Globalt Blikk: Slaveri i vår egen tid - hva kan jeg gjøre?

Visste du at 40 millioner mennesker lever som slaver i dag? At moderne slaveri er forbudt i alle land, men allikevel foregår overalt?

Vår tids slaveri berører oss gjennom produktene og tjenestene vi bruker daglig. Globaliseringen har resultert i stor etterspørsel av billig arbeidskraft og billige varer, og grov utnyttelse er ofte skjult i mange ulike typer leverandørtjenester. Norske forbrukere og selskaper kan uvitende tjene på moderne slaveri gjennom mobiltelefonene vi bruker, klærne vi går med, maten vi spiser, el-bilene vi kjører, leverandørene vi bruker og selskapene vi investerer i.

Dette er bakgrunnen for at Global Uke i år igjen har Moderne Slaveri som tema. Det er viktig at vi som forbrukere er klar over at vi i større eller mindre grad bidrar til opprettholdelsen av moderne slaveri, og samtidig viktig at vi lærer hvordan vi kan unngå det.

Onsdag 6. november arrangerer Centralkirken, sammen med Margaretakyrkan, Sentrum og St. Hanshaugen sokn, St. Olav menighet og Frelsesarmeen et økumenisk arrangement med fokus på nettopp dette:

18.00: Økumenisk kveldsmesse i Margaretakyrkan. Representanter fra alle menighetene bidrar. Svenska kyrkans biskop for utenlandskirkene taler. Centralkirkens kor AdHoc synger.

18.45: Globalt Blikk. Kirkekaffe med innspill fra flere organisasjoner som jobber med tematikken. Framtiden i våre hender, Fair & Square, Caritas og A21. De vil gi et overblikk over sine arbeid, samt gi oss konkrete tips til hvordan vi kan bidra. Det serveres wraps, kake og kaffe.

 

Velkommen til en viktig og interessant kveld!