Forumsamling om endring - og det uforanderlige

Prost Trond Bakkevig, NRK-journalist Tomm Kristiansen og metodistprest Lars Erik Nordby var bidragsytere på høstens andre CentralForum-samling.

Utgangspunktet for temasamlingen var boka med den litt tabloide tittelen «Da Gud skiftet mening», som Bakkevig og Kristiansen nettopp har utgitt. Der beskriver de femti år som forandret kirken, med det historiske året 1968 som startpunkt.

Boka avsluttes slik: «Har Gud skiftet mening? Tja, – i alle fall tror vi at det er Guds mening med kirken, at den skal endres, for å holde fast i det uforanderlige.»