Sosial nedstenging
Byrådet innførte fredag 6. november det de kalte en «sosial nedstenging av Oslo». Ett av tiltakene var forbud mot alle innendørs arrangementer.

Smittesituasjonen har utviklet seg negativt de siste ukene, i hele landet – men særlig i Oslo. 

Usikkerhet rundt smittespredningen i jule- og nyttårshelgen og de nye mutasjonene av koronaviruset var blant hovedårsakene da regjeringen 3. januar innførte de strengeste og mest inngripende tiltakene siden Norge ble delvis stengt ned i mars i fjor.

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksatte regjeringen forsterkede nasjonale smitteverntiltak, foreløpig fram til 19. januar.

Helsetoppene advarer om at vi går en krevende tid i møte hvis smittetrenden ikke snus. Resultatet kan da bli enda strengere tiltak.

Når vaksinasjonen nå er igang øyner vi håp om bedring et stykke fram, men vi må likevel starte det nye året med ytterligere innskrenkinger. Det generelle rådet fra myndighetene er å begrense sosial kontakt så mye som mulig.

Centralkirkens ressursgruppe i koronasituasjonen besluttet på møte 7. januar å avlyse alle arrangementer i kirken ut februar måned.

Gudstjenester på nett
Vi vil fortsette med de direkteoverførte gudstjenestene med bare medvirkende til stede. Hver søndag klokka 11.00 kan du følge gudstjenesten i Centralkirken ved å logge deg inn på oppgitt youtube-link. Det er også fullt mulig å gå inn på denne linken og se gudstjenesten i ettertid.

De digitale gudstjenestene har funnet sin gode form – og også teknikken fungerer nå godt med lyd og bilde av høy kvalitet. En særlig takk til Nils Henrik Garofoli-Tjikkom som har gjort en stor innsats for å få på plass en god teknisk løsning.

Vi håper og tror at dette digitale gudstjeneste-tilbudet vil bety mye for mange, selv om det selvsagt er noe helt annet enn å delta på en fysisk gudstjeneste i kirken vår.

Det er også meget verdifullt at barne- og ungdomsledere bidrar til at aktiviteter og møtepunkter på nettet fungerer godt i en tid da vi ikke kan møtes på vanlig måte.

Kontaktpunkter
En del bibel- og samtalegrupper i menigheten har også fortsatt å møtes – digitalt.

Kontakt via telefon, e-post og andre kanaler betyr også mye for mange.

Det er i skrivende stund usikkert hvordan smittesituasjonen utvikler seg og hvilke restriksjoner som vil gjelde utover vinteren og våren.

Men vi ser selvsagt fram til vi igjen kan møtes igjen i kirken. Og da er Centralkirken «blitt ny»:

Ombygging
Ombyggingen av kirkens lokaler pågår for fullt. Det er stor aktivitet med mange bygningsarbeidere som skal sette i stand vår nye menighetssal, nytt kjøkken, ny garderobe, nye toaletter, nytt inngangsparti og oppgradert vestibyle.

Utbygger har sagt at ombyggingen skal være avsluttet innen 15. februar. Vi tror dette blir veldig fint, og vi ser fram til å kunne ta i bruk de nye lokalene når koronasituasjonen blir mindre utfordrende.

Vi ønsker dere alle alt godt i en krevende tid!
Vennlig hilsen,
Ola Westad, prest
Jan Arild Holbek, leder i menighetsrådet          
Reidun Larsen, nestleder i menighetsrådet    
Tove Odland, leder i programutvalget

Kåre Øgreid, Nils Henrik Garofoli-Tjikkom, Herdis Marie Ruud Hansen, Thor Willy Ruud Hansen, Henrik Kiil Blomhoff, Maia og Filip Blomhoff Holm, Marianne Munz og Ada Helene Ingebretsen