Gudstjeneste med Luciaopptrinn

Det er en årelang tradisjon at Centralkirken den tredje søndagen i advent har Luciaspill i gudstjenesten. I år er det søndag 15. desember vi kan glede oss over å se Lucia-følget oppover midtgangen i kirken.

Det er en flott opplevelse når Lucia og alle hennes medhjelpere kommer inn med lys i en mørklagt kirkesal. Det er lyset med håp og fred Lucia kommer med, slik legenden sier hun i sin tid var et lys for Jesus i sin samtid.

Etter gudstjenesten 15. desember blir det salg av lussekatter. Inntekten av lussekatte-salget går til vårt vennskapsmenighetsprosjekt: «Vennskap i Liberia».