Helle Kristiansen er ansatt som barne- og ungdomsarbeider i Centralkirken.

– Jeg er heldig som får denne muligheten. Jeg sa ja fordi barne- og ungdomsarbeidet i Centralkirken har vært så veldig betydningsfullt for meg, fra jeg var liten og fram til nå. Jeg har lyst til å bidra til at de barn og unge som vokser opp nå, skal få en like bra oppvekst i kirken vår som jeg har fått, sier Helle.

Etter at menighetsrådet i desember drøftet ressurser til barne- og ungdomsarbeidet, har personalutvalget fulgt opp saken og vurdert hvordan vi best mulig kan få gode kandidater til dette arbeidet.

– Vi er i den heldige situasjon at vi har egne krefter med kompetanse, motivasjon og godt kjennskap til barne- og ungdomsarbeidet. Vi er glad for at Helle Kristiansen går inn i denne deltidsstillingen, sier lederen i personalutvalget, Johan Tore Solberg.

Marianne Munz, som de siste fem årene har vært ansatt barne- og ungdomsarbeider i Centralkirken, blir fra 1. august ansatt som prest i Centralkirken. Hun fortsetter som barne- og ungdomsarbeider fram til sommeren, men skal i vårhalvåret blant annet ha en fem ukers menighetspraksis i Metodistkirken på Finnsnes.

Helle er ansatt i en 25 prosent stilling fra 20. januar. Det passer bra ut fra den aktiviteten vi har i disse tider og at hun er på plass når Marianne Munz har praksis utenfor menigheten, påpeker Solberg.

Helle vil kombinere stillingen i Centralkirken med studier. Hun har tidligere siktet inn mot å bli musikkterapeut, men har nå bestemt seg for å ta lærerutdannelse.

Helle er 20 år. Etter videregående skole på KG gikk hun i fjor på bibelskolen i Filadelfia, med fordypning i musikk. Hun har drevet mye med musikk, både gitarspill, sang og kor. Og som medlem i gruppa Helcamida har hun opptrådt mye i ulike sammenhenger særlig på Romerike – men også flere ganger i Centralkirken. Sist sommer ble Helle dessuten dirigent for BlesSing – koret som hun sang i som barn og tenåring.

– Jeg kjenner mange av barna og ungdommene med tilknytning til Centralkirken, og er glad i dem. Det blir fint å bli enda bedre kjent med barn og unge, og å kunne sette av enda mer tid til å være med i Centralkirken. Det siste året har jeg hatt deltidsjobb i hjemmepleien i helgene, forteller Helle.

Hun synes det er veldig trygt å ha Marianne Munz ved sin side:

– Det gir trygghet for å gå inn i denne jobben å vite at jeg kan få hjelp og støtte fra henne.

– Hvordan opplevde du året på bibelskolen?

– Det var fint. Det betød mye å møte unge med samme tro, og å lære mer om Bibelen og vår kristne tro, svarer Centralkirkens nye barne- og ungdomsarbeider.

Hun har vokst opp på Lørenskog, sammen med mamma Kjersti, pappa Geir og søsknene Marte og Thomas. Men nå bor Helle i kollektiv på Løren i Oslo sammen med to venninner.

– Det er bra å kunne møtes på skjermen via Zoom-møter, men jeg ser veldig fram til at smittesituasjonen letter slik at vi igjen kan møtes ansikt til ansikt. Jeg opplever meg privilegert som kan gå inn i denne tjenesten i min egen menighet, sier Helle Kristiansen.