Hilde Sanden-Bjønnes kommer til høsttakkedagen - gjør du?

Søndag 20. oktober får vi besøk av en av menighetens tidligere prester, Hilde Sanden-Bjønnes.

– Jeg gleder meg til å komme til høsttakkedagen. Centralkirken vil alltid stå hjertet mitt nær, jeg har et hjem der, slik jeg har alle stedene jeg har vært prest, sier Hilde – som de siste 24 år har vært prest i Metodistkirken i Horten.

– Hva vil du formidle til gudstjenestedeltakerne på høsttakkedagen?

– Det temaet jeg tenker å dele med dere er noe som har arbeidet i meg lenge: «Kan den uforanderlige Gud angre og ombestemme seg?» Det er mange tekster i det gamle testamentet som sier noe om det. Men hvordan skal vi forstå det når vi setter det i sammenheng med at «Jesus er i går og i dag den samme?» Dette er verd å gå litt dypere inn i, svarer Hilde.

Ola Westad leder gudstjenesten høsttakkedagen, AdHoc synger og Kåre Øgreid med band spiller. Denne søndagen er det også dåp i Centralkirken.

Og selvsagt søndagsskole og kirkekaffe.

Velkommen til kirken!