Vennskap i Liberia handler ikke bare om Garjay, med skolen og kirken som vi har vært med og støttet oppbyggingen av der. Vennskapet er med hele St. John River District, som omfatter mange menigheter og flere tusen medlemmer.

Distriktet har et stort, flott leirsted som heter Camphor Mission. Her foregår leirvirksomhet og distriktssamlinger. Det er rundt 1000 personer som møter når det er distriktskonferanse der. Derfor har det vært behov for en konferansehall som kan romme omtrent så mange.

Drømmen om en slik hall har distriktet hatt i mange år, og nå tar den form. Blant annet med støtte fra menigheten vår. Her er et par bilder som viser hvordan den ser ut.

Tilsynsmann Deconntee Johnsen sender i en melding til vår vennskapskomite følgende takk til menigheten:

Thanks so much for the response. We are grateful for the opportunity to work together. Please extend our greetings to the people of Central Church Oslo. And regarding the transfer, please send it through Emma’s office. Thanks again and God bless.

Slik har Conference Hall allerede blitt brukt. Ved å bruke palmegrener stenges solen ute og litt vind eller luft i bevegelse gjør at det er fint på innsiden. Vi ser sandgulvet på innsiden som nå vil bli støpt gulv.

Det er dette gulvet av sand som skal ble støpt gulv med de pengene vi sender nå.