Tid for dugnad

Den årlige dugnaden for å holde lokaler og inventar i god stand er satt til

TIRSDAG 26. MARS 2019 fra kl. 1600 TIL 2200.

Kirkevergeutvalget håper så mange som mulig vil sette av noen timer denne dagen og notere navnet sitt på listene som er hengt opp i vestibylen.

Det er arbeidsoppgaver for alle, ikke så tunge løft.

Det blir matservering underveis.

Så unge, voksne og godt voksne, meld dere på til en meningsfull og trivelig kveld.


Velkommen!


Kirkevergeutvalget