Hilde Sanden-Bjønnes kommer til høsttakkedagen – gjør du?

Hilde Sanden-Bjønnes kommer til høsttakkedagen – gjør du?

Hilde Sanden-Bjønnes kommer til høsttakkedagen - gjør du? Søndag 20. oktober får vi besøk av en av menighetens tidligere prester, Hilde Sanden-Bjønnes.- Jeg gleder meg til å komme til høsttakkedagen. Centralkirken vil alltid stå hjertet mitt nær, jeg har et hjem der, slik jeg har alle stedene jeg har vært prest, sier Hilde - som de siste 24 år har vært prest i Metodistkirken i Horten.- Hva vil du formidle til gudstjenestedeltakerne på høsttakkedagen?- Det temaet jeg tenker å dele med dere er noe som har arbeidet i meg lenge: «Kan den uforanderlige Gud angre og ombestemme seg?» Det er mange tekster i det gamle testamentet som sier noe om det. Men hvordan skal vi forstå det når vi setter det i sammenheng med at «Jesus er i går og i dag den samme?» Dette er verd å gå litt dypere inn i, svarer Hilde.Ola Westad leder gudstjenesten høsttakkedagen, AdHoc synger og Kåre Øgreid med band spiller. Denne søndagen er det også...
Read More
Da Centralkirken dro til fjells

Da Centralkirken dro til fjells

Da Centralkirken dro til fjells Så er menighetsturen 2019 gått over i historien. Helgen 13. - 15 september var 120 mennesker - med aldersspenn «i magen»/ett år og 90 år - samlet. Etter mange år på Åh langs den svenske vestkyst lavland var det denne gangen fjellbygda Ål i Hallingdal som var stedet for Centralkirkens samling. Og det norske fjellet viste seg fra alle de sider som det er kjent for – prangende farger, kaldt og friskt vær med både vind og nedbør. Men inne på Rødungstølen var det varme, kos, god mat og stor stemning. Og noe av det fineste – det går an å samles i vår kirkelige storfamilie med alle generasjoner til stede med en høy trivselsfaktor. Turkomiteen hadde gjort en solid innsats og laget et variert program som engasjerte – fellessamlingene ga oss både humor, sang og musikk og noe å tenke på og ta med oss tilbake til de hverdagene som kommer. For første gang var det lagt til rette...
Read More
Hilsen til Jonathan Kaipay

Hilsen til Jonathan Kaipay

Hilsen til Jonathan Kaipay I sommer fikk vi den triste beskjeden om at Jonthan Kaipay nylig har mistet sin kone. Jonathan var tidligere direktør for CODEVPRO, før han ble senator. Han var også  veldig viktig for opprettelsen av Centralkirkens vennskapsavtale med Garjay Memorial Church. Mange fra Centralkirken har møtt og kjenner Jonathan, derfor syns vi det var viktig å sende en hilsen i denne triste tiden.---Dear Jonathan,We have with disbeleif received message of Frances Kaipay`s dead.On behalf of Central Church Oslo I would like to express our deepest compassion and condolences.There is terrible to loose a person who is so close as a spouse, and we are thinking about you and your family.Please accept Central Church`s compassion to you and your children who have lost their mother, and to the rest of the family and friends.We will pray for you and family, and when congregation of Central Church starts again after summer vacation we will light candles for Frances and pray...
Read More
Frivillighetsprisen til Egil Ragnar Svendsen

Frivillighetsprisen til Egil Ragnar Svendsen

Frivillighetsprisen til Egil Ragnar Svendsen Egil Ragnar Svendsen er tildelt Centralkirkens frivillighetspris for 2019.- Egil Ragnar er «poteten» som kan brukes til alt, og som alltid er villig til å bli brukt. Han er kanskje menighetens fremste «ja-mann», sa menighetsrådsleder Jan Arild Holbek da han presenterte prisvinneren på menighetskonferansen 5. juni.«Kirkens nødhjelp» var overskriften da kontaktbladet Centralt portretterte Svendsen. Frivillighetsprisen deles ut til en person som har gjort en ekstraordinær innsats i menigheten.- Egil Ragnar har gjort en ekstraordinær innsats gjennom mange år, sa menighetsrådslederen.I årenes løp har Egil Ragnar Svendsen vært med på det aller meste i Centralkirken: Han har drevet med evangelisering, misjon, diakoni, forvaltning, gudstjenesteledelse, kirkeverttjeneste, bibelgruppe- og husfellesskapsledelse, byggeledelse og snekring. Han har vært kontaktblad-medarbeider, aktiv i sangkor, legleder og nestleder i menighetsrådet.I tillegg er han en leder i gjengen av handy-men som jevnlig samles for å utføre små og større vedlikeholdsoppgaver i kirken. I fjor slo den samme mannfolkgjengen til med snekring av salgsartikler til det som...
Read More
Vaktmesteren blir prest

Vaktmesteren blir prest

Vaktmesteren blir prest I tre år har Jacob Breda Antonsen vært en av vaktmesterne i Centralkirken. Nå er han ferdigutdannet prest - og fra 1. august ansatt som prest i Den norske kirke i Hønefoss. Før den tid skal han ha sommerjobb som vikarprest i Møre bispedømme. Da Jacob ble presentert som ny vaktmester for tre år siden fikk han høre at de andre vaktmesterne kunne gjøre tjeneste som lydvakter, men at han også kunne innta prekestolen i Centralkirken. Det har han gjort flere ganger, senest på gudstjenesten 26. mai. Og vi har erfart at Jacob er en dyktig predikant og formidler. På gudstjenesten 26. mai ble Jacob takket for flott innsats i vaktmesterjobben.- Jeg vil karakterisere deg og din vaktmestertjeneste med fire T-er: Trygg, trofast, tillitvekkende, trivelig. Du har i denne jobben lært mye om gulv- og dovask, om å bære stoler og flytte bord, å bone store linoleumsflater, feie fortau, rydde kirkekafébord og søppel, rigge mikrofoner, styre lyd- og bildeanlegg, tenne og slukke alterlys. Alt dette...
Read More
Konfirmantenes dag

Konfirmantenes dag

Konfirmantenes dag Velkommen til konfirmasjonsgudstjeneste i Centralkirken søndag 19. mai.Seks ungdommer har deltatt på undervisningen som har pågått siste år under ledelse av barne- og ungdomsarbeider Ola Sørensen. Tre av dem tilhører Centralkirken. Det er Linnea Ng, Torjus Hoel Bjorå og Edmund Owusu. To av de unge kommer fra Metodistkirken på Bjølsen. Det er Viktoria og Lukas Hay Sætre. Den siste, Türkü Isabel Ingebretsen, sogner til Metodistkirken på Lillestrøm. Konfirmantene vil også denne gang være godt synlige og deltagende i konfirmasjonsgudstjenesten. Dessuten blir koret Signatur med slik de pleier. Deres deltagelse bidrar godt til konfirmasjon som fest i kirken. Kåre Øgreid har som vanlig også med med seg bandet på denne festdagen. Ola Westad er dagens predikant, og Maria Pedersen-Mong leder gudstjenesten....
Read More
Her kan du melde deg på menighetsturen!

Her kan du melde deg på menighetsturen!

Her kan du melde deg på menighetsturen! 13-15. september 2019 drar vi endelig på menighetstur igjen - denne gangen til Rødungstølen Høyfjellshotell i Ål i Hallingdal.Hotellet og den flotte høyfjellsnaturen gjør at vi kan tenke nytt om program, innhold og rammer for menighetsturen. Turterrenget er flott, og i september er fjellet på det aller vakreste med nydelige høstfarger og tid for gode friluftsopplevelser.Hva koster det?Voksne: 1250 ,-Enkeltromstillegg: 400 ,- per døgn.Barn og unge opp til 26 år: 600 ,-Barn opp til 4 år: GratisMakspris per familie: 3400 ,-Brosjyre med påmeldingstallong finner du i Centralt nr. 3/ – april/mai 2019. Du kan også melde deg på elektronisk. Her er påmeldingsskjemaet:Påmeldingskjema...
Read More
Unisont ja til ombygging

Unisont ja til ombygging

Noen av de som fra Centralkirken har vært sentrale i samralene med Jahr-gruppen. F.v. Ola Westad, prest, Jan Arild Holbek, menighetsrådsleder, Geir Kristiansen, leder i kirkevergeutvalget og Liv Kirstine Just-Mortensen, som er arkitekt og har bistått menigheten i prosessen. Unisont ja til ombygging Menighetsmøte 28. april sa enstemmig ja til planene om ombygging av Centralkirkens lokaler i 1. etasje. Referat fra menighetsmøtet 28.04.2019Møtet ble avholdt etter generasjonsgudstjeneste og kirkekaffe.65 personer var tilstede, og av disse var 60 stemmeberettigede.Tema: Mulig ombygging av våre lokaler for å gi plass til kantine for leietagere i bygget. Reidun Larsen ledet møtet, og etter en kort innledende orientering ga hun ordet til Morten Jahr. Han ga gårdeiers redegjørelse for hvorfor det er viktig for dem å få en felles kantine i bygget. Det har å gjøre med å være attraktiv i markedet og tenke langsiktige utleiemuligheter i bygget.Deretter ga leder av Menighetsrådet, Jan Arild Holbek, en kortfattet orientering om den prosessen menighetsrådet har hatt med gårdeier gjennom et års...
Read More
Menighetsmøte om mulig ny menighetssal

Menighetsmøte om mulig ny menighetssal

Menighetsmøte om mulig ny menighetssal Menighetsrådet vil avholde menighetsmøte etter gudstjenesten søndag 28. april.  Temaet er om Centralkirken skal si si ja eller nei til et forslag om ombygging av våre lokaler.Eierne av St. Olavsgate 28, Jahr-gruppen, har stort behov for å kunne tilby felleskantine for leietakerne i bygget. Derfor har de ønsket å overta arealet som nå er vår menighetssal, til kantine. Den foreslåtte løsningen innebærer at det for Jahr-gruppens regning blir bygd ny menighetssal til oss - på motsatt side av inngangspartiet. De vil, hvis vi sier ja, også bygge og bekoste nytt kjøkken, nye toaletter og ny garderobe til bruk eksklusivt for Centralkirken. Videre har Jahr lovet at Centralkirken kostnadsfritt skal få benytte kantinen alle dager etter lunsj på ukedager. Kantinen vil også bli stengt og lokalene tilbudt oss når det f.eks. arrangeres misjonsmesse.Hvis vi sier ja til ny menighetssal på motsatt side av inngangspartiet vil vi få en like stor menighetssal som den vi har, men med...
Read More
Vårofferdag i Centralkirken

Vårofferdag i Centralkirken

Vårofferdag i Centralkirken Vi minner om vårofferdagen 7. april med besøk av Metodistkirkens gospelkor fra Larvik. De var med og skape begeistring på Metodistkirkens Sommerfest sist sommer, og vi ser fram til å høre dem i Centralkirken. AdHoc øver inn et par sanger som de skal synge sammen med gospelkoret, og til sammen utgjør de to korene da et fyldig og forhåpentligvis klangfylt kor.Det er major Miriam Kjellgren fra Frelsesarmeen på Majorstua som er dagens gjestepredikant. AdHocs medlemmer satte stor pris på hennes forkynnelse under et besøk til korpset i høst, og vi gleder oss til å ønske henne velkommen i vår menighet.Ola Westad leder gudstjenesten på vårofferdagen, og Kåre Øgreid har med seg band. I tillegg blir også Øyvind Bjorå med på fiolin. Så vær hjertelig velkommen til en innholdsrik og musikalsk våroffergudstjeneste 7. april! Major Miriam Kjellgren, Frelsesarmeen ...
Read More