Velkommen til samlingsdag

25. august møtes vi til Samlingssøndag i Centralkirken, der starten på et nytt arbeidsår markeres.
Ola Westad taler og Maria Pedersen-Mong leder. Det blir sang av adHoc (bildet) og musikk ved Kåre Øgreid og band.
 
Vi starter det nye arbeidsåret med å innføre en nye gudstjenesteordning, og legger oss dermed tettere på den liturgien kirken nasjonalt har fastsatt – men noen lokale modifikasjoner, selvsagt.
 
I forlengelsen av gudstjenesten inviteres vi alle til kirkelunsj. En god start på høstsemesteret!
 
Velkommen!