Location When Summary Description
  28.04.2020 at 12:00 – 14:00 Formiddagstreff Formiddagstreff. Gjest: Anne Helene Moksnes "Klara av Assisi. En fortelling"
  30.04.2020 at 18:00 – 20:00 Menighetskonferanse
  03.05.2020 at 11:00 – 13:00 Gudstjeneste Gudstjeneste. Ola Westad taler. Kristin Tvedt leder. Musikk ved Kåre Øgreid. Søndagsskole. Kirkekafé.
  08.05.2020 at 19:00 – 22:00 #påfyll #påfyll - ungdomsgudstjeneste med tale, lovsang og bønnevandring. Pizza og spill i menighetssalen etterpå.
  09.05.2020 at 11:30 – 13:30 Kontemplativ gruppe
  10.05.2020 at 11:00 – 13:00 Sanggudstjeneste Sanggudstjeneste ved Maria Pedersen-Mong og Kåre Øgreid. Vi synger nyere salmer. Musikk ved Kåre Øgreid og band, og Sveinung Bjorå. Søndagsskole. Kirkekafé.
  12.05.2020 at 12:00 – 14:00 Formiddagstreff Formiddagstreff. Gjest: Jørn Nilsen "Edvard Munch. Maleren og mennesket"
  14.05.2020 at 18:00 – 21:00 Damenes torsdagsaften damenes torsdagsaften. Mat og prat i internasjonalt fellesskap.
  17.05.2020 at 11:00 – 13:00 Ikke gudstjeneste i Centralkirken
  24.05.2020 at 11:00 – 13:00 Gudstjeneste Gudstjeneste. Jan Magne Linnsund taler. Maria Pedersen-Mong leder. Bjørn Neef synger. Musikk ved Kåre Øgreid. Søndagsskole. Nattverd. Kirkekafé.
  26.05.2020 at 12:00 – 14:00 Formiddagstreff Formiddagstreff. Gjest: Per Thorstein Kolle: "Edvard Grieg i ord og toner"
  31.05.2020 at 11:00 – 13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste Konfirmasjonsgudstjeneste. Maria Pedersen-Mong taler. Ola Westad leder. Signatur synger. Musikk ved Kåre Øgreid og band. Søndagsskole.
  06.06.2020 at 11:30 – 13:30 Kontemplativ gruppe
  07.06.2020 at 11:00 – 13:00 Gudstjenste Gudstjeneste. Ola Westad taler. Tove Odland leder. Kjersti Dahl synger. Musikk ved Kåre Øgreid. Nattverd. Søndagsskole. Kirkekafé.
  09.06.2020 at 12:00 – 14:00 Formiddagstreff Formiddagstreff. Gjest: Thor Gotaas "norske utedoer"
  12.06.2020 at 19:00 – 22:00 #påfyll #påfyll - ungdomsgudstjeneste med tale, lovsang og bønnevandring. Pizza og spill i menighetssalen etterpå.
  13.06.2020 at 10:00 – 16:00 Seniortur Seniortur for påmeldte deltakere. Mer informasjon kommer.
  14.06.2020 at 11:00 – 13:00 Gudstjeneste. Takkedag. Gudstjeneste. Takkedag. Ola Westad taler. Maria Pedersen-Mong leder. AdHoc synger. Musikk ved Kåre Øgreid og band, og Øyvind Bjorå. Søndagsskole. Kirkekaffe.