Frokostmøte om likestilling

Onsdag 14. november var det duket for frokostmøte i regi av Norges Kristne Råd her i Centralkirken. Agendaen for frokostmøtet var lanseringen av rapporten “Her er ikke mann eller kvinne – eller hva?”. Denne rapporten har tatt for seg menighetsråd og hovedstyrer i alle medlemskirkene i Norges Kristne Råd for å se hvordan det står til med likestillingen.

 

Rapporten ble presentert av generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen.

Rektor ved Metodistkirkens Teologiske Seminar Hilde Marie Øgreid Movafagh, likestillingsombud Hanne Bjurstrøm og daglig leder i Den Evangelisk Lutherske Frikirke Marit Ecklo Brevik har respondert på rapporten og deltok  i panelsamtale.  

 

Funnene, som er statistisk signifikante (hvilket betyr at en kan si noe om en generell situasjon i de ulike medlemskirkene/-trossamfunnene), viste det er stor spredning i hvor inkluderende kirkenes ledelse er ovenfor kvinner. Metodistkirken i Norge og Den katolske kirke var blant de kirkesamfunnene som hadde gode resultater for representasjon av begge kjønn. I motsatt ende av skalaen lå de to lutherske frikirkene.

 

Tallene i rapporten for Metodistkirken i Norge er som følger:

Kjønnsfordeling i menighetsråd – 53,4% kvinner, 46,6% menn
Menigheter med kvinneandel over 40% i menighetsråd – 86%
Menigheter med mindre enn 40% menn i menighetsråd – 34,9%
Menigheter uten kvinner i styret – 0%
Menigheter med kvinnelig styreleder – 39,5%
Kjønnsfordeling i hovedstyret – 57,1% menn, 42,9% kvinner  

 

Ønsker du se hele frokostmøtet så er det å finne på Norges Kristne Råds Facebookside:

https://www.facebook.com/norgeskristnerad/videos/1945274202443756/

https://www.facebook.com/norgeskristnerad/videos/117833745803888/