read More
Misjonsmessa 2018

Misjonsmessa 2018

Misjonsmessa 2018 Årets høydepunkt i Centralkirken nærmer seg med stormskritt. Fredag 9. og lørdag 10. november fylles kirken med salgsvare, loddbøker og premier. Alle inntektene fra Misjonsmessa går uavkortet til Metodistkirkens Misjonsselsskaps skole- og utdanningsprosjekt i Sierra Leone.Ta gjerne med en venn eller fem!Se plakat under for program! ...
Read More