Viderefører kirkestengingen

Viderefører kirkestengingen

At kirken er stengt stopper ikke AdHoc, som tirsdag hadde øvelse på Zoom Viderefører kirkestengingen Centralkirkens ressursgruppe har besluttet at alle arrangementer i Centralkirken skal avlyses ut april måned. Men stengningen av kirken betyr ikke at vi slutter å være kirke. I denne uvirkelige tiden prøver vi å holde kontakten og formidle tro, trivsel og tilhørighet på best mulig måter. Mange gode, kreative og verdifulle tiltak foregår på digitale plattformer. Sist uke hadde for eksempel adHoc korøvelse på nettet!  Telefonen brukes mer enn noensinne, og det er veldig bra. Gi beskjed dersom du vet om eller tenker på noen som ikke er på nettet og ikke har e-post, og som ønsker materiale fra menigheten tilsendt per post. For første gang kan vi ikke møtes fysisk i kirkene våre denne påsken. Våre prester vil legge ut korte påskeprekener på nettsiden oslocentral.no, ledsaget av velvalgte salmer som vår musiker Kåre Øgreid spiller. Vi vil også minne om at "Møtested for metodister på nett" er i full aktivitet gjennom påsken. Hver...
Read More
Brev til menigheten

Brev til menigheten

Brev til menigheten Kirke - også når vi ikke kan samles Norske myndigheter har fastslått at vi må fortsette dugnaden for å slå ned koronasmitten. Regjeringen har fastslått at tiltakene mot viruset blir videreført til over påske. I tråd med dette har Centralkirkens ressursgruppe besluttet at vi skal avlyse alle arrangementer i Centralkirken fram til 13. april. Formiddagstreffet 14. april og Lys våken-helgen 25. - 26. april utgår også. En konsekvens av dette vil være at vi i år ikke kan samles til gudstjenester i påsken. Det viktigste Veldig mye er uviktig i denne uvirkelige tid. Men noe er viktigst: Vår oppgave som medmennesker er først og fremst å overholde myndighetenes råd og veiledning for å forebygge smitte og slik begrense og forsinke utbrudd av covid-19.  Det har vært noen uvanlige uker med isolasjon og tap av vårt vanlige fellesskap i menighetene. Men heldigvis opplever vi i denne krevende tiden at vi er kirke, selv om vårt kirkehus er fysisk stengt og vi ikke kan...
Read More
Bli med på webinar

Bli med på webinar

Bli med på webinar Til helgen skulle det vært arrangert ny STEG-konferanse i Centralkirken. Sånn ble det dessverre ikke. Men fortvil ikke, nå inviteres vi til webinar! Tilsynsprest Knut Refsdal skriver: «Et webinar på veien til neste STEG» vil hovedsaklig handle om å lytte til erfaringer som Helene Benedikte Granum-Aanestad, Kristin Odén Broback og Magnus Løvland har etter sin studietur til England i februar, et besøk til forskjellige kirker og personer som har god erfaring med Fresh Expressions. Biskop Christian Alsted og undertegnede deltar også. Underveis får alle anledning til å stille spørsmål. Program - Velkommen - Presentasjon av presentører - Deling av erfaringer fra studietur til England - Spørsmål og svar - Kommentar fra Biskop Christian Alsted - Intervju med Knut Refsdal - Avslutning Teknisk info  Plattformen heter WebinarJam. Dere vil se presentørene og de presentasjonene/filmene de viser. Ingen ser dere, med mindre dere blir bedt om å presentere eller selv ønsker det. Dere kan følge sendingen på mobile enheter eller stasjonær maskin (Stasjonær enhet har litt flere funksjoner enn på mobil enhet.) Merk: Har du...
Read More
Preken: En annerledes fastetid

Preken: En annerledes fastetid

Preken: En annerledes fastetid Skrevet av Ola Westad, prest i Centralkirken Vi står sammen i en verdensomspennende dugnad i øyeblikket for å få bukt med noe som truer oss alle. Myndigheter over hele verden innfører restriksjoner på hvordan menneskelig samkvem skal være i denne krisetid. Det er en underlig situasjon vi befinner oss i. Men det er godt å se at vi er i stand til å ta den innover oss. Det er ingen sterke protester mot tiltakene som iverksettes. Tvert imot virker det som de mottas med aksept for at de er nødvendige med det trusselbilde som omgir oss. Alle de drastiske tiltakene som settes ut i livet gjør også at denne fastetiden får en ekstra dimensjon. Vi pålegges en avsondring som handler om å vise solidaritet og omsorg for utsatte grupper. En slik faste må vi tenke er i tråd med den barmhjertige Guds hjerte og den nådige medfølelse Jesus viste gjennom hele sitt liv. Derfor må denne solidaritetstanken få overskygge det savnet...
Read More
Juleverksted

Juleverksted

Juleverksted Lørdag 30. november arrangeres juleverksted for alle barn i Centralkirken. Vi starter som vanlig kl. 10.00, og kl. 13.00 samles både barn og voksne til en felles «grøtfest». Barn under fem år må ha følge med en voksen. Prisen er 50,- for barn, og 20,- for de voksne som kun skal hygge seg med en grøttallerken. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til denne morsomme dagen i kirken vår!...
Read More
Imponerende resultat av misjonsmessa

Imponerende resultat av misjonsmessa

Imponerende resultat av misjonsmessa 245.000 kroner!! Dette er det imponerende resultatet av Misjonsmessa 2019. Dette beløpet er oversendt til Metodistkirkens misjonsselskap, øremerket skoleprosjektet i Monghere i Sierra Leone. Dette er det økonomiske resultatet etter de to messedagene da Centralkirken var fylt til randen av mennesker i alle aldre: 8. og 9. november. Det store beløpet er en frukt av utallige timer og dagers forberedelse fra mange villige hender, gjennom et helt år. Veldig mange har gitt sine små og større bidrag, og det er grunn til å takke mange. Det flotte resultater viser at innsatsen slett ikke har vært forgjeves. Og vi vet at pengene kommer fram til mennesker som trenger dem mer enn vi gjør. Vi har grunn til å være stolt av alt det gode som misjonsmessa innebærer, også av glede og gode møter mellom mennesker. Forberedelsene til messa foregår hele året, og aldri har flere grupper og flere generasjoner vært i arbeid enn i år. Vi har de siste årene gledet oss...
Read More
Velkommen til samlingsdag

Velkommen til samlingsdag

Velkommen til samlingsdag 25. august møtes vi til Samlingssøndag i Centralkirken, der starten på et nytt arbeidsår markeres.Ola Westad taler og Maria Pedersen-Mong leder. Det blir sang av adHoc (bildet) og musikk ved Kåre Øgreid og band. Vi starter det nye arbeidsåret med å innføre en nye gudstjenesteordning, og legger oss dermed tettere på den liturgien kirken nasjonalt har fastsatt - men noen lokale modifikasjoner, selvsagt. I forlengelsen av gudstjenesten inviteres vi alle til kirkelunsj. En god start på høstsemesteret! Velkommen!...
Read More