Alphakurs

Alphakurs

Til høsten inviterer vi til nytt Alphakurs igjen. Alpha er en innføring i kristen tro som foregår over elleve kvelder. Kurset er et godt og velutviklet redskap for å gi et innblikk i noen av de grunnleggende temaene knyttet til kristen tro. Det blir brukt av mange menigheter i ulike kirkesamfunn. Konseptet er fellesskap, undervisning og samtale. Vi holder på halvannen time hver gang. Vi håper kurset kan være av interesse både medlemmer i menigheten og venner av menigheten. Det er ikke noe krav om avklart tro for egen del. Vi ønsker en åpen tilnærming til kristen tro og tenkning i dette kurset. Vi håper også det kan være av interesse på tvers av aldersspenn. Det starter med Alphamiddag tirsdag 14. september kl. 18. Dette er en innledende samling for alle som er interesserte, og i løpet av denne kvelden kan man melde seg på selve kurset. Kurset koster 250, 150 for studenter. Påmelding til Alphamiddag gjøres til kirkens...
Read More
Sommertid og gudstjeneste

Sommertid og gudstjeneste

Nå er det ferietid og ingenting som skjer i kirken. Neste gang det inviteres til gudstjeneste er 8. august. Da er det Marianne Munz som leder og taler. Ashley Lunde synger, og Kåre Øgreid spiller. Det blir også nattverd. Det inviteres til gudstjeneste i Centralkirken for alle som har lyst og anledning. Men gudstjenesten overføres også på nett, og linken finnes her. Fra samlingsdagen 22. august regner vi med at virksomheten i kirken går noenlunde som vanlig. Da ser vi fram til å møtes igjen etter all nedstenging vi har vært gjennom. Vi gleder oss også til at alle skal få se hvor fint det har blitt i kirken etter at ombyggingen nå er ferdig. Vi har fått et innbydende inngangsparti, og den nye foreningssalen ser flott og romslig ut. Fint har det også blitt med den nye garderoben og de nye toalettene. En god og deilig sommer ønskes dere alle, og så ser vi fram til å møtes igjen over sommeren. ...
Read More
Du er Messias, den levende Guds Sønn

Du er Messias, den levende Guds Sønn

Dette er prekenen som Ola Westad hadde søndag 4. juli, den første gudstjenesten med folk tilstede siden november. Du er Messias, den levende Guds SønnMatteus 16,13-20 I den fortellingen Matteus har gitt oss om Jesus, har vi med dagens tekst nådd et klimaks og et vendepunkt. Et høydepunkt fordi avsnittet er en tydeliggjøring av hvem Jesus er, og et vendepunkt fordi fokuset i etterkant dreier retningen mot Jerusalem og Jesu død og oppstandelse. I dramaturgien hos Matteus er det et viktig poeng hvor Jesus velger å ta denne inngående samtalen med sine nærmeste venner. Han har tatt dem med helt i ytterkanten av Israel. Etter dagens kartgrenser er de i en enklave helt nord i Israel, omgitt av Libanon i vest og Syria i øst. Her lå Cæsarea Filippi – keiserens by. Filippi ble lagt til for at byen også skulle forbindes med Filip, landshøvdingen i det nordlige Israel. Det var Filips far, Herodes den store, som hadde  bygd et tempel i byen for å markere keiserens guddommelighet – et stort og mektig...
Read More
Gudstjeneste i kirken

Gudstjeneste i kirken

Søndag 4. juli samles vi til gudstjeneste i kirken for første gang siden november i fjor. Nå tillater koronareglene i Oslo at det er mulig også for oss å møtes til gudstjeneste. Vi kommer til å gjennomføre to gudstjenester i kirken i løpet av sommertiden. Den andre vil bli 8. august, og da er det vår nye prest, Marianne Munz, som legger opp gudstjenesten. Mens kommende søndag er det Ola Westad som er ansvarlig. Teksten er Matteus 16,13-20, og prekenens tema er: "Du er Messias, den levende Guds Sønn." Det blir sang ved Kari Løvang, og Kåre Øgreid spiller. Det blir også nattverd. Vi følger smittevernreglene som kreves for å møtes i kirken. Det innebærer blant annet at vi fortsatt må skrive lister over tilstedeværende, at alle blir anvist plass og at det må være en meter mellom alle som ikke tilhører samme husstand. Vi avstår også fra kirkekaffe. Men det blir anledning til å kunne se de nye lokalene, også det...
Read More
Nye prester i Metodistkirken

Nye prester i Metodistkirken

Presteordinasjon og innvielse av Centralkirkens nye prest var høydepunkter på Årskonferansen for Metodistkirken i Norge helgen 18. - 20. juni. I søndagens ordinasjonsgudstjeneste i Centralkirken i Bergen ble blant andre Kristin Odén Broback, med bakgrunn fra Centralkirken, ordinert til prest. Hun er ansatt prest i Metodistkirken i Tromsø. Marianne Munz ble i Årskonferansens høytidssesjon lørdag innviet til såkalt prøvemedlem i Årskonferansen. Hun ble søndag utnevnt til ansettelse som prest i Centralkirken fra 1. august. Marianne har hatt en begivenhetsrik langhelg. Fredag ble hun uteksaminert fra MF vitenskapelig høyskole og Metodistkirkens teologiske seminar, etter seks års studier. På samlingssøndagen 22. august  hilser vi i Centralkirken vår nye prest, Marianne Munz, velkommen - samtidig som vi markerer avslutningen av hennes periode som barne- og ungdomsarbeider. Men Marianne er på plass i prekestolen allerede søndag 8. august - til en av sommerferiens fysiske gudstjenester i Centralkirken. Vi ønsker til lykke, lykke til og Guds velsignelse...
Read More
LINKER TIL ÅRSKONFERANSEN FOR DEG SOM IKKE ER DELEGAT

LINKER TIL ÅRSKONFERANSEN FOR DEG SOM IKKE ER DELEGAT

Share Fredag 18. juni - søndag 20.juni går Metodistkirkens årskonferanse av stabelen. Delegater og funksjonærer mottar zoom-link i mail som de skal benytte for å delta på konferansen. Men, det positive med en digital årskonferanse er at det blir enklere for alle å følge med. Det vil bli sendt en live-stream av konferansen på YouTube, som er åpen for alle. Du vil høre alt, og se presentasjoner som deles.  Den eneste forskjellen dersom du følger på YouTube er at du ikke kan be om ordet eller stemme ved valg og forslag som legges frem. Gudstjenestene vil også bli sendt på YouTube. Livesendingen vil foregå på kirkens kanal som du finner her: (3) Metodistkirken i Norge - YouTube Alle sakspapirer finner du her: Årskonferansen 2021 - Metodistkirken God konferanse! ...
Read More
Takk, at jeg også fikk ditt kall

Takk, at jeg også fikk ditt kall

Dette er prekenen fra menighetsens takkedag 13. juni, ved Ola Westad. Takk, at jeg også fikk ditt kallJohannes 1,35-51 Gudstjenesten i dag markerer det vi i vår kirkelige sammenheng kaller takkedag. Et arbeidsår i kirken, fra oppstart om høsten da menighetens ulike aktiviteter kom i gang etter sommeren, avrundes foran en ny rolig sommertid. I år blir takkedagen annerledes ved at det ikke er mulig å samles og gjøre den markeringen som hører dagen til. I tillegg er året bak oss ganske annerledes siden vi bortsett fra en kort periode om høsten ikke har hatt aktiviteter i kirken. Det som har skjedd, har foregått digitalt. Slik sett er årets takkedag en sterk påminnelse om det vi har savnet gjennom året, muligheten til å være sammen og dele fellesskap. Vi merker at både ånd og kropp lengter etter samvær med andre. Det er ikke naturlig å bli gående så mye alene med tro og liv som vi har gjort det siste året. Når det er sagt, er det likevel mulig å finne takkeemner også i...
Read More
Nye konfirmanter

Nye konfirmanter

Det er tid for å melde seg til neste års konfirmantinnskriving. Det er sendt ut invitasjon til menighetsbarn i aktuell alder. Men konfirmantundervisningen er åpen for alle som vil, så her er hva den åpne invitasjonen sier: Konfirmant i Centralkirken? Kjære deg! Dette brevet blir sendt til dere som er døpt i Centralkirken eller er med i vårt barne- og ungdomsarbeid, og er en orientering til dere alle. En trenger ikke å være medlem av Centralkirken for å konfirmeres der, og en må heller ikke være døpt. Til høsten begynner forberedelsene til konfirmasjonen våren 2022. Konfirmasjonstiden er felles for de som er konfirmanter i Centralkirken, Bjølsen, Grünerløkka, Øståsen og Lillestrøm, mens menighetene kan ha sine egne konfirmasjonsdager. I konfirmasjonstiden inngår også en leir på høsten sammen med de andre som er konfirmanter i Metodistkirken i Norge. Prest i Centralkirken, Marianne Munz, leder undervisningen gjennom året. Det å være konfirmant i Metodistkirken innebærer å være del av en mindre gruppe enn det ofte blir f.eks. i Den norske kirke. Dette gjør at du blir...
Read More