18.10.2018 kl. 18:00 – 21:00
Arbeidsmøte med baking til misjonsmessa
 
21.10.2018 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste
Gudstjeneste. Ola Westad taler. Maia Blomhoff Holm leder. Bjørn Neef synger. Musikk ved Tore W. Aas. Søndagsskole. Kirkekaffe.
 
22.10.2018 kl. 18:00 – 21:00
Arbeidsmøte med baking til misjonsmessa
 
23.10.2018 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreff
Formiddagstreff. Dagens gjester: Else Marie og Ragnar Sjølie og Gerd Kjeldsen: "Barndommens salmer - sanger og salmer fra vi var små".
 
23.10.2018 kl. 15:00 – 18:00
Myldredag
Samlingssted for unge. Middag serveres 16.00.
 
23.10.2018 kl. 16:30 – 17:30
Konfirmasjonsundervisning
Konfirmasjonsundervisning for årets konfirmanter.
 
23.10.2018 kl. 19:00 – 21:30
Signaturøvelse
Unge Voksne-koret Signatur øver i Metodistkirken på Bjølsen.
 
27.10.2018 kl. 11:30 – 13:30
Kontemplativ gruppe
Kontemplativ gruppe. Påmelding til Ola Westad.
 
28.10.2018 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste
Gudstjeneste. Maria Pedersen-Mong taler. Torill Dahl Linnsund leder. Cecilia og Sindre Tønnessen Tokheim synger. Musikk ved Kåre Øgreid og Tryggve Knudsen. Søndagsskole. Kirkekafé.
 
30.10.2018 kl. 11:00 – 13:00
Arbeidsmøte for misjonsmessa
 
30.10.2018 kl. 15:00 – 18:00
Myldredag
Samlingssted for unge. Middag serveres 16.00.
 
30.10.2018 kl. 16:30 – 17:30
Konfirmasjonsundervisning
Konfirmasjonsundervisning for årets konfirmanter.
 
30.10.2018 kl. 19:00 – 21:30
Signaturøvelse
Unge Voksne-koret Signatur øver i Metodistkirken på Bjølsen.
 
04.11.2018 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste. Allehelgensdag.
Gudstjeneste. Allehelgensdag. Jon-Erik Bråthen taler. Maria Pedersen-Mong leder. Minneord ved Ola Westad. Herdis Marie Ruud Hansen synger. Musikk ved Kåre Øgreid. Søndagsskole. Nattverd. Kirkekaf\e.
 
06.11.2018 kl. 15:00 – 18:00
Myldredag
Samlingssted for unge. Middag serveres 16.00.
 
06.11.2018 kl. 16:30 – 17:30
Konfirmasjonsundervisning
Konfirmasjonsundervisning for årets konfirmanter.
 
06.11.2018 kl. 19:00 – 21:30
Signaturøvelse
Unge Voksne-koret Signatur øver i Metodistkirken på Bjølsen.
 
09.11.2018 kl. 11:00 – 18:45
Misjonsmesse
11.00: Messa åpner med andakt ved Maria Pedersen-Mong. Det blir salg, utlodning og kafeteria. Dagen avsluttes med aftentreknig kl. 18.45. n
 
10.11.2018 kl. 11:00 – 16:30
Misjonsmesse
11.00: Messa åpner. Det blir salg, utlodning og kafeteria. Eget opplegg for barna kl. 12.00. Messa avsluttes med trekning kl. 16.30.
 
11.11.2018 kl. 11:00 – 13:00
Fellesgudstjeneste i Metodistkirken på Øståsen
Fellesgudstjeneste i Metodistkirken på Øståsen. Steinar Hjerpseth taler. Christina Thaarup leder. Signatur synger. Praise and Worship team fra IMCO deltar. Musikk ved André Storeng. Kirkekaffe.
 
13.11.2018 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreff
Formiddagstreff. Gjest: Jakob Try "Hvem var Ingrid Vibe-Müller?".
 
14.11.2018 kl. 19:00 – 21:00
CentralForum: "Da Gud skiftet mening"
CentralForum. Gjest: Trond Bakkevig og Tomm Kristiansen. Lars Erik Nordby responderer. Tema: "Da Gud skiftet mening".
 
18.11.2018 kl. 11:00 – 13:00
Misjonsgudstjeneste
Misjonsgudstjeneste ved Maria Pedersen-Mong og Bjørn Sivert Broback. Kjersti Dahl synger. Musikk ved Kåre Øgreid med band. Søndagsskole. Nattverd. Kirkekaffe.
 
18.11.2018 kl. 19:00 – 21:00
Økumentisk fellesgudstjeneste
Økumenisk fellesgudstjeneste i Trefoldighetskirken, i anledning Global uke. Fokus på menneskehandel. Gudstjeneste er et samarbeid mellom Trefoldighet menighet (Dnk), Svenska kyrkan og Centralkirken.
 
24.11.2018 kl. 10:30 – 14:00
BlesSing-øvelse
Barnekoret BlesSIng øver til søndagens gudstjeneste!
 
24.11.2018 kl. 11:30 – 13:30
Kontemplativ gruppe
Kontemplativ gruppe. Påmelding til Ola Westad.
 
25.11.2018 kl. 11:00 – 13:00
Generasjonsgudstjeneste
Generasjonsgudstjeneste ved Maria Pedersen-Mong og BlesSing. Unni Beate Andreassen har trosformidling. Musikk ved Kåre Øgreid med band. Kirkekaffe.
 
27.11.2018 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreff
Formiddagstreff. Gjest: Asbjørn Løken "På tur i Nord-Korea"