22.04.2019
2. Påskedag
 
23.04.2019 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreff
Formiddagstreff. Gjest: Thor Langbråthen: "Profiler i Metodistkriken, Trygve Hammelbo - tannlege, predikant og salmedikter"
 
23.04.2019 kl. 15:00 – 18:00
Myldredag
Møtested for ungdom. Det serveres middag kl 16.00.
 
23.04.2019 kl. 16:45 – 17:45
Konfirmasjonsundervisning
 
23.04.2019 kl. 19:00 – 22:00
Signatur-øvelse
 
27.04.2019 kl. 10:30 – 12:30
Barnekoret BlesSing øver
BlesSing øver
 
27.04.2019 kl. 13:00 – 10:00
Lys Våken
Lys Våken-samling med TacoTweens.
 
28.04.2019 kl. 11:00 – 13:00
Generasjonsgudstjeneste
Generasjonsgudstjeneste i regi av Lys Våken-gjengen. BlesSing synger. Musikk ved Kåre Øgreid og band.
 
30.04.2019 kl. 15:00 – 18:00
Myldredag
Møtested for ungdom. Det serveres middag kl 16.00.
 
30.04.2019 kl. 16:45 – 17:45
Konfirmasjonsundervisning
 
30.04.2019 kl. 19:00 – 22:00
Signatur-øvelse
 
01.05.2019
1. mai
 
05.05.2019 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste
Gudstjeneste. Ola Westad taler. Grace Baffoe leder. Musikk ved Kåre Øgreid. Søndagsskole. Kirkekafé.
 
07.05.2019 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreff
Formiddagstreff. Gjester: Anders Bergem og Helge Skaare: "Vidar Sandbeck - hans liv og sanger".
 
07.05.2019 kl. 15:00 – 18:00
Myldredag
Møtested for ungdom. Det serveres middag kl 16.00.
 
07.05.2019 kl. 16:45 – 17:45
Konfirmasjonsundervisning
 
07.05.2019 kl. 19:00 – 22:00
Signatur-øvelse
 
09.05.2019 kl. 18:00 – 21:00
Damenes torsdagsaften
Damenes torsdagsaften. Mat og prat i internasjonalt fellesskap.
 
10.05.2019 kl. 19:00 – 22:00
#påfyll
#påfyll. Ungdomsgudstjeneste med tale, lovsang og bønnevandring. Etterpå samles vi til pizza, spill og hygge.
 
12.05.2019 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste
Gudstjeneste. Maria Pedersen-Mong taler. Torill Dahl Linnsund leder. Bjørn Neef synger. Musikk ved Kåre Øgreid. Søndagsskole. Kirkekafé.
 
17.05.2019
Grunnlovsdagen
 
19.05.2019 kl. 11:00 – 13:00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Konfirmasjonsgudstjeneste.Ola Westad taler. Maria Pedersen-Mong leder. Barne- og ungdomsarbeider Ola Sørensen deltar. Signatur synger. Musikk ved Kåre Øgreid og band. Søndagsskole.
 
21.05.2019 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreff
Formiddagstreff. Gjest: Marianne Faye "Tyskerbarnet - en fortelling om forbudt kjærlighet, om fødsel og om barndom i Øst-Tyskland"
 
25.05.2019 kl. 11:30 – 13:00
Kontemplativ gruppe
Kontemplativ gruppe. Påmelding til Ola Westad.
 
26.05.2019 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste
Gudstjeneste.Jacob Breda Antonsen taler. Ola Westad leder. Musikk ved Kåre Øgreid. Søndagsskole. Kirkekafé.
 
30.05.2019
Kristi himmelfartsdag
 
02.06.2019 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste
Gudstjeneste. Thor Willy Ruud Hansen taler. Maria Pedersen-Mong leder. Musikk ved Kåre Øgreid. Søndagsskole. Kirkekafé.
 
04.06.2019 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreff
Formiddagstreff. Gjest: Thor Gotaas: "På loffen. Landstrykere og vagabonder langs norske landeveier. I 1930-åra var det ti tusen landstrykere i Norge, i 1980 var nesten alle borte. Hvem var disse menneskene og hvorfor forsvant de?"
 
05.06.2019 kl. 18:00 – 20:00
Menighetskonferanse
Menighetskonferanse ledet av tilsynsprest Knut Refsdal. Rapporter og valg.
 
08.06.2019
Pinseaften
 
09.06.2019
Pinsedag
 
09.06.2019 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste. Pinedag.
Gudstjeneste. Pinsedag. Ola Westad taler og leder. Musikk ved Kåre Øgreid. Kirkekafé.
 
10.06.2019
2. Pinsedag
 
13.06.2019 kl. 18:00 – 21:00
Damenes torsdagsaften
Damenes torsdagsaften. Mat og prat i internasjonalt fellesskap.
 
14.06.2019 kl. 19:00 – 22:00
#påfyll
#påfyll. Ungdomsgudstjeneste med tale, lovsang og bønnevandring. Etterpå samles vi til pizza, spill og hygge.
 
15.06.2019 kl. 09:00 – 18:00
Seniortur
 
16.06.2019 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste. Takkedag.
Gudstjeneste. Takkedag. Maria Pedersen-Mong taler. Ola Westad leder. AdHoc synger. Musikk ved Kåre Øgreid og band. Søndagsskole Kirkekaffe.
 
20.06.2019 – 23.06.2019
Årskonferanse i Oslo