Centralkirkens menighetskonferanse var tidfestet til 30. april. Men på grunn av korona-pandemien var det ikke mulig å samles fysisk. Den ble derfor holdt digitalt som pastoratkonferanse. Pastoratkonferansen består av menighetsrådets medlemmer - som her er samlet på ett skjermbilde

Har godkjent smittevernveileder - åpner kirken gradvis og kontrollert

Norske myndigheter har åpnet for offentlige samlinger – under forutsetning av at det finnes en smittevernveileder/bransjenorm som sikrer at de gjeldende retningslinjene følges. Myndighetene har også opplyst at det fra 15. juni vil bli åpnet for samlinger med inntil 200 deltakere «hvis vi har kontroll på smittespredningen fremover».
 
Det er menighetsrådet som har ansvar for alle aktiviteter i menigheten og kirkebygget, herunder utarbeidelse og godkjenning av lokal smittevernplan og avgjørelse om oppstart av gudstjenester og andre aktiviteter. 
Menighetsrådet i Centralkirken har i møte 13. mai godkjent en omfattende smitteveileder for gudstjenester, kirkelige handlinger og barne- og ungdomsarbeid. Her forplikter vi oss til å oppfylle en rekke krav om hygienetiltak, for forsterket renhold, plan for rutiner og organisering av sitteplasser, køer, sikring av tilstrekkelig avstand og redusert fysisk kontakt mellom personer, informasjon til medlemmer og andre om rutiner ved gudstjenestebesøk – og mye mer.
Menighetsrådet er selvsagt opptatt av å bidra til forsvarlig drift av kirken med hensyn til smittevern, og til at aarrangementer foregår i samsvar med gjeldende lover og regelverk.
Samtidig er vi veldig opptatt av å få til en gradvis gjenåpning også av kirkelige aktiviteter. Vi vet at mange lengter etter å komme i kirken og oppleve det åndelige og sosiale fellesskapet på en god måte.
Men først og fremst må det være trygt, og folk må oppleve det slik.
 
Menighetsrådet finner det ikke praktisk mulig å gjennomføre søndagsgudstjenester før 15. juni, når det forhåpentlig åpnes for å arrangere offentlige samlinger med inntil 200 deltakere.
 
Vi legger derfor opp til gudstjeneste søndag 21. juni – som blir menighetens takkedag. I forlengelsen av gudstjenesten den dagen vil vi også markere Maria Pedersen-Mongs avskjed som prest i Centralkirken.
 
Det er satt opp stolrader med nødvendig avstand – minst én meters mellomrom – både i kirkesalen, i amfi og i menighetens «gamle» menighetssal. Slik kan vi få plass til mange mennesker, til tross for den strenge avstandsregelen.
Vi håper selvsagt at mange har lyst til å delta på gudstjenesten på takkedagen.
 
Samtidig har vi full respekt for de som vil være avventende og bli hjemme. Noen i menigheten er i risikogruppen ikke minst med tanke på alder. 
Gudstjenesten og Marias avslutningsmarkering vil bli streamet på Youtube. Mer informasjon om dette tilbudet kommer senere.
Søndagsskolen kommer til å være ute i Slottsparken under takkegudstjenesten, alternativt i den nye menighetssalen hvis været ikke tillater uteaktivitet.
 
Vi ser gjerne at folk som har tenkt å komme på gudstjenesten 21. juni gir forhåndsmelding på e-post @. Dette er ikke en forpliktende tilbakemelding, men for å ha en viss indikasjon på hvor mange vi kan vente, og for å få til en best mulig forberedelse.
 
Hvis situasjonen i samfunnet er slik at det likevel ikke blir tillatt med 200 mennesker samlet 21. juni, får vi gjennomføre en gudstjeneste med det tillatte antall tilstede og at tilbudet utover det er streaming.
 
I samråd med prestene i metodistmenighetene i Oslo er det bestemt at det denne sommeren ikke skal gjennomføres felles sommergudstjenester.
Centralkirkens ansatte vil imidlertid prøve å få laget en eller flere gudstjenester som kan streames. Det vil muligens også bli invitert til en eller flere enkle åpne samlinger i kirken i løpet av sommeren. 
Det vil også bli flere arrangementer for barn og unge i Centralkirken fram mot sommerferien.
 
Vi håper selvsagt at smittespredningen utvikler seg på en måte slik at vi over sommeren kan vende tilbake til et mer «normalt» menighetsliv, med gudstjenester, formiddagstreff og mange andre arrangementer.
Menighetens samlingssøndag blir 23. august.