Gudstjeneste med Luciaopptrinn 11. desember

Velkommen til gudstjeneste 2. søndag i advent. Anne Ng Forster leder, Ola Westad taler. Kåre Øgreid og Hilde Tosterud spiller. Det blir adventsstund og søndagsskole, før alle er med når Lucia gjør sitt inntog i kirken.

Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe med salg av lussekatter til inntekt for Vennskap Liberia. Det vil også bli et informasjonsmøte om sammenslåingsprosessen mot Metodistkirken i Oslo.

Vi synger julen inn på gudstjenesten den 18. desember!

AdHoc har ansvar for denne sanggudstjenesten hvor julesangene får sin plass. Jan Magne Linnsund taler, og Famke Van Veen Aas leder. Kåre Øgreid spiller. Adventsstund og søndagsskole. Kirkekafé.

Julaften – gudstjeneste kl 14.00

Velkommen til julegudstjeneste i Centralkirken! Ola Westad leder, og Marianne Munz taler. Det blir sang ved Blessing, og ved Herdis Marie Ruud Hansen og Maia Blomhoff Holm. Jenny Ng Forster og Kåre Øgreid spiller. Høytidsoffer til inntekt for Vennskap i Liberia.

Romjulstreff onsdag 28. desember

Biskop emeritus Per Arne Dahl kommer til romjulstreffet i Centralkirken onsdag 28. desember (fjerde juledag) klokka 12.00.  Hans tema er “Kan vi synge “Deilig er jorden” denne julen? Om skjønnheten, sårbarheten og gjestfriheten.»

Romjulstreffet er blitt en godt innarbeidet klassiker på kalenderen. Når høstens mangesidige program på formiddagstreffene er over i sin vanlige form, venter prikken over i-en: festsamling i julehøytiden. Da forskyves også møtedag, i år til onsdag 28. desember, og vi inviteres til Romjulstreff med et høytidsprogram julen verdig, en spennende og inspirerende hovedgjest, musikalske perler som medlemmer av familien Horn/Hoel/Bjorå tryller fram, og ekstra god bevertning.

Til formiddagstreffet kommer stadig flere mennesker som er ledige på formiddagstid. I romjulen er enda flere «fri» fra jobben på formiddagen, og da er romjulstreffet fjerde juledag et godt valg. Velkommen!

Juletrefest 8. januar kl 15.00

Festen er i regi av Barne- og ungdomsrådet, og blir også felles med Metodistkirken på Bjølsen. Hedda Thormodsæter Westad og Åsmund Westad er festledere. Det blir masse fint og kreativt program med barn og unge i hovedrollene, festmat, gang rundt juletreet og besøk av vise menn med gaver. Andakt ved Ola Westad. Kåre Øgreid spiller.

Til festen er selvsagt alle generasjoner varmt velkommen!