Hilsen til Jonathan Kaipay

Hilsen til Jonathan Kaipay

Hilsen til Jonathan Kaipay I sommer fikk vi den triste beskjeden om at Jonthan Kaipay nylig har mistet sin kone. Jonathan var tidligere direktør for CODEVPRO, før han ble senator. Han var også  veldig viktig for opprettelsen av Centralkirkens vennskapsavtale med Garjay Memorial Church. Mange fra Centralkirken har møtt og kjenner Jonathan, derfor syns vi det var viktig å sende en hilsen i denne triste tiden.---Dear Jonathan,We have with disbeleif received message of Frances Kaipay`s dead.On behalf of Central Church Oslo I would like to express our deepest compassion and condolences.There is terrible to loose a person who is so close as a spouse, and we are thinking about you and your family.Please accept Central Church`s compassion to you and your children who have lost their mother, and to the rest of the family and friends.We will pray for you and family, and when congregation of Central Church starts again after summer vacation we will light candles for Frances and pray...
Read More
Frivillighetsprisen til Egil Ragnar Svendsen

Frivillighetsprisen til Egil Ragnar Svendsen

Frivillighetsprisen til Egil Ragnar Svendsen Egil Ragnar Svendsen er tildelt Centralkirkens frivillighetspris for 2019.- Egil Ragnar er «poteten» som kan brukes til alt, og som alltid er villig til å bli brukt. Han er kanskje menighetens fremste «ja-mann», sa menighetsrådsleder Jan Arild Holbek da han presenterte prisvinneren på menighetskonferansen 5. juni.«Kirkens nødhjelp» var overskriften da kontaktbladet Centralt portretterte Svendsen. Frivillighetsprisen deles ut til en person som har gjort en ekstraordinær innsats i menigheten.- Egil Ragnar har gjort en ekstraordinær innsats gjennom mange år, sa menighetsrådslederen.I årenes løp har Egil Ragnar Svendsen vært med på det aller meste i Centralkirken: Han har drevet med evangelisering, misjon, diakoni, forvaltning, gudstjenesteledelse, kirkeverttjeneste, bibelgruppe- og husfellesskapsledelse, byggeledelse og snekring. Han har vært kontaktblad-medarbeider, aktiv i sangkor, legleder og nestleder i menighetsrådet.I tillegg er han en leder i gjengen av handy-men som jevnlig samles for å utføre små og større vedlikeholdsoppgaver i kirken. I fjor slo den samme mannfolkgjengen til med snekring av salgsartikler til det som...
Read More
Vaktmesteren blir prest

Vaktmesteren blir prest

Vaktmesteren blir prest I tre år har Jacob Breda Antonsen vært en av vaktmesterne i Centralkirken. Nå er han ferdigutdannet prest - og fra 1. august ansatt som prest i Den norske kirke i Hønefoss. Før den tid skal han ha sommerjobb som vikarprest i Møre bispedømme. Da Jacob ble presentert som ny vaktmester for tre år siden fikk han høre at de andre vaktmesterne kunne gjøre tjeneste som lydvakter, men at han også kunne innta prekestolen i Centralkirken. Det har han gjort flere ganger, senest på gudstjenesten 26. mai. Og vi har erfart at Jacob er en dyktig predikant og formidler. På gudstjenesten 26. mai ble Jacob takket for flott innsats i vaktmesterjobben.- Jeg vil karakterisere deg og din vaktmestertjeneste med fire T-er: Trygg, trofast, tillitvekkende, trivelig. Du har i denne jobben lært mye om gulv- og dovask, om å bære stoler og flytte bord, å bone store linoleumsflater, feie fortau, rydde kirkekafébord og søppel, rigge mikrofoner, styre lyd- og bildeanlegg, tenne og slukke alterlys. Alt dette...
Read More
Konfirmantenes dag

Konfirmantenes dag

Konfirmantenes dag Velkommen til konfirmasjonsgudstjeneste i Centralkirken søndag 19. mai.Seks ungdommer har deltatt på undervisningen som har pågått siste år under ledelse av barne- og ungdomsarbeider Ola Sørensen. Tre av dem tilhører Centralkirken. Det er Linnea Ng, Torjus Hoel Bjorå og Edmund Owusu. To av de unge kommer fra Metodistkirken på Bjølsen. Det er Viktoria og Lukas Hay Sætre. Den siste, Türkü Isabel Ingebretsen, sogner til Metodistkirken på Lillestrøm. Konfirmantene vil også denne gang være godt synlige og deltagende i konfirmasjonsgudstjenesten. Dessuten blir koret Signatur med slik de pleier. Deres deltagelse bidrar godt til konfirmasjon som fest i kirken. Kåre Øgreid har som vanlig også med med seg bandet på denne festdagen. Ola Westad er dagens predikant, og Maria Pedersen-Mong leder gudstjenesten....
Read More
Her kan du melde deg på menighetsturen!

Her kan du melde deg på menighetsturen!

Her kan du melde deg på menighetsturen! 13-15. september 2019 drar vi endelig på menighetstur igjen - denne gangen til Rødungstølen Høyfjellshotell i Ål i Hallingdal.Hotellet og den flotte høyfjellsnaturen gjør at vi kan tenke nytt om program, innhold og rammer for menighetsturen. Turterrenget er flott, og i september er fjellet på det aller vakreste med nydelige høstfarger og tid for gode friluftsopplevelser.Hva koster det?Voksne: 1250 ,-Enkeltromstillegg: 400 ,- per døgn.Barn og unge opp til 26 år: 600 ,-Barn opp til 4 år: GratisMakspris per familie: 3400 ,-Brosjyre med påmeldingstallong finner du i Centralt nr. 3/ – april/mai 2019. Du kan også melde deg på elektronisk. Her er påmeldingsskjemaet:Påmeldingskjema...
Read More
Unisont ja til ombygging

Unisont ja til ombygging

Noen av de som fra Centralkirken har vært sentrale i samralene med Jahr-gruppen. F.v. Ola Westad, prest, Jan Arild Holbek, menighetsrådsleder, Geir Kristiansen, leder i kirkevergeutvalget og Liv Kirstine Just-Mortensen, som er arkitekt og har bistått menigheten i prosessen. Unisont ja til ombygging Menighetsmøte 28. april sa enstemmig ja til planene om ombygging av Centralkirkens lokaler i 1. etasje. Referat fra menighetsmøtet 28.04.2019Møtet ble avholdt etter generasjonsgudstjeneste og kirkekaffe.65 personer var tilstede, og av disse var 60 stemmeberettigede.Tema: Mulig ombygging av våre lokaler for å gi plass til kantine for leietagere i bygget. Reidun Larsen ledet møtet, og etter en kort innledende orientering ga hun ordet til Morten Jahr. Han ga gårdeiers redegjørelse for hvorfor det er viktig for dem å få en felles kantine i bygget. Det har å gjøre med å være attraktiv i markedet og tenke langsiktige utleiemuligheter i bygget.Deretter ga leder av Menighetsrådet, Jan Arild Holbek, en kortfattet orientering om den prosessen menighetsrådet har hatt med gårdeier gjennom et års...
Read More
Menighetsmøte om mulig ny menighetssal

Menighetsmøte om mulig ny menighetssal

Menighetsmøte om mulig ny menighetssal Menighetsrådet vil avholde menighetsmøte etter gudstjenesten søndag 28. april.  Temaet er om Centralkirken skal si si ja eller nei til et forslag om ombygging av våre lokaler.Eierne av St. Olavsgate 28, Jahr-gruppen, har stort behov for å kunne tilby felleskantine for leietakerne i bygget. Derfor har de ønsket å overta arealet som nå er vår menighetssal, til kantine. Den foreslåtte løsningen innebærer at det for Jahr-gruppens regning blir bygd ny menighetssal til oss - på motsatt side av inngangspartiet. De vil, hvis vi sier ja, også bygge og bekoste nytt kjøkken, nye toaletter og ny garderobe til bruk eksklusivt for Centralkirken. Videre har Jahr lovet at Centralkirken kostnadsfritt skal få benytte kantinen alle dager etter lunsj på ukedager. Kantinen vil også bli stengt og lokalene tilbudt oss når det f.eks. arrangeres misjonsmesse.Hvis vi sier ja til ny menighetssal på motsatt side av inngangspartiet vil vi få en like stor menighetssal som den vi har, men med...
Read More
Vårofferdag i Centralkirken

Vårofferdag i Centralkirken

Vårofferdag i Centralkirken Vi minner om vårofferdagen 7. april med besøk av Metodistkirkens gospelkor fra Larvik. De var med og skape begeistring på Metodistkirkens Sommerfest sist sommer, og vi ser fram til å høre dem i Centralkirken. AdHoc øver inn et par sanger som de skal synge sammen med gospelkoret, og til sammen utgjør de to korene da et fyldig og forhåpentligvis klangfylt kor.Det er major Miriam Kjellgren fra Frelsesarmeen på Majorstua som er dagens gjestepredikant. AdHocs medlemmer satte stor pris på hennes forkynnelse under et besøk til korpset i høst, og vi gleder oss til å ønske henne velkommen i vår menighet.Ola Westad leder gudstjenesten på vårofferdagen, og Kåre Øgreid har med seg band. I tillegg blir også Øyvind Bjorå med på fiolin. Så vær hjertelig velkommen til en innholdsrik og musikalsk våroffergudstjeneste 7. april! Major Miriam Kjellgren, Frelsesarmeen ...
Read More
Dansk/norsk gospelnight i Centralkirken

Dansk/norsk gospelnight i Centralkirken

Dansk/norsk gospelnight i Centralkirken Lørdag 23. mars klokka 18.00 inviterer vi til konsert med Signatur, felleskoret for metodistmenighetene i Oslo, og Kefas, som er et kor fra metodistmenigheten Jerusalemskirken i København. Signatur og Kefas møttes da vi sang på Metodistkirkens generalkonferanse i Portland i USA våren 2016. Sist vinter var Signatur på besøk hos Kefas i København, og nå kommer altså de på gjenvisitt til Oslo.Kefas er et flott gospelkor på høyt nivå, og i tillegg en usedvanlig hyggelig gjeng. Vi gleder oss til å synge sammen med dem, og vi kan love dere en kveld med mye god musikk!Konserten varer ca en time, og det er gratis inngang!   ...
Read More
Generasjonsgudstjeneste 10. mars

Generasjonsgudstjeneste 10. mars

Generasjonsgudstjeneste 10. mars Hilde Augensen, som er prest i Metodistkirken i Sarpsborg, kommer og blir med på generasjonsgudstjeneste 10. mars. Hilde er fra Fredrikstad, der hun i mange år jobbet i barnehage. For noen år siden valgte hun presteyrket i stedet, og etter fem år i Sandnes, kom hun til Sarpsborg for et par år siden.Hilde har vært med på Minior-leir på Sommerfesten flere ganger. Da har hun pleid å ha med seg en liten venn som heter Kalle. Det er en hånddukke med en ryggsekk som han har forskjellige ting i. Hun sier at det er mulig at Kalle vil være med på en Oslotur, så det kan være at han dukker opp på gudstjenesten for å hilse på unge venner fra Sommerfesten.Noen vil kanskje huske at Hilde var med på en gudstjeneste i Centralkirken tidligere. Hun forrettet dåp da Benjamin Nedregaard ble døpt i 2014. Men denne gangen skal vi få høre henne tale, og det ser vi fram...
Read More