Konfirmasjonsgudstjeneste

Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 20. september blir det endelig konfirmasjonsgudstjeneste for konfirmantene som skulle hatt sin dag før sommeren. Den ble utsatt på grunn av Covid 19, men nå får de sin konfirmasjon. Det skjer i en gudstjeneste ledet av Ola Westad, som også taler. Konfirmantene deltar, ledet av Ola Sørensen, som har vært deres lærer gjennom året. Signatur deltar, og Kåre Øgreid har med seg band. Det blir naturlig nok en del mennesker til stede når fem familier skal feire konfirmasjon. For at alle skal få med seg gudstjenesten, enten de er i Centralkirken eller velger å være hjemme, blir den streamet. Det er nå lagt til rette for god lyd i overføringen, så det er fullt mulig å ha godt utbytte av å overvære gudstjenesten hjemme. Årets konfirmanter er: Inger og Ragne Russnes, Dorothy Ampong, Maria Kolle Ramberg, Essi Etokebe og Teo Kårstad.Jon-André Ingebretsen konfirmeres i Metodistkirken på Lillestrøm 11. oktober. Linken til søndagens konfirmasjonsgudstjeneste er: https://youtu.be/y5KhqlwgBOo ...
Read More
CentralForum med besøk  av biskop Halvor Nordhaug

CentralForum med besøk av biskop Halvor Nordhaug

Onsdag 16. september arrangeres høstens første CentralForum, med biskop Halvor Nordhaug som kveldens hovedgjest. Spørsmålet om kristendommens forhold til andre religioner er et brennbart tema. Nå har Den norske kirkes biskop i Bjørgvin skrevet boka Hva med de andre? Og der er nettopp dette temaet. Nordhaug spør: Kan man som kristen finne sannheter også i andre religioner? Er kristendommen en eksklusiv vei til frelse? «Alt står på spill i dette spørsmålet: Som kristen tror jeg livet skal fortsette etter døden og gjennom evigheten. Hva med de andre som aldri har fått høre evangeliet forkynt?» spør biskopen.Da Halvor Nordhaug satte seg ned for å skrive bok om kristendommen og andre religioner, mente han at veien til frelse utelukkende var gjennom troen på Jesus. Nå er han ikke like sikker.Selv mener Nordhaug å ha funnet begrunnelse for en inkluderende mellomposisjon: Han fastholder at Kristus er eneste vei til frelse,...
Read More
Avskjed med Ola Sørensen

Avskjed med Ola Sørensen

På søndagens generasjonsgudstjeneste var det avskjed med barne- og ungdomsarbeider Ola Sørensen. Det var leder av Barne- og ungdomsrådet, Henrik Kiil Blomhoff som sto for takkesekvensen, sammen med Ola Westad. Ola Sørensen har vært ansatt i 5 år i menigheten. Han har vært en del av hele barne- og ungdomsarbeidet, men med særlig ansvar for konfirmantene. De har han hatt 32 av gjennom disse årene. Vi har sett at kull etter kull har blitt glad i Ola, og han fikk en velfortjent takk for sitt gode arbeid blant dem. Ola har har også stått for matlagingen på myldredagen og gjort seg populær på den måten. For her har han vartet opp med mange gode retter, som har blitt satt stor pris på blant de unge. Ola Sørensen tar nå et årsvikariat som kateket i Nedre Eiker menighet, der han selv ble konfirmert i sin tid. Det betyr at studiene settes noe på vent, men han fortsetter teologistudiet på TF. Som synlig takk...
Read More
Nye konfirmanter

Nye konfirmanter

På søndagens generasjonsgudstjeneste ble årets nye konfirmanter presentert. Det er fire av dem: Ima Etokebe, Jenny Ng Forster, Julie Neef og Konrad Thormodsæter. På bildet står de sammen med barne- og ungdomsarbeider Marianne Munz. Det er hun som presenterte dem i gudstjenesten, og det er hun som skal følge dem gjennom året som konfirmantansvarlig. Her har de akkurat fått utdelt bibel til bruk i konfirmasjonstiden. I tillegg til fire ungdommer fra Centralkirken, er det også tre fra IMCO, International Methodist Church Oslo på Grünerløkka. Deres tre unge heter Joshua og Prosper Mati og Elijah Ainza Bernardo. Konfirmantene samles på tirsdager i forbindelse med myldredag og middag. Neste års konfirmasjonsdag blir pinsedag, 23. mai. ...
Read More
Alphakurs og alphamiddag

Alphakurs og alphamiddag

Nå inviteres det til Alphakurs igjen i Centralirken. Alpha er en innføring i kristen tro som foregår over elleve kvelder. Kurset er et godt og velutviklet redskap for å gi et innblikk i noen av de grunnleggende temaene knyttet til kristen tro. Det blir brukt av mange menigheter i ulike kirkesamfunn. Konseptet er måltidsfellesskap, undervisning og samtale. Vi holder på halvannen til to timer. Vi håper kurset kan være av interesse både medlemmer i menigheten og venner av menigheten. Det er ikke noe krav om avklart tro for egen del. Vi ønsker en åpen tilnærming til kristen tro og tenkning i dette kurset. Vi håper også det kan være av interesse på tvers av aldersspenn. Vi starter med Alphamiddag tirsdag 15. september kl. 18. Dette er en innledende samling for alle som er interesserte, og i løpet av denne kvelden kan man melde seg på selve kurset. Kurset koster 250, 150 for studenter. Påmelding til Alphamiddag gjøres til...
Read More
Presentasjon av kirkens menigheter

Presentasjon av kirkens menigheter

Gjennom sommeren har landets metodistmenigheter blitt presentert i tur og orden på kirkens facebook-side. Disse presentasjonene er fremdeles tilgjengelige. Her er linken til samtalen tilsynsprest Knut Refsdal hadde med Jan Arild Holbek og Ola Westad om Centralkirken: https://www.facebook.com/Metodistkirken/videos/2319260321702762/ ...
Read More
Medarbeidere i en altomfattende frelse

Medarbeidere i en altomfattende frelse

1 Kor 3, 9 Forrige helg foregrep jeg teksten for denne søndagen, også kalt aposteldagen. Teksten var Peters fiskefangst med den påfølgende invitasjon til å følge Jesus og arbeide sammen med ham. Jeg vil følge opp den kallstanken litt videre og se nærmere på hva det innebærer å være Jesu medarbeider i det han gjør. Kallet til etterfølgelse har blitt helt sentralt i kristen tro. Paulus skriver om å være Guds medarbeider, Guds åkerland og Guds bygning. Det er hans måte å omtale det Åndens fellesskap som forener oss i Kristus. I denne tenkning ble menighetsfellesskapet viktig. Det var i denne sammenheng medarbeiderskapet levde og utfoldet seg. Metodistkirkens Kirkeordning sier om lokalmenigheten: Dens funksjon er under Åndens veiledning å hjelpe mennesker til å akseptere og bekjenne Jesus Kristus som Herre og Frelser og til å leve sine liv i lys av sin relasjon til Gud. Inkludert i den tjenesten som ligger i forlengelsen av dette, er å forsvare Guds skaperverk og leve som et økologisk ansvarlig fellesskap. Det vi har formulert som oppdraget for vår...
Read More
Samling i kirken

Samling i kirken

Vi bestemte sammen med de andre menighetene i Oslo-regionen at det ikke skal gjennomføres sommergudstjenester i år. Men onsdag 8. juli inviterer vi til en samling i kirken kl. 18 for de som har lyst og anledning. Dette blir en uformell samling med vekten på det sosiale og det å dele fellesskap med hverandre. Det blir servert kaffe, som kan nytes til medbrakt matpakke. Vi kommer til å synge en del sammen og gi mulighet til å dele erfaringer gjennom den annerledes våren vi har hatt. Samlingen avsluttes med nattverd. Kvelden ledes av Jan Magne Linnsund og Ola Westad. ...
Read More
Kall til å bli Jesu medarbeider

Kall til å bli Jesu medarbeider

Lukas 5,1-11 Kall er et ord med en viss valør i seg. I kristen sammenheng har det hatt en høy status og blitt omtalt med stor respekt. Ja, så stor har respekten vært at det kunne bikke over i frykt. I tider med vekkelser og sterke følelser, er det historier om noen som var redde for å bli dratt inn i et kall som de tenkte ville bli for mye for dem. Som det å skulle bli misjonær og måtte reise fra alt og alle man satte høyt i livet. Mens for andre kunne det slå motsatt ut. Man kjente på et kall, og tenkte at det handlet om å reise ut til fremmede land. Og så det ble det aldri slik, med den følge at man hadde en følelse av å ha sviktet og ikke tatt kallet på alvor. I stedet satt man så igjen med en nagende uro i et ellers tillitsfullt gudsforhold. Jeg tenker særlig på en trofast og gudhengiven person jeg fikk dele noen...
Read More
Nye ledere i BlesSing

Nye ledere i BlesSing

Nye ledere i BlesSing Fra høsten av kommer det to nye ansikter inn i Blesing-familien; Helle Kristiansen og Inger-Elise Hvattum. Inger-Elise blir ny leder sammen med Bente Westad og Unni Beate Andreassen, og Helle blir ny dirigent! Selv om de er nye i ledertroppen er ikke BlesSing ukjent for dem. Inger-Elise har vært BlesSing-mamma i flere år, og Helle var blant de første som sang i BlesSing da vi startet koret for 10 år siden. Det er veldig stas at de nå har lyst til å ta over stafettpinnen, det kommer til å bli helt tipptopp! Vi har også plass til flere sangere, så hvis du kjenner noen som kanskje har lyst til å synge i kor så er det  bare å ta kontakt med Bente (westadbente@gmail.com) eller Inger-Elise (inger_elise@hotmail.com). Første øvelse og gudstjenesteopptreden i høst er  29. og 30. august! Velkommen! BlesSing er Centralkirkens barnekor. Vi er ca 10 sangere, i alderen 5-14 år. Vi synger noen sanger sammen, hele koret, og noen sanger bare med...
Read More