11.12.2018 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreff
Formiddagstreff. Gjest: Torbjørn Færøvik: "Silkeveien til Kina - en reise i Marco Polos fotspor"
 
11.12.2018 kl. 15:00 – 18:00
Myldredag
Samlingssted for unge. Middag serveres 16.00.
 
11.12.2018 kl. 16:30 – 17:30
Konfirmasjonsundervisning
Konfirmasjonsundervisning for årets konfirmanter.
 
11.12.2018 kl. 19:00 – 21:30
Signaturøvelse
Unge Voksne-koret Signatur øver i Metodistkirken på Bjølsen.
 
12.12.2018 kl. 19:00 – 20:45
Alphakurs
Tema: "Hvordan leder Gud oss?"
 
13.12.2018 kl. 18:00 – 21:00
Damenes torsdagsaften
Reminder
 
14.12.2018 kl. 19:00 – 22:00
#påfyll
#påfyll. Ungdomsgudstjeneste med lovsang, tale og bønnevandring. Pizza, spill og hygge etterpå.
 
16.12.2018 kl. 11:00 – 13:00
Luciagudstjeneste. 3.s.advent.
Luciagudstjeneste. 3.s.advent. Maria Pedersen-Mong taler. Anne Ng Forster leder. Lucaopptrinn ledet av Marte Kristiansen og Kristin Tvedt. Musikk ved Kåre Øgreid. Adventsstund. Søndagsskole. Kirkekaffe.
 
18.12.2018 kl. 15:00 – 18:00
Myldredag
Samlingssted for unge. Middag serveres 16.00.
 
18.12.2018 kl. 16:30 – 17:30
Konfirmasjonsundervisning
Konfirmasjonsundervisning for årets konfirmanter.
 
18.12.2018 kl. 19:00 – 21:30
Signaturøvelse
Unge Voksne-koret Signatur øver i Metodistkirken på Bjølsen.
 
23.12.2018 kl. 11:00 – 13:00
Ikke gudstjeneste!
 
24.12.2018 kl. 15:00 – 16:00
Høytidsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste. Ola Westad taler. Kristin Tvedt leder. BlesSing synger, det gjør også Cecilia Tønnessen Tokheim, Herdis Marie Ruud Hansen og Maia Blomhoff Holm. Musikk ved Kåre Øgreid, og Jenny og Torbjörn Ng Forster.
 
28.12.2018 kl. 12:00 – 14:00
Romjulstreff
Formiddagstreffets romjulstreff
 
30.12.2018 kl. 11:00 – 13:00
Paktsgudstjeneste
Paktsgudstjeneste under ledelse av Maria Pedersen-Mong og Tove Odland. Musikk ved Kåre Øgreid.
 
06.01.2019 kl. 15:00 – 17:00
Juletrefest
Juletrefest ledet av Jenny og Johanne Ng Forster. Andakt ved Marianne Munz. BlesSing synger. Leker. Juletregang. Besøk av de tre vise menn. Bevertning.
 
13.01.2019 kl. 11:00 – 13:00
Ikke gudstjeneste i Centralkirken. Vi deltar på fellesgudstjeneste i Filadelfia.
I anledning Bønn for Oslo deltar vi på fellesgudstjeneste i Filadelfiakirken.