Medarbeidere i en altomfattende frelse

Medarbeidere i en altomfattende frelse

1 Kor 3, 9 Forrige helg foregrep jeg teksten for denne søndagen, også kalt aposteldagen. Teksten var Peters fiskefangst med den påfølgende invitasjon til å følge Jesus og arbeide sammen med ham. Jeg vil følge opp den kallstanken litt videre og se nærmere på hva det innebærer å være Jesu medarbeider i det han gjør. Kallet til etterfølgelse har blitt helt sentralt i kristen tro. Paulus skriver om å være Guds medarbeider, Guds åkerland og Guds bygning. Det er hans måte å omtale det Åndens fellesskap som forener oss i Kristus. I denne tenkning ble menighetsfellesskapet viktig. Det var i denne sammenheng medarbeiderskapet levde og utfoldet seg. Metodistkirkens Kirkeordning sier om lokalmenigheten: Dens funksjon er under Åndens veiledning å hjelpe mennesker til å akseptere og bekjenne Jesus Kristus som Herre og Frelser og til å leve sine liv i lys av sin relasjon til Gud. Inkludert i den tjenesten som ligger i forlengelsen av dette, er å forsvare Guds skaperverk og leve som et økologisk ansvarlig fellesskap. Det vi har formulert som oppdraget for vår...
Read More
Samling i kirken

Samling i kirken

Vi bestemte sammen med de andre menighetene i Oslo-regionen at det ikke skal gjennomføres sommergudstjenester i år. Men onsdag 8. juli inviterer vi til en samling i kirken kl. 18 for de som har lyst og anledning. Dette blir en uformell samling med vekten på det sosiale og det å dele fellesskap med hverandre. Det blir servert kaffe, som kan nytes til medbrakt matpakke. Vi kommer til å synge en del sammen og gi mulighet til å dele erfaringer gjennom den annerledes våren vi har hatt. Samlingen avsluttes med nattverd. Kvelden ledes av Jan Magne Linnsund og Ola Westad. ...
Read More
Kall til å bli Jesu medarbeider

Kall til å bli Jesu medarbeider

Lukas 5,1-11 Kall er et ord med en viss valør i seg. I kristen sammenheng har det hatt en høy status og blitt omtalt med stor respekt. Ja, så stor har respekten vært at det kunne bikke over i frykt. I tider med vekkelser og sterke følelser, er det historier om noen som var redde for å bli dratt inn i et kall som de tenkte ville bli for mye for dem. Som det å skulle bli misjonær og måtte reise fra alt og alle man satte høyt i livet. Mens for andre kunne det slå motsatt ut. Man kjente på et kall, og tenkte at det handlet om å reise ut til fremmede land. Og så det ble det aldri slik, med den følge at man hadde en følelse av å ha sviktet og ikke tatt kallet på alvor. I stedet satt man så igjen med en nagende uro i et ellers tillitsfullt gudsforhold. Jeg tenker særlig på en trofast og gudhengiven person jeg fikk dele noen...
Read More
Nye ledere i BlesSing

Nye ledere i BlesSing

Nye ledere i BlesSing Fra høsten av kommer det to nye ansikter inn i Blesing-familien; Helle Kristiansen og Inger-Elise Hvattum. Inger-Elise blir ny leder sammen med Bente Westad og Unni Beate Andreassen, og Helle blir ny dirigent! Selv om de er nye i ledertroppen er ikke BlesSing ukjent for dem. Inger-Elise har vært BlesSing-mamma i flere år, og Helle var blant de første som sang i BlesSing da vi startet koret for 10 år siden. Det er veldig stas at de nå har lyst til å ta over stafettpinnen, det kommer til å bli helt tipptopp! Vi har også plass til flere sangere, så hvis du kjenner noen som kanskje har lyst til å synge i kor så er det  bare å ta kontakt med Bente (westadbente@gmail.com) eller Inger-Elise (inger_elise@hotmail.com). Første øvelse og gudstjenesteopptreden i høst er  29. og 30. august! Velkommen! BlesSing er Centralkirkens barnekor. Vi er ca 10 sangere, i alderen 5-14 år. Vi synger noen sanger sammen, hele koret, og noen sanger bare med...
Read More
Velkommen til takkedag og avskjed med Maria

Velkommen til takkedag og avskjed med Maria

Velkommen til takkedag og avskjed med Maria Endelig kan vi igjen møtes til fysisk gudstjeneste i Centralkirken! Takkedagen er en årlig høytidsdag i menigheten, en dag da vi markerer avslutningen av et arbeidsår. Dette året har vært helt annerledes, også i menighetslivet. 21. juni får vi endelig mulighet til å møtes igjen i kirken for å feire gudstjeneste. I forlengelsen av gudstjenesten blir det et opplegg der vi med alvor og humør markerer at Maria Pedersen-Mong avslutter sin prestetjeneste hos oss.Maria Pedersen-Mong er dagens predikant, og Ola Westad er gudstjenesteleder. Det blir sang ved Maia Blomhoff Holm, Cecilia Tønnessen Tokheim og Herdis Marie Ruud Hansen og musikk ved Øyvind Bjorå og Kåre Øgreid med band.Det blir medlemsopptagelse og søndagsskole (kanskje i friluft!).  Myndighetene har åpnet for offentlige samlinger med inntil 200 deltakere. Takkedagen blir selvsagt gjennomført i tråd med smittevernreglene - og samtidig med smil og vennlighet som gjør at vi får en god opplevelse av endelig å få komme tilbake til kirken! Det er satt opp stolrader med nødvendig...
Read More
Preken: Bli i meg, så blir jeg i dere!

Preken: Bli i meg, så blir jeg i dere!

Preken: Bli i meg, så blir jeg i dere! Joh 15, 1-8 Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be...
Read More
Vielse i koronatid

Vielse i koronatid

Vielse i koronatid Restriksjonene i koronatiden gjør at alt er helt annerledes enn vanlig. Dette får utslag også i bryllupsforberedelser. Giulia Garofoli og Nils-Henrik Tjikkom har i lang tid forberedt bryllup og fest for familie og venner fra både Italia og Norge. Så kom pandemien som endret alle planer. Stor fest var utelukket. Dette måtte de ta hensyn til, og festlighetene er utsatt et år. Men selve vigselen ønsket de å gjennomføre nå, og lørdag 25. april ble den gjennomført i Centralkirken med kun de nødvendige personene til stede, vigsler og forlovere. De to siste var Ayfer Ingebretsen og Thor Willy Ruud Hansen, venner fra felles bibelgruppe. I samme gruppe er også vigsleren, Ola Westad, med. Så var det mulig for venner og familie i flere land å følge vigselen ved at den ble streamet. Vi gratulerer brudeparet med deres store dag. Den ble annerledes enn de hadde tenkt, men like fullt ble det dagen da de fikk sagt ja til hverandre og motta Guds...
Read More
Preken: Frokost med Jesus

Preken: Frokost med Jesus

Preken: Frokost med Jesus Skrevet av Thor Willy Ruud Hansen, lokalpredikant i Centralkirken Joh.21, 1-14 I denne beretningen møter Jesus igjen 7 av disiplene etter sin oppstandelse. Johannes er den eneste av evangelistene som beskriver hendelsen. Blant evangelienes beretninger om Jesu møter med disiplene etter oppstandelsen er det bare denne som finner sted i Galilea, ennskjønt Matteus gjengir et løfte fra Jesus om å møte disiplene nettopp der (Matt.26, 32). Om det er dette løftet fra Jesus som gjør at disiplene nå befinner seg i Galilea, forteller ikke Johannes. Gjennom årene har noen tenkt og trodd at disiplene snarere hadde vendt hjem for å ha noe å leve av – de var jo tross alt fiskere, de fleste av dem. Forskjellen er viktig – hadde de dratt hjem i påvente av at Jesus skulle oppfylle løftet om å møte dem der, eller var de rådville i forhold til hva de nå skulle ta seg til? Jesus hadde vist seg for dem som den...
Read More
Menighetskonferansen 2020

Menighetskonferansen 2020

Menighetskonferansen 2020 Her finner dere sakspapirene til årets Menighetskonferanse: 1. Dagsorden 2. Fellesrapporten 3. Rapporter fra underavdelingene 4. Statistikk over 10 år 5. Regnskapsrapport 2019, resultat 6. Regnskapsrapport 2019, balanse 7. Regnskapsrapport 2019, spesifikasjoner 8. Revisjon underavdelinger 9. Revisjonsberetning hovedregnskap 10. Rapport lokalpredikant, Ruud Hansen 11. Rapport lokalpredikant, Linnsund 12. Forslag valg 13. Oversikt styrer og råd som ikke velges av menighetskonferansen...
Read More