23.02.2020 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste
Gudstjeneste. Ola Westad taler og leder. Kari Løvang synger. Musikk ved Kåre Øgreid. Kirkekafé. Ingen søndagsskole grunnet vinterferie.
 
25.02.2020 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreff
Formiddagstreff. Gjest: Thorvald Steen: "Skam, vår største folkesykdom"
 
25.02.2020 kl. 15:00 – 18:00
Myldredag
 
25.02.2020 kl. 16:45 – 17:45
Konfirmasjonsundervisning
 
25.02.2020 kl. 19:00 – 21:30
Signatur øver i Metodistkirken på Bjølsen
 
01.03.2020 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste
Gudstjeneste med besøk av Helga Samset. Hun tar oss med til fortellingen om Josef. Ola Westad leder. Søndagsskole for de minste. Kirkekafé.
 
03.03.2020 kl. 15:00 – 18:00
Myldredag
 
03.03.2020 kl. 16:45 – 17:45
Konfirmasjonsundervisning
 
03.03.2020 kl. 19:00 – 21:30
Signatur øver i Metodistkirken på Bjølsen
 
08.03.2020 kl. 11:00 – 13:00
Fellesgudstjeneste på Grünerløkka
Ingen gudstjeneste i Centralkirken. Fellesgudstjeneste på Grünerløkka. Maria Pedersen-Mong taler. Terje Nilsen leder. Signatur synger. Kirkekaffe.
 
10.03.2020 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreff
Formiddagstreff. Gjest: Kjell Martin Moksnes: "Hvordan ta vare på søvnen - og hvorfor det er viktig?"
 
10.03.2020 kl. 15:00 – 18:00
Myldredag
 
10.03.2020 kl. 16:45 – 17:45
Konfirmasjonsundervisning
 
10.03.2020 kl. 19:00 – 21:30
Signatur øver i Metodistkirken på Bjølsen
 
12.03.2020 kl. 18:00 – 21:00
Damenes torsdagsaften
Damenes torsdagsaften. Mat og prat i internasjonalt fellesskap.
 
13.03.2020 kl. 19:00 – 22:00
#påfyll
#påfyll - ungdomsgudstjeneste med tale, lovsang og bønnevandring. Pizza og spill i menighetssalen etterpå.
 
14.03.2020 kl. 10:30 – 12:30
BlesSing øver
 
14.03.2020 kl. 11:30 – 13:30
Kontemplativ gruppe
 
15.03.2020 kl. 11:00 – 13:00
Generasjonsgudstjeneste
Generasjonsgudstjeneste. Lisa Kristin Hanielsen taler. Marianne Munz og Julie Neef leder. BlesSing synger. Musikk ved Kåre Øgreid og Per-Anders Mortensen. Kirkekaffe.
 
20.03.2020 – 22.03.2020
STEG-konferanse
 
22.03.2020 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste
Gudstjeneste. Avslutning på årets STEG-konferanse. Biskop Christian Alsted taler. Maria Pedersen-Mong leder. Musikk ved Kåre Øgreid og band og Sveinung Bjorå. Søndagsskole. Kirkekaffe.
 
24.03.2020 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreff
Formiddagstreff. Gjest: Inger Marie og Svein Skalvik: "Matias Orheim - den blinde sjåaren"
 
29.03.2020 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste. Våroffer.
Gudstjeneste. Våroffer. Terje Hegertun taler. Ola Westad leder. AdHoc synger. Musikk ved Kåre Øgreid og band, og Øyvind Bjorå. Søndagsskole. Kirkekaffe.
 
05.04.2020 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste m/påskespill
Palmesøndag med påskespill, under ledelse av Anne Ng Forster og Maria Pedersen-Mong. Kjersti Dahl synger. Musikk ved Kåre Øgreid.
 
09.04.2020 kl. 11:00 – 13:00
Pasjonsgudstjeneste
Pasjonsgudstjeneste ved Terje Nilsen
 
12.04.2020 kl. 11:00 – 13:00
Høytidsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste. Påskedag. Ola Westad taler og leder. David Essien synger. Musikk ved Kåre Øgreid. Nattverd. Kirkekafé.
 
14.04.2020 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreff
Formiddagstreff. Gjest: Olav Øgreid: "Charles Wesley, teolog og salmedikter"
 
16.04.2020 kl. 18:00 – 21:00
Damenes torsdagsaften
Damenes torsdagsaften. Mat og prat i internasjonalt fellesskap.
 
18.04.2020 kl. 11:30 – 13:30
Kontemplativ gruppe
 
19.04.2020 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste
Gudstjeneste. Thor Willy Ruud Hansen taler. Ola Westad leder. AdHoc synger. Musikk ved Kåre Øgreid. Søndagsskole. Kirkekafé.
 
24.04.2020 kl. 19:00 – 22:00
#påfyll
#påfyll - ungdomsgudstjeneste med tale, lovsang og bønnevandring. Pizza og spill i menighetssalen etterpå.
 
25.04.2020 – 26.04.2020
Lys Våken
 
25.04.2020 kl. 10:30 – 12:30
BlesSing øver
 
26.04.2020 kl. 11:00 – 13:00
Lys Våken gudstjeneste
Generasjonsgudstjeneste i regi av Lys Våken-gjengen. Marianne Munz, Linda Neef og Unni Beate Andreassen deltar. BlesSing synger. Musikk ved Kåre Øgreid og band. Nattverd. Kirkekaffe.
 
28.04.2020 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreff
Formiddagstreff. Gjest: Anne Helene Moksnes "Klara av Assisi. En fortelling"
 
30.04.2020 kl. 18:00 – 20:00
Menighetskonferanse
 
03.05.2020 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste
Gudstjeneste. Ola Westad taler. Kristin Tvedt leder. Musikk ved Kåre Øgreid. Søndagsskole. Kirkekafé.
 
08.05.2020 kl. 19:00 – 22:00
#påfyll
#påfyll - ungdomsgudstjeneste med tale, lovsang og bønnevandring. Pizza og spill i menighetssalen etterpå.
 
09.05.2020 kl. 11:30 – 13:30
Kontemplativ gruppe
 
10.05.2020 kl. 11:00 – 13:00
Sanggudstjeneste
Sanggudstjeneste ved Maria Pedersen-Mong og Kåre Øgreid. Vi synger nyere salmer. Musikk ved Kåre Øgreid og band, og Sveinung Bjorå. Søndagsskole. Kirkekafé.
 
12.05.2020 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreff
Formiddagstreff. Gjest: Jørn Nilsen "Edvard Munch. Maleren og mennesket"
 
14.05.2020 kl. 18:00 – 21:00
Damenes torsdagsaften
damenes torsdagsaften. Mat og prat i internasjonalt fellesskap.
 
17.05.2020 kl. 11:00 – 13:00
Ikke gudstjeneste i Centralkirken
 
24.05.2020 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste
Gudstjeneste. Jan Magne Linnsund taler. Maria Pedersen-Mong leder. Bjørn Neef synger. Musikk ved Kåre Øgreid. Søndagsskole. Nattverd. Kirkekafé.
 
26.05.2020 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreff
Formiddagstreff. Gjest: Per Thorstein Kolle: "Edvard Grieg i ord og toner"
 
31.05.2020 kl. 11:00 – 13:00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Konfirmasjonsgudstjeneste. Maria Pedersen-Mong taler. Ola Westad leder. Signatur synger. Musikk ved Kåre Øgreid og band. Søndagsskole.
 
06.06.2020 kl. 11:30 – 13:30
Kontemplativ gruppe
 
07.06.2020 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjenste
Gudstjeneste. Ola Westad taler. Tove Odland leder. Kjersti Dahl synger. Musikk ved Kåre Øgreid. Nattverd. Søndagsskole. Kirkekafé.
 
09.06.2020 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreff
Formiddagstreff. Gjest: Thor Gotaas "norske utedoer"
 
12.06.2020 kl. 19:00 – 22:00
#påfyll
#påfyll - ungdomsgudstjeneste med tale, lovsang og bønnevandring. Pizza og spill i menighetssalen etterpå.
 
13.06.2020 kl. 10:00 – 16:00
Seniortur
Seniortur for påmeldte deltakere. Mer informasjon kommer.
 
14.06.2020 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste. Takkedag.
Gudstjeneste. Takkedag. Ola Westad taler. Maria Pedersen-Mong leder. AdHoc synger. Musikk ved Kåre Øgreid og band, og Øyvind Bjorå. Søndagsskole. Kirkekaffe.