26.01.2020 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste med seniorlunsj
Gudstjeneste med påfølgende seniorlunsj. Sangeren Mikael Järlestrand er dagens gjest. Ola Westad leder. Musikk ved Kåre Øgreid. Søndagsskole. Nattverd. Etter gudstjenesten er det seniorlunsj for påmeldte deltakere. Marianne Trygg Solberg leder lunsjen, og Järlestrand deltar med glimt fra sitt turneliv.
 
28.01.2020 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreff
Formiddagstreff. Gjest: Kjell Nyhus: "Fengsel og klosterliv"
 
28.01.2020 kl. 15:00 – 18:00
Myldredag
 
28.01.2020 kl. 16:45 – 17:45
Konfirmasjonsundervisning
 
28.01.2020 kl. 19:00 – 21:30
Signatur øver i Metodistkirken på Bjølsen
 
29.01.2020 kl. 19:00 – 21:00
CentralForum
CentralForum. Kveldens tema: "Omsorg for vårt felles hjem". Søster Katarina deler inspirasjon og utfordring fra Pave Frans' Laudato si. Elisabeth Ng Langdal og Anders Skånlund deltar med respons.
 
02.02.2020 kl. 11:00 – 13:00
Misjonsgudstjeneste
Misjonsgudstjeneste. Hjalmar Bø, generalsekretær i DIGNI, taler. Maria Pedersen-Mong leder. AdHoc synger. Musikk ved Kåre Øgreid og band. Søndagsskole. Kirkekaffe.
 
04.02.2020 kl. 15:00 – 18:00
Myldredag
 
04.02.2020 kl. 16:45 – 17:45
Konfirmasjonsundervisning
 
04.02.2020 kl. 19:00 – 21:30
Signatur øver i Metodistkirken på Bjølsen
 
06.02.2020 kl. 18:00 – 21:00
Damenes torsdagsaften
Damenes torsdagsaften. Mat og prat i internasjonalt fellesskap.
 
09.02.2020 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste
Gudstjeneste. Ola Westad taler. Ragnhild Tvedt leder. Maria Pedersen-Mong deltar. Massa og Felecious Glay synger. Musikk ved Kåre Øgreid og Ada Helen Ingebretsen. Dåp. Søndagsskole. Kirkekafé.
 
11.02.2020 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreff
Formiddagstreff. Gjest: Anne Sverdrup-Thygeson "Innsektenes planet - om de rare og fascinerende småkrypene vi ikke kan leve uten"
 
11.02.2020 kl. 15:00 – 18:00
Myldredag
 
11.02.2020 kl. 16:45 – 17:45
Konfirmasjonsundervisning
 
11.02.2020 kl. 19:00 – 21:30
Signatur øver i Metodistkirken på Bjølsen
 
14.02.2020 kl. 19:00 – 22:00
#påfyll
#påfyll - ungdomsgudstjeneste med tale, lovsang og bønnevandring. Pizza og spill i menighetssalen etterpå.
 
15.02.2020 kl. 11:30 – 13:30
Kontemplativ gruppe
 
16.02.2020 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste
Gudstjeneste. Maria Pedersen-Mong taler. Egil Ragnar Svendsen leder. David Essien synger. Musikk ved Kåre Øgreid. Nattverd. Kirkekafé. Ingen søndagsskole grunnet vinterferie.
 
23.02.2020 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste
Gudstjeneste. Ola Westad taler og leder. Kari Løvang synger. Musikk ved Kåre Øgreid. Kirkekafé. Ingen søndagsskole grunnet vinterferie.
 
25.02.2020 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreff
Formiddagstreff. Gjest: Thorvald Steen: "Skam, vår største folkesykdom"
 
01.03.2020 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste
Gudstjeneste med besøk av Helga Samset. Hun tar oss med til fortellingen om Josef. Ola Westad leder. Søndagsskole for de minste. Kirkekafé.
 
08.03.2020 kl. 11:00 – 13:00
Fellesgudstjeneste på Grünerløkka
Ingen gudstjeneste i Centralkirken. Fellesgudstjeneste på Grünerløkka. Maria Pedersen-Mong taler. Terje Nilsen leder. Signatur synger. Kirkekaffe.
 
10.03.2020 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreff
Formiddagstreff. Gjest: Kjell Martin Moksnes: "Hvordan ta vare på søvnen - og hvorfor det er viktig?"
 
12.03.2020 kl. 18:00 – 21:00
Damenes torsdagsaften
Damenes torsdagsaften. Mat og prat i internasjonalt fellesskap.
 
13.03.2020 kl. 19:00 – 22:00
#påfyll
#påfyll - ungdomsgudstjeneste med tale, lovsang og bønnevandring. Pizza og spill i menighetssalen etterpå.
 
14.03.2020 kl. 10:30 – 12:30
BlesSing øver
 
14.03.2020 kl. 11:30 – 13:30
Kontemplativ gruppe
 
15.03.2020 kl. 11:00 – 13:00
Generasjonsgudstjeneste
Generasjonsgudstjeneste. Lisa Kristin Hanielsen taler. Marianne Munz og Julie Neef leder. BlesSing synger. Musikk ved Kåre Øgreid og Per-Anders Mortensen. Kirkekaffe.
 
20.03.2020 – 22.03.2020
STEG-konferanse
 
22.03.2020 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste
Gudstjeneste. Avslutning på årets STEG-konferanse. Biskop Christian Alsted taler. Maria Pedersen-Mong leder. Musikk ved Kåre Øgreid og band og Sveinung Bjorå. Søndagsskole. Kirkekaffe.
 
24.03.2020 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreff
Formiddagstreff. Gjest: Inger Marie og Svein Skalvik: "Matias Orheim - den blinde sjåaren"
 
29.03.2020 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste. Våroffer.
Gudstjeneste. Våroffer. Terje Hegertun taler. Ola Westad leder. AdHoc synger. Musikk ved Kåre Øgreid og band, og Øyvind Bjorå. Søndagsskole. Kirkekaffe.
 
05.04.2020 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste m/påskespill
Palmesøndag med påskespill, under ledelse av Anne Ng Forster og Maria Pedersen-Mong. Kjersti Dahl synger. Musikk ved Kåre Øgreid.
 
09.04.2020 kl. 11:00 – 13:00
Pasjonsgudstjeneste
Pasjonsgudstjeneste ved Terje Nilsen
 
12.04.2020 kl. 11:00 – 13:00
Høytidsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste. Påskedag. Ola Westad taler og leder. David Essien synger. Musikk ved Kåre Øgreid. Nattverd. Kirkekafé.
 
14.04.2020 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreff
Formiddagstreff. Gjest: Olav Øgreid: "Charles Wesley, teolog og salmedikter"
 
16.04.2020 kl. 18:00 – 21:00
Damenes torsdagsaften
Damenes torsdagsaften. Mat og prat i internasjonalt fellesskap.
 
18.04.2020 kl. 11:30 – 13:30
Kontemplativ gruppe
 
19.04.2020 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste
Gudstjeneste. Thor Willy Ruud Hansen taler. Ola Westad leder. AdHoc synger. Musikk ved Kåre Øgreid. Søndagsskole. Kirkekafé.
 
24.04.2020 kl. 19:00 – 22:00
#påfyll
#påfyll - ungdomsgudstjeneste med tale, lovsang og bønnevandring. Pizza og spill i menighetssalen etterpå.
 
25.04.2020 – 26.04.2020
Lys Våken
 
25.04.2020 kl. 10:30 – 12:30
BlesSing øver
 
26.04.2020 kl. 11:00 – 13:00
Lys Våken gudstjeneste
Generasjonsgudstjeneste i regi av Lys Våken-gjengen. Marianne Munz, Linda Neef og Unni Beate Andreassen deltar. BlesSing synger. Musikk ved Kåre Øgreid og band. Nattverd. Kirkekaffe.
 
28.04.2020 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreff
Formiddagstreff. Gjest: Anne Helene Moksnes "Klara av Assisi. En fortelling"
 
30.04.2020 kl. 18:00 – 20:00
Menighetskonferanse
 
03.05.2020 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste
Gudstjeneste. Ola Westad taler. Kristin Tvedt leder. Musikk ved Kåre Øgreid. Søndagsskole. Kirkekafé.
 
08.05.2020 kl. 19:00 – 22:00
#påfyll
#påfyll - ungdomsgudstjeneste med tale, lovsang og bønnevandring. Pizza og spill i menighetssalen etterpå.
 
09.05.2020 kl. 11:30 – 13:30
Kontemplativ gruppe
 
10.05.2020 kl. 11:00 – 13:00
Sanggudstjeneste
Sanggudstjeneste ved Maria Pedersen-Mong og Kåre Øgreid. Vi synger nyere salmer. Musikk ved Kåre Øgreid og band, og Sveinung Bjorå. Søndagsskole. Kirkekafé.
 
12.05.2020 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreff
Formiddagstreff. Gjest: Jørn Nilsen "Edvard Munch. Maleren og mennesket"
 
14.05.2020 kl. 18:00 – 21:00
Damenes torsdagsaften
damenes torsdagsaften. Mat og prat i internasjonalt fellesskap.
 
17.05.2020 kl. 11:00 – 13:00
Ikke gudstjeneste i Centralkirken
 
24.05.2020 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste
Gudstjeneste. Jan Magne Linnsund taler. Maria Pedersen-Mong leder. Bjørn Neef synger. Musikk ved Kåre Øgreid. Søndagsskole. Nattverd. Kirkekafé.
 
26.05.2020 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreff
Formiddagstreff. Gjest: Per Thorstein Kolle: "Edvard Grieg i ord og toner"
 
31.05.2020 kl. 11:00 – 13:00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Konfirmasjonsgudstjeneste. Maria Pedersen-Mong taler. Ola Westad leder. Signatur synger. Musikk ved Kåre Øgreid og band. Søndagsskole.
 
06.06.2020 kl. 11:30 – 13:30
Kontemplativ gruppe
 
07.06.2020 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjenste
Gudstjeneste. Ola Westad taler. Tove Odland leder. Kjersti Dahl synger. Musikk ved Kåre Øgreid. Nattverd. Søndagsskole. Kirkekafé.
 
09.06.2020 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreff
Formiddagstreff. Gjest: Thor Gotaas "norske utedoer"
 
12.06.2020 kl. 19:00 – 22:00
#påfyll
#påfyll - ungdomsgudstjeneste med tale, lovsang og bønnevandring. Pizza og spill i menighetssalen etterpå.
 
13.06.2020 kl. 10:00 – 16:00
Seniortur
Seniortur for påmeldte deltakere. Mer informasjon kommer.
 
14.06.2020 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste. Takkedag.
Gudstjeneste. Takkedag. Ola Westad taler. Maria Pedersen-Mong leder. AdHoc synger. Musikk ved Kåre Øgreid og band, og Øyvind Bjorå. Søndagsskole. Kirkekaffe.