Digital gudstjeneste fra Metodistkirken i Moss

I en tid der vi ikke kan samles på vanlig vis blir kanskje behovet for fellesskap enda sterkere. Da må vi finne ut hvordan vi kan være kirke på.

Søndag 23. mars kl. 11.00 blir det livestreamet en gudstjeneste på facebook, fra Metodistkirken i Moss. Her deltar begge tilsynsprestene.

Vel møtt til digital gudstjeneste!