Er du vår nye vaktmester?

Vi trenger en ny vaktmester, og en vikar (ett år) som kan som kan gå inn i vaktmestertjenesten som utføres i turnus; kvelder og helger. Ca 12 timer pr. uke.

En vesentlig del av jobben er renhold av kirkens lokaler. Interesserte må være fylt 18 år, og det er ønskelig at søker har en tilhørighet til Centralkiren.

Kontakt Solveig Lunde Holbek på telefon 986 86 333 for nærmere opplysninger om arbeidsoppgaver og arbeidsvilkår. Tiltredelse etter avtale.

Søknadsfrist 1. mai 2019.

Søknad sendes til @“>@