Diakoni - menighetens hjerteslag

Onsdag 8. mai, kl. 19.00, inviteres alle interesserte til diakonal inspirasjonssamling i Centralkirken. Tema for samlingen er “Diakoni – menighetens hjerteslag” og kveldens gjest er Lisa Kristin Nielsen. Hun er utdannet barnevernspedagog, og har en matergrad i diakoni.

Lisa vil dele litt generelt om hvilken rolle diakonien kan, og skal, spille i menighetene våre. Det vil også bli tid til samtale hvor vi kan dele erfaringer, utfordringer og ideer med hverandre.

Enkel bevertning.