CentralSosial - et menighetsfellesskap på nett

Når vi nå ikke kan ha et fellesskap hvor vi kan møtes fysisk, så blir vi nødt til å tenke nytt også om det sosiale menighetsfellesskapet. Vi har derfor opprettet en gruppe på facebook som heter «Central-sosial!». Denne er åpen for alle i Centralkirken og venner av Centralkirken. Bli medlem her:https://www.facebook.com/groups/152624115979595/

I denne gruppa er tanken at det skal være åpent for å dele av sitt hverdagsliv i hjemmet, eller dra i gang sosiale arrangementer for gruppa. Dette kan være en quiz, en konsert fra stua, kanskje du har lært et nytt triks eller en ny kunst du vil vise frem – eller utfordre noen i dorulltriksing? Mulighetene er mange, og bare fantasien setter grenser. 

Selv om de fysiske dørene til Centralkirken er stengt, så er ikke fellesskapet lukket. Vi er fremdeles en menighet hvor vi skaper rom for tro, trivsel og tilhørighet – i nye former!