Juleverksted

Juleverksted

Juleverksted Lørdag 30. november arrangeres juleverksted for alle barn i Centralkirken. Vi starter som vanlig kl. 10.00, og kl. 13.00 samles både barn og voksne til en felles «grøtfest». Barn under fem år må ha følge med en voksen. Prisen er 50,- for barn, og 20,- for de voksne som kun skal hygge seg med en grøttallerken. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til denne morsomme dagen i kirken vår!...
Read More
Imponerende resultat av misjonsmessa

Imponerende resultat av misjonsmessa

Imponerende resultat av misjonsmessa 245.000 kroner!! Dette er det imponerende resultatet av Misjonsmessa 2019. Dette beløpet er oversendt til Metodistkirkens misjonsselskap, øremerket skoleprosjektet i Monghere i Sierra Leone. Dette er det økonomiske resultatet etter de to messedagene da Centralkirken var fylt til randen av mennesker i alle aldre: 8. og 9. november. Det store beløpet er en frukt av utallige timer og dagers forberedelse fra mange villige hender, gjennom et helt år. Veldig mange har gitt sine små og større bidrag, og det er grunn til å takke mange. Det flotte resultater viser at innsatsen slett ikke har vært forgjeves. Og vi vet at pengene kommer fram til mennesker som trenger dem mer enn vi gjør. Vi har grunn til å være stolt av alt det gode som misjonsmessa innebærer, også av glede og gode møter mellom mennesker. Forberedelsene til messa foregår hele året, og aldri har flere grupper og flere generasjoner vært i arbeid enn i år. Vi har de siste årene gledet oss...
Read More
Velkommen til samlingsdag

Velkommen til samlingsdag

Velkommen til samlingsdag 25. august møtes vi til Samlingssøndag i Centralkirken, der starten på et nytt arbeidsår markeres.Ola Westad taler og Maria Pedersen-Mong leder. Det blir sang av adHoc (bildet) og musikk ved Kåre Øgreid og band. Vi starter det nye arbeidsåret med å innføre en nye gudstjenesteordning, og legger oss dermed tettere på den liturgien kirken nasjonalt har fastsatt - men noen lokale modifikasjoner, selvsagt. I forlengelsen av gudstjenesten inviteres vi alle til kirkelunsj. En god start på høstsemesteret! Velkommen!...
Read More
Brev fra biskop Christian Alsted til menighetene etter årskonferansen

Brev fra biskop Christian Alsted til menighetene etter årskonferansen

Kjære Metodister i Norge På årskonferansen i Norge relaterte konferansen sig til de beslutninger, som ble tatt på den ekstraordinære Generalkonferansen i Februar. Her vedtok Generalkonferansen ikke at endre på kirkens syn på homoseksuelle og på mulighetene for vielse og ordinasjon. Samtidig vedtok Generalkonferansen at innføre en rekke innstramninger samt at spesifisere straffen for at bryte mot kirkeordningen. Der var fremsatt flere forslag om en vei videre til den norske årskonferanse i år, og i løpet av behandlingen ble ytterligere to endringsforslag presentert. Forslagsstillerne ble bedt om i fellesskap, at utarbeide et forslag, og de klarte å utarbeide et kompromissforslag. Alle andre forslag ble trukket. Gjennom hele behandlingen anvendte vi en konsensusprosess og hadde en lang, god og respektfull samtale, hvor konferansen underveis ble bedt om at indikere om de var varme (orange) eller kolde (blå) i forhold til forslag, konkrete spørsmål og enkelte innlegg. Det er vesentlig i en konsensus prosess at sikre, at så mange forskjellige stemmer som mulig bliver hørt,...
Read More
Takkedagen 16. juni

Takkedagen 16. juni

Takkedagen 16. juni Vi har mye å takke for på Centralkirkens Takkedag – søndag 16. juni. Dette er en årlig høytidsdag i menigheten, en dag da vi markerer avslutningen av et arbeidsår.  Gudstjenesten på Takkedagen blir ledet av Ola Westad, og Maria Pedersen-Mong taler. Sang av Anna Russnes, Helle Kristiansen og adHoc. Øyvind Bjorå og Kåre Øgreid med band spiller. Det blir dåp og medlemsopptagelse, og søndagsskole (kanskje i friluft!), og etter gudstjenesten inviteres vi naturligvis til  kirkekaffe. Velkommen!...
Read More
Konfirmasjonsgudstjeneste

Konfirmasjonsgudstjeneste

Konfirmasjonsgudstjeneste Søndag 19. mai var det klart for et av årets høydepunkt i Centralkirken - nemlig konfirmasjonsgudstjenesten. Gjennom året de tre konfirmantene fra Centralkirken møttes hver tirsdag, sammen med to konfirmanter fra Metodistkirken på Bjølsen og én fra Metodistkirken på Lillestrøm.Årets konfirmasjonsgudstjeneste ble absolutt en høydare, der konfirmantene deltok og var synelige selv. Ola Westad talte og Maria Pedersen-Mong ledet. Kåre Øgreid stod for musikken og hadde med seg band, samt Øyvind Bjorå på fiolin. Til slutt sang Signatur tre sanger som virkelig satte prikken over i'en.Det har vært en stor glede for Centralkirken som menighet å få lov til å bli litt bedre kjent med disse tre, og vi ønsker dem alt godt på veien videre! Konfirmantene fremfører et dikt sammen med konfirmantene fra de andre menighetene. Konfirmantene sammen med prestene Maria Pedersen-Mong og Ola Westad, og barne-og ungdomsarbeider Ola Sørensen ...
Read More
Palmesøndag med tradisjonsrikt påskespill

Palmesøndag med tradisjonsrikt påskespill

Palmesøndag med tradisjonsrikt påskespill Tradisjonen tro blir det også i år palmesøndagsgudstjeneste med påskespill i Centralkirken. Vi går igjennom påskefortellingen fra begynnelse til slutt ved hjelp av enkelt skuespill, tekstlesninger og salmesang. Dette har vist seg å være alvorspreget, men veldig fin, måte å innlede påskeuka på.  Så vi anbefaler deg å komme til gudstjenesten søndag klokka 11.00....
Read More
Uttalelse fra Centralkirkens menighetsråd

Uttalelse fra Centralkirkens menighetsråd

Uttalelse fra Centralkirkens menighetsråd Mange medlemmer i Centralkirken reagerer sterkt på det som hendte på generalkonferansen til The United Methodist Church. Generalkonferansen vedtok den såkalte ”Traditionalist Plan”, som fastholder kirkens nåværende posisjon hvor homofile og lesbiske som lever i parforhold, ikke kan bli prester i kirken, og at kirken fortsatt ikke tillater å vie personer av samme kjønn. Beslutningen innebærer dessuten en rekke innstramninger og spesifiseringer av konsekvensene, hvis prester og diakoner ikke holder seg innenfor rammene.Det er i Centralkirkens menighetsråd ulike meninger om likekjønnede ekteskap og om ordinasjon av mennesker som lever i homofile eller lesbiske parforhold. Men det store flertallet i rådet ønsker at vår kirke skal åpne for vigsel og ordinasjon av samlevende homofile.Vi er som kirke nå inne i en krevende brytningstid. I denne situasjonen er det viktig at vi merker oss det vår biskop, Christian Alsted, skriver: «Jeg vil minne om at kirken ikke har truffet beslutninger om et emne eller et spørsmål. Vi snakker om...
Read More
Reisebrev fra Generalkonferansen

Reisebrev fra Generalkonferansen

Reisebrev fra Generalkonferansen Les legdelegat, Audun Westads, stemningsrapport i forkant av Generalkonferansen. Nå starter det!Om få timer starter Generalkonferansen her i St. Louis. Det er ventet et sted mellom 3000 og 5000 metodister her denne uken. Tallene varierer litt avhengig av hvem du spør eller hvor du leser. Men det kommer til å bli mange her.Den norske delegasjonen, bestående av pastor Frøydis Grinna og meg selv, ankom St. Louis allerede på tirsdag. Dette fordi jeg har hatt noen møter nå på forhånd. Det har rent inn med delegater jevnt og trutt etter det og i dag har de fleste ankommet – klare for starten i morgen!Ca 870 delegater + biskoper (de har ikke stemmerett) + noen hundre i stab (kommunikasjon, oversettelse, administrasjon m.m.) + flere tusen forhåndspåmeldte observatører/gjester gjør at dette blir et svært stort arrangement disse dagene. Det vil nok tallmessig overgå alle Generalkonferanser som har vært avholdt dette årtusenet. StemningenDet er en todelt stemning her. Om du ikke snakker saker så...
Read More
Ekstraordinær Generalkonferanse og fellesgudstjeneste

Ekstraordinær Generalkonferanse og fellesgudstjeneste

Ekstraordinær Generalkonferanse og fellesgudstjeneste The United Methodist Church, som Metodistkirken i Norge er en del av, er inne i en brytningstid. Det handler om hvordan vi som kirke skal forholde oss til menneskelig seksualitet. På Generalkonferansen i 2016 var ikke konferansen i stand til i hele tatt å samtale om saken. Frontene var for polariserte. Det ble da vedtatt at det skal avholdes en ekstraordinær Generalkonferanse i 2019, men dette som eneste sak. Kirkens biskoper fikk i oppgave å se etter en mulig vei videre, og innstillingen til Generalkonferansen heter da også "A Way Forward". Her skisseres tre mulige veier, og biskopene har anbefalt en av dem. Kort oppsummert handler det om at vi skal forbli én kirke - med mulighet for to syn på likekjønnet vigsel. Generalkonferansen avholdes i St.Louis, Missouri, 23.-26. februar. Mange er både spente og engstelige for hvordan vi som kirke skal forholde oss til det som blir utfallet. Derfor er det viktig at vi snakker sammen, selv om vi har...
Read More