29.11.2020 kl. 11:00 – 13:00
Generasjonsgudstjeneste. Utgår i november.
Generasjonsgudstjeneste 1. s. i advent ledet av Maia Blomhoff Holm. Petter Egge og Ingrid Gulbrandsen deltar sammen med Blessing. Kåre Øgreid og band spiller. Kirkekafé.
 
01.12.2020 kl. 15:00 – 18:00
Myldredag
 
01.12.2020 kl. 16:30 – 17:30
Konfirmasjonsundervisning
 
01.12.2020 kl. 19:00 – 21:30
Signatur øver i Metodistkirken på Bjølsen
 
06.12.2020 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste
Gudstjeneste. Andreas Øksnes taler. Tove Odland leder. Sang ved Helle Kristiansen og Anna Russnes. Søndagsskole. Musikk ved Sveinung Hoel Bjorå og Kåre Øgreid. Kirkekafé.
 
08.12.2020 kl. 12:00 – 13:00
Formiddagstreff
Gjester: Inger Marie og svein Skalvik: "Matias Orheim - den blinde sjåaren."
 
08.12.2020 kl. 15:00 – 18:00
Myldredag
 
08.12.2020 kl. 16:30 – 17:30
Konfirmasjonsundervisning
 
08.12.2020 kl. 19:00 – 21:30
Signatur øver i Metodistkirken på Bjølsen
 
09.12.2020 kl. 18:00 – 20:00
Alphakurs
Alphakurs
 
11.12.2020 kl. 19:00 – 21:00
#Påfyll
Kl.19.00: #Påfyll. Ungdomsgudstjeneste med tale, lovsang og bønnevandring. Etterpå er det mat, spill og hygge.
 
12.12.2020 kl. 11:30 – 13:30
Kontemplativ gruppe
Kaffe, undervisning, samtale, bønn
 
13.12.2020 kl. 11:00 – 13:00
Luciagudstjeneste
Gudstjeneste med Lucia. Ola Westad taler. Anne Ng Forster leder. Lucia ledet av Cecilia Tønnessen Tokheim og Maia Blomhoff Holm. Musikk ved Hilde Tosterud og Kåre Øgreid. Kirkekafé.
 
15.12.2020 kl. 15:00 – 18:00
Myldredag
 
15.12.2020 kl. 16:30 – 17:30
Konfirmasjonsundervisning
 
15.12.2020 kl. 19:00 – 21:30
Signatur øver i Metodistkirken på Bjølsen
 
16.12.2020 kl. 18:00 – 20:00
Alphakurs
Alphakurs
 
17.12.2020 kl. 11:30 – 13:30
Kontemplativ gruppe
Kaffe, undervisning, samtale, bønn
 
20.12.2020 kl. 11:00 – 13:00
Gudstjeneste
Gudstjeneste. Vi synger julen inn. Jan Magne Linnsund og Ola Westad leder. AdHoc synger. Kåre Øgreid spiller. Kirkekafé.
 
24.12.2020 kl. 14:00 – 15:00
Julegudstjeneste
Julegudstjeneste ledet av Kjersti Dahl. Thor Willy Ruud Hansen taler. Sang ved Blessing og Herdis Marie Ruud Hansen og Maia Blomhoff Holm. Kåre Øgreid spiller.
 
27.12.2020 kl. 11:00 – 12:00
Ikke gudstjeneste
 
29.12.2020 kl. 12:00 – 13:00
Romjulstreffstreff
Gjest: Edvard Hoem: "Mors og fars historie."