Centralkirkens misjonsdag

Søndag 2. februar markeres årets misjonsdag i Centralkirken. Da får vi besøk av Hjalmar Bø. Han er generalsekretær i Digni, som er paraplyorganisasjonen for landets misjonsorganisasjoner. Metodistkirkens misjonsselskap har tett samarbeid med Digni. Dette ble synliggjort da misjonen arrangerte partnerkonferanse i Centralkirken i oktober. Da var det medarbeidere fra alle landene vårt misjonsselskap er involvert i, og Digni var også en del av den spennende og viktige konferansen.

Nå kommer Hjalmar Bø tilbake til Centralkirken, og vi ser fram til å høre ham i vår egen sammenheng. Maria Pedersen-Mong leder gudstjenesten. AdHoc synger, og Kåre Øgreid har med seg band.

Dette er også den naturlige gudstjenesten til å få glimt fra besøket til Liberia like før jul ved Bjørn Sivert Broback og Ola Westad. De var der i anledning utvikling av Centralkirkens vennskapsprosjekt. Garjay Memorial Church er vår vennskapsmenighet, men Vennskap i Liberia omfatter hele St. John River District, med alle sine atten menigheter. Dette vil de to si noe om på gudstjenesten.