Onsdag 16. september arrangeres høstens første CentralForum, med biskop Halvor Nordhaug som kveldens hovedgjest. Spørsmålet om kristendommens forhold til andre religioner er et brennbart tema. Nå har Den norske kirkes biskop i Bjørgvin skrevet boka Hva med de andre? Og der er nettopp dette temaet. Nordhaug spør: Kan man som kristen finne sannheter også i andre religioner? Er kristendommen en eksklusiv vei til frelse? «Alt står på spill i dette spørsmålet: Som kristen tror jeg livet skal fortsette etter døden og gjennom evigheten. Hva med de andre som aldri har fått høre evangeliet forkynt?» spør biskopen.
Da Halvor Nordhaug satte seg ned for å skrive bok om kristendommen og andre religioner, mente han at veien til frelse utelukkende var gjennom troen på Jesus. Nå er han ikke like sikker.
Selv mener Nordhaug å ha funnet begrunnelse for en inkluderende mellomposisjon: Han fastholder at Kristus er eneste vei til frelse, men tror at denne frelsen også kan gis til dem som aldri fikk høre evangeliet og derfor heller ikke kunne tro. I sin nye bok drøfter Nordhaug temaer som sannhet, frelse, religionsdialog, bønn og religionens rolle i samfunnet. Han avviser tanken om at alle religioner er likegyldige. Biskopen erkjenner at alle religioner har sannhet i seg, men han vil ikke glatte over forskjellene. Derfor støtter Nordhaug ikke interreligiøs bønn, hvor mennesker av ulik tro ber samme bønn samtidig. Nordhaug er også tydelig på at religionsdialog ikke er religionsblanding. Han vektlegger at tydelighet på eget ståsted er et viktig premiss for dialog. Disse temaene vil Nordhaug belyse i sin innledning på Central Forum onsdag 16. september. Etter Nordhaugs foredrag blir det en forberedt respons fra Roar Fotland. Han er metodistprest og førsteamanuensis i misjonsvitenskap ved MF vitenskapelig høyskole –  kjent som Menighetsfakultetet. Etter innledningene blir det som vanlig mulighet til spørsmål og samtale. Vi har sett at disse samlingene har gitt støtet til gode spørsmål og dialog rundt temaer som engasjerer. Alle er hjertelig velkommen til nok en spennende kveld på CentralForum. Vi starter klokka sju, og tidsrammen er fram til klokka ni.

Neste Central Forum blir onsdag 4. november. Da er temaet rasisme.