Alpha

Alpha er et godt og velutviklet redskap for å gi et innblikk i noen av de grunnleggende temaene knyttet til kristen tro. Det blir brukt av mange menigheter i ulike kirkesamfunn. Konseptet er måltidsfellesskap, undervisning og samtale i grupper. En kveld varer et par timer.

Vi håper dette kurset kan være av interesse for mange, både medlemmer i menigheten og venner av menigheten. Det er ikke noe krav om avklart tro for egen del. Vi ønsker en åpen tilnærming til kristen tro og tenkning i dette kurset. Vi håper også det kan være av interesse på tvers av aldersspenn.

Vi starter med Alpha-middag. Dette er en innledende samling for alle som er interesserte, og i løpet av denne kvelden kan man melde seg på selve kurset. Videre blir det blir samling annenhver torsdag.

Prøv gjerne å få med deg noen venner til Alpha-kurs.

Sagt om Alpha på deres nettside: «Leter du etter svar? Alpha er en anledning for deg til å utforske den kristne tro i et åpent og avslappende miljø. Alpha har lav terskel, det er vennlig og det er moro! I tillegg er Alpha noe som de aller fleste kirkesamfunn i Norge støtter opp om. Mer enn 10 millioner mennesker over hele verden har funnet ut at det er vel verd å gjennomføre Alpha i kirker, bedehus, i et hjem, på studiestedet eller i et fengsel. Bli med oss på å utforske de livsviktige spørsmålene.»

 Kurset koster kr. 250/150 (studenter), som dekker materiell og mat underveis.

Påmelding/interesse til Alpha-kurset kan sendes per e-post: @.«>@..
Du kan også ringe kirkens kontor: 488 80 163

Signatur

Signatur er et kor som tilhører de tre metodistkirkene i Oslo. De teller ca. 30 unge voksne mellom 20 og 50 år, og er alltid glade for nye medlemmer. Det er ingen klare aldersgrenser for å bli med, og alle er velkomne, uavhengig av kirkelig tilknytning og tidligere sangerfaring.

Det viktigste for Signatur er å bruke sangen og musikken til å formidle «verdens vakreste fortelling». De har et bredt repertoar, og synger alt fra gospel, pop og rock til viser og salmer. Et kristent budskap er sentralt i mange av sangene, men de synger også sanger som formidler tanker og ideer som er viktige for dem.

Signatur ønsker å holde høy musikalsk kvalitet, og har ofte med seg band med profesjonelle musikere på konsertene sine. André Storeng er korets musikalske leder.

Det sosiale er også en viktig del av koret. Signatur sier at «Vi er venner, vi synger sammen, snakker sammen, spiser sammen og drar på tur sammen. Sangen og musikken er det naturlige samlingspunktet, og vi er opptatt av å bruke dette til å formidle verdens vakreste fortelling.»

Signatur øver i Centralkirken, St. Olavsgate 28, hver tirsdag kl 19-21.15. De synger på gudstjenester i metodistkirkene i Oslo-området, opptrer i bryllup og på andre eventer, spiller inn musikk i studio, og turnerer med egne konserter, både i Norge og i utlandet.

Har du noen spørsmål eller er interessert i å begynne i Signatur?
Ta kontakt med korets leder Christian Solgaard
932 11 629 – @.

Student+

Student+ er en sosial gruppe for studenter og andre unge voksne i 20-årene i Oslo. Student+ har vært en aktiv gruppe med månedlige aktiviteter, men har vært stille noen år.

I 2024 arrangeres det en helgetur for Unge voksne, 1.-3. mars.

Kontaktperson: Prest Marianne Munz og barne- og ungdomsarbeider Helle Kristiansen.

Formiddagstreff

Annenhver uke samles rundt 60-80 personer til formiddagstreff tirsdag formiddag. Programmet er lagt opp halvårsvis. Det er variasjon i tema og innhold, og gjestene gis godt rom til å bidra med sine innspill. Alt skjer i en ramme av tro og med god plass til tankens flukt. Etter en velkomsthilsen fra møteleder, er det innledning ved en som går på treffet. Dette er andakten for dagen, og er derfor et vesentlig element i programmet. Dette skal være konsist og kortfattet og blir Ordets hilsen denne formiddagen.

Kaffe og mat besørges av team på omgang. Da går praten livlig rundt bordene. Uten tvil dekker formiddagstreffet også et sosialt behov for de som går der. Kollektskålen går litt diskret rundt fra bord til bord under kaffen. Etter kaffen slipper dagens gjest til. Ved møteslutt får vedkommende med seg en fin blomsterhilsen som takk for innsatsen. Møtet rundes så av med velsignelsen og påminnelse om neste formiddagstreff og den som da er gjest på treffet.

Kontemplativ Gruppe

I Centralkirken inviteres det til kontemplativ gruppe en lørdag formiddag i måneden. Denne gruppen ledes av prest Ola Westad. Dette er et arbeid som har sitt utspring i de kontemplative retreatene som Ola Westad leder sammen med Hilde Sanden-Bjønnes. Samlingene er åpne for de som har lyst, og flere tar med seg venner som blir interessert når de får høre om disse kontemplative samlingene.

De starter kl.11.30 med kaffestund, deretter har Ola Westad en kort undervisning om kontemplasjon, etterfulgt av samtale rundt bordet før vi avslutter med 20 minutter stille, sentrerende bønn. Alt skjer i en ramme av et par timer.

For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med
Ola Westad (@.)

Bibel- og husgrupper

I Centralkirken finnes det flere bibel- og husgrupper som samles i hjemmene. Dette er fellesskapsgrupper som i en uformell og trygg ramme har til hensikt å ivareta behovet for å kunne dele sin troserfaring med andre. Vekten legges på åpenhet om tro og tvil og spørsmål knyttet til troslivet og det å dele livet med hverandre.

Ta kontakt med kirkens kontor om dette kunne være av interesse for deg.

Damenes torsdagsaften

Damenes torsdagsaften er en tverrkulturell kvinnegruppe som møtes en torsdag i mnd i Centralkirken i Oslo. Vi ønsker å være et rom der det går an å dele kultur og erfaringer for å skape forståelse og medmenneskelighet. Hver gang er det mellom 8 og 15 damer, i alle aldere, som møtes. Dette er helt uformelle samlinger hvor vi lager mat sammen, spiser og deler.