25.08.2019 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste. Samlingsdag.
Samlingssøndag. Ola Westad taler. Maria Pedersen-Mong leder. AdHoc synger. Musikk ved Kåre Øgreid m/ band. I forlengelsen av gudstjenesten inviteres alle til kirkelunsj.
 
31.08.2019 kl. 10:30 – 12:30
BlesSing-øvelse
Barnekoret BlesSing øver.
 
01.09.2019 kl. 11:00 – 13:00
Generasjonsgudstjeneste
Generasjonsgudstjeneste. Ole Martin Andreassen taler. Ola Sørensen og Ada Helen Ingebrigtsen leder. BlesSing synger. Musikk ved Kåre Øgreid og band. Konfirmantene presenteres. Nattverd. Kirkekaffe.
 
03.09.2019 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreff
Gjest: Anne Helene Moksnes: "Frans av Assisi"
 
08.09.2019 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste
Gudstjeneste. Maria Pedersen-Mong taler. Ragnhild Tvedt leder. Bjørn Neef synger. Musikk ved Kåre Øgreid. Dåp. Kirkekafé.
 
13.09.2019 – 15.09.2019
Menighetstur
Menighetstur til Ål i Hallingdal
 
15.09.2019 kl. 11:00 – 13:00
Ingen gudstjeneste i Centralkirken
Ingen gudstjeneste i Centralkirken
 
17.09.2019 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreff
Gjest: Henrik Syse: "Hva er kirken i en moderne tid? Tanker om tro i en tid der mye er i forandring"
 
22.09.2019 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste
Gudstjeneste. Ola Westad taler. Heidi Kiil Blomhoff leder. Kjersti Dahl synger. Musikk ved Kåre Øgreid. Kirkekafé.
 
29.09.2019 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste
Gudstjeneste. Besøk av Misjon Europa. Ole Bjørn Saltnes taler. Ola Westad leder. Ikke søndagsskole pga høstferien.
 
01.10.2019 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreff
Gjest: Arne Aleksej Perminow: "Kongens pakt, havstigning og forestillinger om beskyttelse blant metodister i den Polynesiske kongedømme Tonga"
 
06.10.2019 kl. 11:00 – 13:00
Misjonsgudstjeneste
Misjonsgudstjeneste. Emma Okai fra Liberia og CODEVPRO taler. Torill Langbråthen leder. Musikk ved Kåre Øgreid og Lars Tranum. Nattverd. Kirkekaffe.
 
13.10.2019 kl. 11:00 – 13:00
Sanggudstjeneste
Sanggudstjeneste med besøk av Mosaic. Maria Pedersen-Mong taler. Tove Odland leder. Kirkekafé.
 
15.10.2019 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreff
Gjest: Laila Riksaasen Dahl "Fra søndagsskolen til bispestolen"
 
20.10.2019 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste. Høsttakkefest.
Høstetakkefest. Hilde Sanden-Bjønnes taler. Ola Westad leder. AdHoc synger. Musikk ved Kåre Øgreid og band. Kirkekaffe.
 
29.10.2019 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreff
Gjest: Eivind Blikstad: "Det kom ein gut frå Vinje grend - et kåseri om poeten og samfunnsrefseren Aasmund Olavsson Vinje"
 
12.11.2019 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreff
Gjest: Willy Ludvigsen fra MAF, verdens mest uvanlige flyselskap: "Med lukt av jungel og olje"
 
26.11.2019 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreff
Gjest: Brit Hege Randsborg: "Arsenikk og gamle kniplinger"
 
10.12.2019 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreff
Gjest: Helge Simonnes "God bless America. Falske nyheter som banet vei for Donald Trump til Det hvite hus"
 
30.12.2019 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreffets romjulstreff
Formiddagstreffets romjulstreff