Vi overfører direkte gudstjenester fra Centralkirken gjennom hele januar og februar. Det er bare de medvirkende som er til stede i kirken.

Tilgangen til disse gudstjenestene blir heretter enda enklere fra nettsiden vår. Du trenger ikke lenger ta vare på en link og finne den fram søndag kl. 11 når gudstjenesten starter.

Hver søndag kl. 10 dukker et vindu opp på nettsiden. Det ser slik ut:

Dette vinduet blir stående timen fram til kl. 11. Da aktiveres bildet og det er bare å trykke på startpilen midt i bildet. Og da trenger du ikke gjøre mer. De tre korsene står der til gudstjenesten settes i gang i kirken, og så du er med på digital gudstjeneste fra Centralkirken.

I første omgang må denne måten å gjøre det på skje via nettsiden vår. Men vi håper at vi også etter hvert kan få til en like enkel tilgang via Facebook. Det skal det i så fall bli sendt ut melding om.

Det er gudstjenester på rundt en halv time dere inviteres til å bli med på. Vi har funnet fram til en enkel liturgi med musikk, to solosanger, tekstlesing/preken og bønn som fungerer for disse overføringene. Prekenen legges også ut på nettsiden i etterkant av gudstjenesten.

Velkommen til gudstjenester fra Centralkirken.