Dansk/norsk gospelnight i Centralkirken

Lørdag 23. mars klokka 18.00 inviterer vi til konsert med Signatur, felleskoret for metodistmenighetene i Oslo, og Kefas, som er et kor fra metodistmenigheten Jerusalemskirken i København. Signatur og Kefas møttes da vi sang på Metodistkirkens generalkonferanse i Portland i USA våren 2016. Sist vinter var Signatur på besøk hos Kefas i København, og nå kommer altså de på gjenvisitt til Oslo.

Kefas er et flott gospelkor på høyt nivå, og i tillegg en usedvanlig hyggelig gjeng. Vi gleder oss til å synge sammen med dem, og vi kan love dere en kveld med mye god musikk!

Konserten varer ca en time, og det er gratis inngang!