14.11.2018 kl. 19:00 – 21:00
CentralForum: "Da Gud skiftet mening"
CentralForum. Gjest: Trond Bakkevig og Tomm Kristiansen. Lars Erik Nordby responderer. Tema: "Da Gud skiftet mening".
 
18.11.2018 kl. 11:00 – 13:00
Misjonsgudstjeneste
Misjonsgudstjeneste ved Maria Pedersen-Mong og Bjørn Sivert Broback. Kjersti Dahl synger. Musikk ved Kåre Øgreid med band. Søndagsskole. Nattverd. Kirkekaffe.
 
18.11.2018 kl. 19:00 – 21:00
Økumentisk fellesgudstjeneste
Økumenisk fellesgudstjeneste i Trefoldighetskirken, i anledning Global uke. Fokus på menneskehandel. Gudstjeneste er et samarbeid mellom Trefoldighet menighet (Dnk), Svenska kyrkan og Centralkirken.
 
20.11.2018 kl. 15:00 – 18:00
Myldredag
Samlingssted for unge. Middag serveres 16.00.
 
20.11.2018 kl. 16:30 – 17:30
Konfirmasjonsundervisning
Konfirmasjonsundervisning for årets konfirmanter.
 
20.11.2018 kl. 19:00 – 21:30
Signaturøvelse
Unge Voksne-koret Signatur øver i Metodistkirken på Bjølsen.
 
24.11.2018 kl. 10:30 – 14:00
BlesSing-øvelse
Barnekoret BlesSIng øver til søndagens gudstjeneste!
 
24.11.2018 kl. 11:30 – 13:30
Kontemplativ gruppe
Kontemplativ gruppe. Påmelding til Ola Westad.
 
25.11.2018 kl. 11:00 – 13:00
Generasjonsgudstjeneste
Generasjonsgudstjeneste ved Maria Pedersen-Mong og BlesSing. Unni Beate Andreassen har trosformidling. Musikk ved Kåre Øgreid med band. Kirkekaffe.
 
27.11.2018 kl. 12:00 – 14:00
Formiddagstreff
Formiddagstreff. Gjest: Asbjørn Løken "På tur i Nord-Korea"
 
27.11.2018 kl. 15:00 – 18:00
Myldredag
Samlingssted for unge. Middag serveres 16.00.
 
27.11.2018 kl. 16:30 – 17:30
Konfirmasjonsundervisning
Konfirmasjonsundervisning for årets konfirmanter.
 
27.11.2018 kl. 19:00 – 21:30
Signaturøvelse
Unge Voksne-koret Signatur øver i Metodistkirken på Bjølsen.
 
28.11.2018 kl. 19:00 – 20:45
Alphakurs
Tema: "Hvorfor og hvordan lese Bibelen?"
 
04.12.2018 kl. 15:00 – 18:00
Myldredag
Samlingssted for unge. Middag serveres 16.00.
 
04.12.2018 kl. 16:30 – 17:30
Konfirmasjonsundervisning
Konfirmasjonsundervisning for årets konfirmanter.
 
04.12.2018 kl. 19:00 – 21:30
Signaturøvelse
Unge Voksne-koret Signatur øver i Metodistkirken på Bjølsen.
 
12.12.2018 kl. 19:00 – 20:45
Alphakurs
Tema: "Hvordan leder Gud oss?"