Misjonsmessa

Den andre helgen i november arrangeres hvert år den tradisjonsrike misjonsmessen i Centralkirken. Den har pågått uavbrutt siden starten i 1971. Messen samler en god sum til misjonen hvert år, og over 13 millioner i dagens kroneverdi er formidlet gjennom misjonen. I mange år har det vært skoleprosjekt blant gatebarn i Luanda, Angola, som har nytt godt av pengene som har kommet inn. Fra 2013 til 2019 var det prosjekter i Sierra Leone, som også er et viktig samarbeidsland gjennom Metodistkirkens Misjonsselskap, som fikk støtten fra Misjonsmessa. Fra 2020 er det misjonsstasjonen og sykehuset på Mutambara i Zimbabwe som har vært Misjonsmessas innsamlingsmål. Relasjonene mellom Metodistkirken i Norge og Metodistkirken på Mutambara går langt tilbake i historien, og vi er glade for å nå bidra til det helsefremmende og livsviktige arbeidet som Mor og barn-programmet og Mutambara Outrach program gjør i lokalsamfunnene rundt Mutambara.

Misjonsmessens forberedelser pågår gjennom nesten hele året. Det begynner med idémøte i februar, og siden er det månedlige arbeidsmøter i kirken fram til sommeren. Etter sommeren intensiveres dette til hver 14.dag fram til selve messen.

Misjonsmessen er en viktig del av Centralkirkens arbeid av flere grunner. For det første ved at den bidrar med en stor sum til misjonen hvert år. Men den er også viktig ved arbeidsmøtenes betydning som sosialt og åndelig treffsted. I tillegg har messen i alle år hatt stor betydning som en arena for Centralkirkens vide kontaktflate.

Vennskap i Liberia

I februar 2008 ble det inngått en vennskapsavtale mellom Centralkirken og Garjay Memorial Church i Liberia. Kirken ligger en halvtimes inn innover i landet fra Buchanan, som er landets nest største by. Den ligger ved kysten, østover i landet i forhold til hovedstaden Monrovia.

Kirken i Garjay ligger ganske avsides og er omkranset av mange små landsbyer. De ligger i 20 – 45 minutters gangavstand fra kirken og den lille landsbyen ved kirken. Sonniewin heter området, som igjen ligger i St. John River District. I hele dette distriktet ligger det 18 metodistmenigheter.

Vennskapsprosjektet er opprettet med tanke på gjensidig deling av informasjon og forbønn og for at vi kan lære av hverandre og bli inspirert av hverandre. Det er også tanken at det skal være noe besøk til hverandre. I tillegg har Centralkirken forpliktet seg til å støtte arbeidet i Liberia.

Det samles inn godt og vel 200 000 i året til Liberia, og vi har kunnet hjelpe med ferdigstillelse av kirken på Garjay, samt at vi har gjort det mulig for dem å bygge skole for alle barna i området. For det var ingen skolebygning der tidligere. Den provisoriske kirken hadde gjort nytte som skole. Foreløpig er de avhengig av vår støtte til å drifte skolen, men det er tanken at det offentlige etter hvert også skal bidra til driften. Da vil våre økonomiske bidrag kanaliseres videre utover St. John River District.

Vi har i tillegg til kirke og skole også fått være med å bygge flere brønner rundt om i landsbyene i området, foruten på selve kirke- og skoleområdet. Behovet for rent vann er stort over hele Liberia.

Etter første vennskapsavtale i 2008 har avtalen blitt fornyet ved jvne mellomrom. Først på Centralkirkens menighetstur til Åh i Sverige i 2010, hvor det var representanter fra vennskapsmenigheten vår som var med på denne turen. Etter det har vi hatt glede av å ha besøk av representanter fra vennskapsmenigheten vår i Oslo ved flere anledninger. Siste fornyelse av vennskapsavtalen var i 2021.

Det er flere fra Centralkirken som har vært i Liberia i løpet av årene vennskapsavtalen har bestått. Ikke minst har Camp Garjay 1, 2 og 3 betydd mye for de av våre ungdommer som har fått besøke vennene våre på Garjay. Dette har vært godt planlagte leire, som har fungert som dannelsesreiser for de deltagende. De har fått gjøre seg kjent med en totalt annerledes hverdag enn vår, men med en trosutfoldelse som smitter i sin tillit og begeistring. Det har også vært en tur for voksne, som på lik linje har vært innholdsrik og relasjonsbyggende for de deltakende.