Vi fortsetter med direkteoverførte gudstjenester med bare medvirkende til stede også i januar. Her er linkene til de to første gudstjenestene:

3. januar:
https://youtu.be/MrHNfyWPtqY
10. januar:
https://youtu.be/8E_d775vziA

3. januar er det Anne Ng Forster som leder gudstjenesten. Herdis Marie Ruud Hansen synger, og Kåre Øgreid spiller. Predikant er Ola Westad, og teksten er fra Lukas 2,40-52, om Jesus som 12-åring i templet.

10. januar er det Kjersti Dahl som synger. Kåre Øgreid og Amalie Patzke spiller. Ola Westad leder og taler, og teksten denne dagen er Markus 1,3-11 om Jesu dåp.