Vi bestemte sammen med de andre menighetene i Oslo-regionen at det ikke skal gjennomføres sommergudstjenester i år. Men onsdag 8. juli inviterer vi til en samling i kirken kl. 18 for de som har lyst og anledning. Dette blir en uformell samling med vekten på det sosiale og det å dele fellesskap med hverandre. Det blir servert kaffe, som kan nytes til medbrakt matpakke. Vi kommer til å synge en del sammen og gi mulighet til å dele erfaringer gjennom den annerledes våren vi har hatt. Samlingen avsluttes med nattverd. Kvelden ledes av Jan Magne Linnsund og Ola Westad.
Fra samlingsdagen 23. august regner vi med å være i gang med alle aktiviteter i kirken.