Centralkirken er en del av Metodistkirken i Norge. Fra mai 2024 heter vi Metodistkirken i Oslo. Dette er en sammenslåing av Centralkirken, Metodistkirken på Bjølsen og Metodistkirken på Grünerløkka. Som Metodistkirke er vi også en del av den globale United Methodist Church.

Vi vil være en menighet som viderefører Jesu liv og eksempel i verden. Derfor vil vi bygge en menighet som:

– er åpen, raus og trygg – for alle

– engasjerer og oppleves relevant for tro og liv

– er relasjonsbyggende i møte med Gud, mennesker og alt det skapte

Centralkirken, Metodistkirken i Oslo, er en aktiv flergenerasjonsmenighet hvor mennesker fra hele Oslo og omegn møtes. Vi feirer gudstjeneste hver søndag kl. 11, og gjennom uken er det stor aktivitet i ulike husgrupper, kor og andre fellesskap. Hver siste søndag i måneden er det også kveldsgudstjeneste kl. 19, med stort fokus på sang og musikk. Barn og unge har en stor plass i menigheten, vi har søndagsskole og aktivitetsgrupper for alle aldre, og vi ønsker å legge til rette for en utrustende trosutvikling.

Vi vet at varme relasjoner og inkluderende fellesskap er avgjørende for menneskers tilhørighet til menighet, og ønsker at kirken vår skal være et fellesskap der mennesker blir sett, anerkjent og akseptert, og der både åndelige og sosiale behov blir møtt.

Kontakt

Ta kontakt med oss på følgende måte:
E-post: @.
Telefon: 488 80 163
(Telefontid: Mandag til fredag 10:00 – 14:00)

Ansatte

Ola Westad
Prest
E-post: @.
414 15 802

Marianne Munz
Prest
E-post: @.
952 89 692

Kåre Øgreid
Musikkmedarbeider
E-post: @.
901 74 687

Helle Kristiansen
Barne- og ungdomsarbeider
E-post: @.
948 33 788

Inger Bærum
Kontormedarbeider
E-post: @.
926 50 728

Giulia Garofoli-Tjikkom
Kontormedarbeider
E-post: @.
934 34 592

Kaja Li Tian Ng Langdal
Vaktmester
949 85 069

Jonas Zhi Wen Ng Langdal
Vaktmester
414 04 039

Steinar Hjerpseth
Prest, Metodistkirken på Bjølsen
E-post: .@.
922 84 374

André Storeng
Musikkmedarbeider, Metodistkirken på Bjølsen
E-post: @.
906 83 797

Personvernerklæring

Her finner du Centralkirkens personvernerklæring.