På fredag er det endelig tid for årets Misjonsmesse – et høydepunkt i Centralkirken!

Forberedelsene er i siste innspurt, og vi gleder oss til å åpne messa kl 14 på fredag. Her er noen glimt fra tidligere år, og noe fra årets forberedelser:

 

Hva går Misjonsmessa til?

Inntektene fra årets misjonsmesse går til helsearbeid ved Metodistkirkens sykehus på Mutambara i Zimbabwe. Her drives det flere programmer som retter seg mot mødre og barn i landsbyer som ligger langt fra sykehuset. Dette fungerer som en omreisende helsestasjon, hvor en bil med sykepleiere og helsearbeidere reiser ut til landsbyene og følger opp mødre og barn. Barn under fem år blir veid og målt, og de får vaksiner og vitaminer. Foreldrene får hjelp til familieplanlegging, det blir sørget for prevensjon, de har med tester for hiv/aids, og følger opp de som har vært gjennom sykdom.

Teamet sørger for at de som trenger det blir sendt til sykehus, for eksempel ved mistanke om tuberkulose eller malaria. En viktig del av helsestasjonens arbeid er også opplysning og undervisning i helserelaterte temaer.

På sykehuset i Mutambara er det et Waiting Mothers shelter. Dette er et sted hvor gravide som bor langt unna kan komme og bo tre uker før termin, for å få oppfølging den siste tiden. Dette tilbudet reduserer antall dødfødsler, barseldød og andre komplikasjoner for mor og barn både før, under og etter fødsel.

Som følge av koronapandemien har det vært en stor økning i tenåringssvangerskap i Zimbabwe, og til Waiting Mothers shelter på Mutambara kommer det daglig 60-70 gravide, flere av de er unge jenter ned i 14-års alderen.

Både den omreisende helsestasjonen og Waiting Mothers shelter er avhengig av økonomisk støtte fra Norge og andre steder. Det var planen at myndlighetene skulle overta driften etter at Norad avsluttet sin støtteperiode i 2019, men den nasjonale støtten uteble – og etter koronapandemien ser det ikke ut som at den vil komme med det første. Derfor er støtten fra Misjonsmessa og andre menigheter i Norge kjempeviktig og blir satt stor pris på fra Mutambara.

Florence Mefor, som er sykepleier på Mutambara og misjonær utsendt fra Nigeria, sier at pengene fra Misjonsmessa det siste året i hovedsak har gått til helsestasjonen og til å kjøpe inn mat til de gravide. Penger er investert i oppdrett av kyllinger, kaniner og griser, samt dyrking av diverse grønnsaker.

Sammen med Metodistkirkens Misjonsselskap er vi blitt enige om at det er viktig å ha fokus på langsiktige og bærekraftige prosjekter, i tillegg til å lindre den akutte situasjonen.” forteller Florence.

Vi er glade for å kunne bidra gjennom Misjonsmessa til dette viktige arbeidet på Mutamabra som er med på å redde mange liv!