20.09.2020 kl. 11:00 – 13:00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Konfirmasjonsgudstjeneste. Ola Westad leder og taler. Ola Sørensen og konfirmantene deltar. Signatur deltar. Søndagsskole. Musikk ved Kåre Øgreid og band.
 
22.09.2020 kl. 15:00 – 18:00
Myldredag
 
22.09.2020 kl. 16:30 – 17:30
Konfirmasjonsundervisning
 
22.09.2020 kl. 19:00 – 21:30
Signatur øver i Metodistkirken på Bjølsen
 
27.09.2020 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste
Gudstjeneste. Ola Westad taler og leder. Kari Løvang synger. Musikk ved Kåre Øgreid. Ingen søndagsskole pga høstferie. Kirkekafé.
 
29.09.2020 kl. 12:00 – 13:00
Formiddagstreff
Gjest: Hans Fredrik Dahl: "Fra marxist til kristen."
 
29.09.2020 kl. 19:00 – 21:30
Signatur øver i Metodistkirken på Bjølsen
 
04.10.2020 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste
Reminder
 
06.10.2020 kl. 15:00 – 18:00
Myldredag
 
06.10.2020 kl. 16:30 – 17:30
Konfirmasjonsundervisning
 
06.10.2020 kl. 19:00 – 21:30
Signatur øver i Metodistkirken på Bjølsen
 
09.10.2020 kl. 19:00 – 21:00
#Påfyll
#Påfyll. Ungdomsgudstjeneste med tale, lovsang og bønnevandring. Etterpå er det mat, spill og hygge.
 
11.10.2020 kl. 11:00 – 13:00
Generasjonsgudstjeneste
Generasjonsgudstjeneste. Flanellografpreken ved Ola Westad. Irene L. Westad leder. Blessing synger. Utdeling av Min kirkebok. Kåre Øgreid og band og Amalie Patzke spiller. Kirkekafé.
 
13.10.2020 kl. 12:00 – 13:00
Formiddagstreff
Gjest: Olav Øgreid: "Charles Wesley - teolog og salmedikter."
 
14.10.2020 kl. 18:00 – 20:00
Alphakurs
Tema: "Hvem er Jesus?"
 
17.10.2020 kl. 11:30 – 13:30
Kontemplativ gruppe
Kaffe, undervisning, samtale, bønn
 
18.10.2020 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjeneste
Høsttakkedag. Gudstjeneste. Terje Hegertun taler. Ola Westad leder. Sang ved AdHoc. Musikk ved Kåre Øgreid og band og Øyvind Bjorå. Søndagsskole. Kirkekafé.
 
22.10.2020 kl. 18:00 – 20:00
Damenes torsdagsaften
Damenes torsdagsaften. Mat og samtale i internasjonalt fellesskap.
 
25.10.2020 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste
Gudstjeneste. Jan Magne Linnsund taler. Ola Westad leder. Oda Berg synger. Kåre Øgreid og Sveinung Hoel Bjorå spiller. Søndagsskole. Kirkekafé.
 
27.10.2020 kl. 12:00 – 13:00
Formiddagstreff
Gjest: Anne Helen Moksnes: "Klara av Assisi - en fortelling."
 
28.10.2020 kl. 18:00 – 20:00
Alphakurs
Alphakurs: «Hvorfor døde Jesus?»
 
01.11.2020 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste
Allehelgensdag. Gudstjeneste. Ørnulf Steen taler. Ola Westad leder. Minneord ved Tove Odland. Kjersti Dahl synger. Musikk ved Kåre Øgreid og Ingun og Torjus Hoel Bjorå. Søndagsskole. Kirkekafé.
 
04.11.2020 kl. 19:00 – 21:00
CentralForum
Tema: Rasisme. Innlegg ved Ervin Kohn, nestleder i Anti-rasistisk senter og Juliet Young, en av Centralkirkens unge medlemmer.
 
08.11.2020 kl. 11:00 – 13:00
Felles gudstjeneste på Bjølsen
Inne gudstjeneste i Centralkirken. Vi deltar på felles gudstjeneste i Metodistkirken på Bjølsen
 
10.11.2020 kl. 12:00 – 13:00
Formiddagstreff
Gjest: Thor Gotaas forteller fra sin siste bok: "Norske utedoer."
 
11.11.2020 kl. 18:00 – 20:00
Global uke. Gudstjeneste i Trefoldighetskirken.
Felles gudstjeneste i Trefoldighetskirken i anledning Global uke. Tema er moderne salveri og rettferdig handel.
 
15.11.2020 kl. 11:00 – 13:00
Sanggudstjeneste
Sanggudstjeneste med besøk av koret Retro. Ola Westad leder. Søndagsskole. Kirkekafé.
 
22.11.2020 kl. 11:00 – 13:00
Ordinasjonsgudstjeneste på nett
Ingen gudstjeneste i Centralkirken. Streamet ordinasjonsgudstjeneste fra Metodistkirkens årskonferanse på Gardermoen. Se Metodistkirkens facebookside.
 
24.11.2020 kl. 12:00 – 13:00
Formiddagstreff
Gjest: Jørn Nilsen: "Maleren og mennesket Edvard Munch."
 
29.11.2020 kl. 11:00 – 13:00
Generasjonsgudstjeneste
Generasjonsgudstjeneste 1. s. i advent ledet av Maia Blomhoff Holm. Petter Egge og Ingrid Gulbrandsen deltar sammen med Blessing. Kåre Øgreid og band spiller. Kirkekafé.
 
06.12.2020 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste
Gudstjeneste. Andreas Øksnes taler. Tove Odland leder. Sang ved Helle Kristiansen og Anna Russnes. Søndagsskole. Musikk ved Sveinung Hoel Bjorå og Kåre Øgreid. Kirkekafé.
 
08.12.2020 kl. 12:00 – 13:00
Formiddagstreff
Gjester: Inger Marie og svein Skalvik: "Matias Orheim - den blinde sjåaren."
 
09.12.2020 kl. 18:00 – 20:00
Alphakurs
Alphakurs
 
11.12.2020 kl. 19:00 – 21:00
#Påfyll
Kl.19.00: #Påfyll. Ungdomsgudstjeneste med tale, lovsang og bønnevandring. Etterpå er det mat, spill og hygge.
 
12.12.2020 kl. 11:30 – 13:30
Kontemplativ gruppe
Kaffe, undervisning, samtale, bønn
 
13.12.2020 kl. 11:00 – 13:00
Luciagudstjeneste
Gudstjeneste med Lucia. Ola Westad taler. Anne Ng Forster leder. Lucia ledet av Cecilia Tønnessen Tokheim og Maia Blomhoff Holm. Musikk ved Hilde Tosterud og Kåre Øgreid. Kirkekafé.
 
16.12.2020 kl. 18:00 – 20:00
Alphakurs
Alphakurs
 
20.12.2020 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste
Gudstjeneste. Vi synger julen inn. Jan Magne Linnsund og Ola Westad leder. AdHoc synger. Kåre Øgreid spiller. Kirkekafé.
 
24.12.2020 kl. 14:00 – 15:00
Julegudstjeneste
Julegudstjeneste ledet av Kjersti Dahl. Thor Willy Ruud Hansen taler. Sang ved Blessing og Herdis Marie Ruud Hansen og Maia Blomhoff Holm. Kåre Øgreid spiller.
 
27.12.2020 kl. 11:00 – 12:00
Ikke gudstjeneste
 
29.12.2020 kl. 12:00 – 13:00
Romjulstreffstreff
Gjest: Edvard Hoem: "Mors og fars historie."