Hvordan ta bibelen alvorlig når vi ikke tar den bokstavelig?

Dette er tema på CentralForum onsdag 26. september når seniorprofessor Notto Thelle gjester Centralkirken.

Hilde Sanden, nå prest i Metodistkirken i Horten og tidligere prest i Centralkirken, deltar med en respons på temakveldens hovedinnlegg.

Bibelen er levende ord som gir næring til troen og bærer gjennom hverdagen. Men noen har lest og hørt tekstene så ofte at de har mistet sin kraft, de overrasker ikke lenger. Noen opplever at Bibelens gudsbilder og forestillinger blir så vanskelige at det går på troen løs. For andre er Bibelen bare en bok som kanskje står i hyllen, men uten relevans for hverdagen. Kanskje det er på tide å lese Bibelen med friske øyne, oppdage på ny hvor sterke og vakre de fortellingene er som har formet vår kultur og vår tro. 

Historien viser hvor avhengige vi er av de brillene vi leser tekstene med – fra en bokstavtro og fundamentalistisk lesning som legger vekt på Bibelens ufeilbarlighet til en friere og mer liberal tolkning. I sitt foredrag vil Thelle dele sine tanker om ulike måter å lese på og spørre hvordan vi kan lese Bibelen med friske øyne.

De store ordene om evighet, nåde, frelse, tro, forsoning, rettferdighet, hellighet, himmel og helvete krever varsomhet når vi skal forsøke å forstå hva som ligger bak ordene. Har vi forstått? Har vi glemt hva ordene betydde en gang og tilpasset dem vår egen tid og våre egne behov så de ikke lenger er så store? Dette er noe av det vi vil konsentrere oss om på CentralForum onsdag 26. september.

Notto R. Thelle er seniorprofessor ved Det teologiske fakultet i Oslo. Tidligere har han vært misjonsprest i Japan. Hans hovedengasjement har vært forskning, dialog og ettertanke i grenselandet mellom kristen tro, Østens religioner og moderne spiritualitet. Han har skrevet en rekke bøker om disse temaene, der han også har vært opptatt av å bruke et språk som gir mening for folk i dag.