Ikke gudstjeneste 2. oktober

Ikke gudstjeneste 2. oktober

Førstkommende søndag, 2. oktober, er det ikke gudstjeneste i Centralkirken. Arbeid med vann og avløp skal pågå i bygget hele helgen.Det er gudstjeneste i Metodistkirken på Bjølsen kl 11.00.Metodistkirken på Grünerløkka har gudstjeneste i Nettkirken (Zoom), kl 11.00. Link til Nettkirken finnes på nettsiden til Grünerløkka, klikk på fanen "Nettkirken" helt til høyre. https://www.metodistkirken.no/grunerlokkaI Metodistkirkene på Øståsen og i Lillestrøm er det også gudstjeneste kl 11.00. Videre opplysninger om kommende uke:Tirsdag 4. oktoberKl.12.00: Formiddagstreff med besøk av Sykehusklovnene."Verdens beste reseptfrie medisin, helt uten bivirkninger."Kl. 19.00: Fellesøvelse for Paus-messe i Metodistkirken på Bjølsen.Søndag 9. oktoberKl. 11.00: Gudstjeneste. Marianne Munz taler, Tove Odland leder. Herdis Marie Ruud Hansen synger, Kåre Øgreid spiller. Nattverd. Ikke søndagsskole pga høstferie. Kirkekafé.Vi ønsker alle barn og unge en god høstferie!...
Read More
CentralForum med aktuelt tema

CentralForum med aktuelt tema

Torsdag 15. september kl. 19 er det CentralForum i Centralkirken med følgende tema:«Når konspirasjonsteorier og religiøs retorikk truer demokrati og verdensfred: Om kirkenes støtte til Vladimir Putin og Donald Trump.» Det er Helge Simonnes som er kveldens gjest, og Jan Arild Holbek skriver følgende om som tidligere kollega og sjef: Helge Simonnes har vært sjefredaktør i Vårt Land i 25 år. Nå er han en aktiv pensjonist, blant annet som som forfatter og foredragsholder. Helge skriver og taler om det han er mest opptatt av: Kristen tro og religion, journalistikk og politikk.  Den siste av hans bøker har tittelen "Trump, Gud og kirken". Om noen måneder kommer han med en bok som har arbeidstittelen "Vladimir den hellige. Når tyrann og kirke spiller på lag.» Helge Simonnes tema for kvelden er «Når konspirasjonsteorier og religiøs retorikk truer demokrati og verdensfred: Om kirkenes støtte til Vladimir Putin og Donald Trump.» Kirkelig støtte til politiske ledere som Donald Trump og Vladimir Putin er eksempler på hvor sårbart det blir...
Read More
Felles generasjonsgudstjeneste 4. september

Felles generasjonsgudstjeneste 4. september

Velkommen til generasjonsgudstjeneste søndag 4. september kl. 11.00!Denne gudstjenesten er en felles gudstjeneste med metodistkirkene på Bjølsen og Grünerløkka, og vil bære preg av elementer fra alles gudstjenesteliv. Sunniva Eriksen Hustoft, medlem på Grünerløkka, vil lede gudstjenesten, prest i Centralkirken Marianne Munz vil preke og solidaritetsgruppa på Bjølsen organiserer bønnestasjoner til bønnevandring, hvor også nattverd inngår. BlesSing skal synge, og Kåre Øgreid spiller.Etter gudstjenesten inviteres alle til et informasjonsmøte og samtale rundt prosessen med sammenslåing av våre tre menigheter - som skal bli Metodistkirken i Oslo. Det er arbeidsgruppa for innhold og strategi som vil lede møtet, informere om sitt foreløpige arbeid og invitere til videre samtale. Vi håper mange vil ha mulighet til å være med, og dele sine synspunkt og innspill for kirkens fremtid.Samtidig vil det bli et hobbyverksted for barn i gamle menighetssal. Vi ønsker å legge til rette for at alle, også foreldre med mindre barn, kan delta på informasjonsmøtet - og derfor arrangeres verkstedet. Her...
Read More
Felles metodistkor

Felles metodistkor

De senere årene har det eksistert et felles metodistkor med sangere fra østlandsområdet, fra Porsgrunn i sørvest og Halden i sørøst. Koronatiden gjorde dette prosjektet vanskelig, men nå er koret i gang igjen. Følgende melding er sendt til menighetene i området vårt: "Vi er et kor som møtes av og til  for øvelse i Drammen Metodistkirke. Der øver vi inn et variert repertoar av kristne sanger samtidig som vi har et godt sosialt miljø. Vi kaller oss Metodistkor. Neste øvelse nå er i Drammen Metodistkirke lørdag 3. sept. kl 1100-1530. Både nåværende og nye medlemmer er velkommen.  Det er servering og pauser innlagt. Vi skal synge på en Sang- og Musikksamling i Porsgrunn Metodistkirke  18. sept. kl. 1700.  Her vil også Skien Menighet være med. Blir du med, meld da fra til en av oss to.  Vi kan gjerne sende noter, om du ønsker. Sangerhilsen Ole Geir Pedersen tlf. 90059091 Per Th. Kolle tlf.  95083610" ...
Read More
Sommergudstjenester i Centralkirken

Sommergudstjenester i Centralkirken

I Centralkirken er det felles gudstjenester hver søndag i sommer, for metodistkirkene i Oslo-regionen.Søndag 3. juli kl. 11: Gudstjeneste v/Terje Nilsen. Runa V. Taksdal spiller.Søndag 10. juli kl. 11: Gudstjeneste v/Øystein Brinch. Edel Marie Bolstad spiller.Søndag 17. juli kl. 11: Gudstjeneste v/Olav Øgreid, som også spiller.Søndag 24. juli kl. 11: Gudstjeneste v/Marianne Munz. Kåre Øgreid spiller.Søndag 31. juli kl. 11: Gudstjeneste v/Beatrice Johansson. Edel Marie Bolstad spiller.Søndag 7. august kl. 11: Gudstjeneste v/Steinar Hjerpseth.Søndag 14. august kl. 11: Gudstjeneste v/Steinar Hjerpseth. Kåre Øgreid spiller.Søndag 14. august kl. 12: Gudstjeneste i Nordmarkskapellet, på sommerleir for tweens og ungdommer. Marianne Munz leder, leirdeltakere deltar. Gudstjenesten er åpen for alle.Søndag 21. august kl 11: Gudstjeneste. Ola Westad taler, Egil Ragnar Svendsen leder. Kåre Øgreid spiller. I sommerperioden vil det også være en felles pastoral betjening mellom metodistmenighetene i Oslo-området. Vakthavende prest/diakon:Uke 27 (4.-10.juli): Ola Westad, tlf. 414 15 802Uke 28 (11.-17. juli): Olav Øgreid, tlf. 900 29 011Uke 29 (18.-24. juli): Marianne Munz, tlf....
Read More
Barne- og ungdomsarbeider søkes!

Barne- og ungdomsarbeider søkes!

Vi søker barne- og ungdomsarbeider!Vil du være med å videreutvikle et godt barne- og ungdomsmiljø i Centralkirken?Centralkirken er en livskraftig menighet preget av tro, trivsel og tilhørighet. Mange barnefamilier og ungdommer er en del av menighetsfellesskapet og deltar i en rekke aktiviteter som er tilpasset aldersgruppene.Menigheten har i dag én barne- og ungdomsarbeider i 25 % stilling. I tillegg har en av to prester i kirken ansvaret for konfirmantarbeidet. For å styrke arbeidet ønsker vi å ansette ytterligere en barne- og ungdomsarbeider, i 20 – 25 % stilling.Ansvar og arbeidsoppgaver:Bidra til og videreutvikle menighetens barne- og ungdomsarbeid, som blant annet søndagsskole, tweens-klubb, kor og ungdoms- og generasjonsgudstjenesterVære med å forberede, lede og delta på kirkens ulike møteplasser for barn og ungeSkape nettverk og fellesskap for barn og ungeUtvikle unge som ledereDrive informasjonsarbeid for barne- og ungdomsarbeidetSamarbeide med den andre barne- og ungdomsarbeiderenØnskede egenskaper:Trives med å arbeide med og for barn og ungeEvne til og ønske om å dele kristen tro...
Read More