Pride – en feiring av kjærligheten

Pride – en feiring av kjærligheten

Hvert år ser vi at det blir debatt rundt feiring av Pride. I vår kirke har debatten rundt likekjønnet vigsel vært høyst aktuell i mange, mange år – og gjennom historien har skeive opplevd seg avvist og diskriminert i kirkene våre, fordi vi ikke har tillatt likekjønnet vigsel eller at skeive kan bli ordinert i kirken. På Årskonferansen i fjor bekreftet Metodistkirken i Norge at vår intensjon er å bli en fullt ut inkluderende kirke. På Generalkonferansen i USA i mai i år ble alle restriksjoner knyttet til homofili strøket i kirkens sosiale prinsipper. Når dette vedtaket trer i kraft mai neste år, får prester mulighet til å vie to personer som ønsker å gifte seg, uavhengig av kjønn. Men ingen prester tvinges til å handle mot sin teologiske overbevisning. Spørsmålet om likekjønnet vigsel er ikke et bekjennelsesspørsmål i Metodistkirken. Som prester i Metodistkirken i Oslo ønsker vi denne endringen varmt velkommen. Metodistkirkene på Bjølsen, Grünerløkka og Centralkirken har alle vært...
Read More
Hilsen fra Liberia

Hilsen fra Liberia

Vennskap i Liberia handler ikke bare om Garjay, med skolen og kirken som vi har vært med og støttet oppbyggingen av der. Vennskapet er med hele St. John River District, som omfatter mange menigheter og flere tusen medlemmer. Distriktet har et stort, flott leirsted som heter Camphor Mission. Her foregår leirvirksomhet og distriktssamlinger. Det er rundt 1000 personer som møter når det er distriktskonferanse der. Derfor har det vært behov for en konferansehall som kan romme omtrent så mange. Drømmen om en slik hall har distriktet hatt i mange år, og nå tar den form. Blant annet med støtte fra menigheten vår. Her er et par bilder som viser hvordan den ser ut. Tilsynsmann Deconntee Johnsen sender i en melding til vår vennskapskomite følgende takk til menigheten: Thanks so much for the response. We are grateful for the opportunity to work together. Please extend our greetings to the people of Central Church Oslo. And regarding the transfer, please send it through...
Read More
Har du husket å melde deg på menighetsturen til Tjøme?

Har du husket å melde deg på menighetsturen til Tjøme?

Påmeldingene til menighetsturen til  Havna Tjøme Hotel strømmer inn. Metodistkirken i Oslo skal dit helgen 13. - 15. september. Medio juni nærmer det seg 150 påmeldte. Vi håper at mange flere raskt vil sende sin påmelding, slik at vi kan planlegge best mulig. Her finner du link der dere kan melde dere på via en elektronisk versjon av skjemaet - https://forms.gle/f9JtMa88P9kAv8Bv7 I planleggingen legges det mye arbeid i å skape en atmosfære og et attraktivt opplegg som kan oppleves som godt og meningsfylt for mennesker i ulike aldre, livsfaser og livssituasjoner. Vi lover lek og moro, natur- og kulturopplevelser, inspirerende gudstjenester, masse god sang og musikk, sangseminar, «Smak av speiding», vandring - ja, helt til Verdens Ende - og utfordring til tro og liv. Mye skal vi gjøre sammen alle sammen, men det blir også valgmuligheter og forskjellige alternativer ut fra den enkeltes lyst, behov - og alder. Havna TjømeHotel  ligger i nydelig natur, med skjærgård, stier og grønne enger som inviterer til varierte utendørsaktiviteter. Havna...
Read More
Det nye navnet blir Metodistkirken i Oslo

Det nye navnet blir Metodistkirken i Oslo

En enstemmig  konstituerende menighetskonferanse vedtok 23. mai at den «nye» felles metodistmenigheten skal hete Metodistkirken i Oslo. Det var stappfullt i menighetssalen og en god, optimistisk stemning da mer enn 100 menighetsmedlemmer benket seg til det siste formelle møtet før realisering av sammenslåingen. - Jeg har aldri ledet en menighetskonferanse med så mange mennesker, repliserte kveldens møteleder, tilsynsprest Svein Veland. Forhandligene foregikk uten dramatikk. Det var full tilslutning til vedtakene som ble gjort på den historiske konferansen som markerer starten på en ny tid for Oslo-metodismen. Inspirerende tanker om menighetens vei videre ble delt, og sammensmeltingen ble feiret med festkake. Forberedelsestiden for Metodistkirken i Oslo er over - og fra 1. august 2024 er menighetenes medlemmer, eiendommer, eiendeler, økonomiske midler og forpliktelser overført til den nye menigheten - Metodistkirken i Oslo. For ett år siden ble det på de tre menighetskonferansene gjort vedtak om at Grünerløkka menighet og Bjølsen menighet slår seg sammen med Centralkirken Oslo til en felles menighet. De siste formelle vedtakene...
Read More
Frivillighetsprisen til prosjektledelsen

Frivillighetsprisen til prosjektledelsen

Ikke overraskende var det Anders Isnes, Trine Skjørshammer og Rune Blomhoff som ble tildelt Frivillighetsprisen 2024 på menighetskonferansen 23. mai der Metodistkirken i Oslo ble «sjøsatt». - I Bibelen utfordres vi til å kappes i å hedre hverandre. I dag skal vi hedre og løfte fram tre av dem som har gjort en helt ekstraordinær innsats de siste par årene, sa Centralkirkens avtroppende menighetsrådsleder, Jan Arild Holbek. - Vi vil på vegne av våre tre menighetsråd takke for enormt mye og godt arbeid. Det er mye takket være dere tre at vi har kommet dit vi er i dag. Dere har sikret oss et godt fundament for en ny, felles metodistkirke i Norges hovedstad. Det var de tre avtroppende menighetsrådslederne, Simen Eriksen Hustoft, Johanne Michaelsen og Jan Arild Holbek som delte ut prisen - et diplom, kaffekrus med passende kirkebilde og tekst, og blomster. - Et dreamteam bestående av kompetente personer fra de tre metodistmenighetene i Oslo har siden oktober 2022 utgjort prosjektledelsen. Rune...
Read More
Presteutnevninger til Metodistkirken i Oslo

Presteutnevninger til Metodistkirken i Oslo

Metodistkirkens biskop og tilsynsprester i Norge har utnevnt prester til den «nye» Metodistkirken i Oslo: Ola Westad, Marianne Munz og Steinar Hjerpseth. Nyheten om utnevningene ble bekjentgjort på den konstituerende menighetskonferansen 23. mai. Der ble endelig avgjort at Metodistkirken på Bjølsen, Metodistkirken på Grünerløkka og Centralkirken slår seg sammen med virkning fra august 2024. - Vi er optimistiske med tanke på fremtiden for Metodistkirken i Oslo. Vi har høstet svært gode erfaringer det siste året da de tre menighetene har hatt et tett samarbeid. Menighetene mener det ligger et stort potensial i å fusjonere, og vi har arbeidet med å realisere dette de siste tre årene, sier Anders Isnes, som er valgt til menighetsrådsleder. Han uttrykker tilfredshet med at den nye storsatsingen i Oslo får like stor pastoral bemanning som de tre fusjonerende menighetene har hatt det siste året. Ola Westad blir prest og daglig leder i Metodistkirken i Oslo, og Marianne Munz blir menighetsprest. Steinar Hjerpseth vil være 100 prosent ansatt for å styrke og...
Read More
Barne- og ungdomsarbeider søkes!

Barne- og ungdomsarbeider søkes!

Metodistkirken i Oslo er en livskraftig menighet med flere barnefamilier og ungdommer som en del av menighetsfellesskapet.Metodistkirken holder til i St. Olavs gate 28, ved Tullinløkka i Oslo sentrum.Vil du være med å videreutvikle et godt barne- og ungdomsmiljø i Metodistkirken? Menigheten har i dag én barne- og ungdomsarbeider i 25 % stilling. I tillegg har en av kirkens tre prester ansvaret for konfirmantarbeidet. For å styrke arbeidet ønsker vi å ansette ytterligere en barne- og ungdomsarbeider, i 20 – 25 % stilling. Ansvar og arbeidsoppgaver: Bidra til og videreutvikle menighetens barne- og ungdomsarbeid, som blant annet søndagsskole, tweens-klubb, kor og ungdoms- og generasjonsgudstjenester Være med å forberede, lede og delta på kirkens ulike møteplasser for barn og unge Skape nettverk og fellesskap for barn og unge Utvikle unge som ledere Drive informasjonsarbeid for barne- og ungdomsarbeidet Ønskede egenskaper: Trives med å arbeide med og for barn og unge Evne til, og ønske om å dele krisen tro og trosliv Kunne planlegge og jobbe selvstendig Gode samarbeidsevner Evner å se den enkelte Digital kompetanse Erfaring...
Read More
Hyrdebrev fra biskop Christian Alsted etter generalkonferansen

Hyrdebrev fra biskop Christian Alsted etter generalkonferansen

Mandag 6. mai 2024 Kjære metodister i det Nordiske, Baltiske og Ukrainske biskopsområdeNåde og fred være med dere! Generalkonferansen i Metodistkirken samler omkring 800 delegater fra hele verden. De møtes for sammen å søke Guds vilje og vei for kirken. Det er meningen at konferansen skal være inspirerende, fremadrettet, sette retning og fremfor alt være preget av Guds Ånd. Og det var den! Stemningen var helt annerledes enn den har vært i årtier. Her var ingen konflikter, ingen harde ord og ingen demonstrasjoner. Generalkonferansen var både villig og i stand til å ta vesentlige fremadrettede beslutninger og samarbeide om å finne felles løsninger. Overraskende hurtig og med stor majoritet vedtok konferansen en plan for regionalisering, som endrer vår kirke fra å være en amerikansk kirke med avdelinger i ulike verdensdeler, til å bli en global kirke hvor alle deler av kirken fungerer på et likeverdig nivå. I fremtiden vil generalkonferansen i langt større grad være fokusert på felles globale anliggender, felles misjon, utdannelse, nødhjelp, økumenikk,...
Read More
Konstituerende menighetskonferanse 23. mai

Konstituerende menighetskonferanse 23. mai

Velkommentil konstituerende menighetskonferansefor Metodistkirken i Oslo torsdag 23. mai kl. 18.00 - i kirken i St. Olavsgate 28 Der skal vi gjøre vedtak om navn og overføring av eiendeler, gjeld og medlemsmasse til den nye felles menigheten - Metodistkirken i Oslo. Det skal velges menighetsråd, utvalgsmedlemmer og andre tillitsvalgte. Alle, både medlemmer og venner av menigheten, er hjertelig velkommen til menighetskonferansen. Bare såkalte «bekjennende medlemmer» (opptatte medlemmer) har stemmerett. På menighetskonferansen skal vi løfte blikket og dele inspirerende tanker om menighetens vei videre. Og vi skal feire sammensmeltingen! I forkant av den konstituerende menighetskonferansen, fra kl. 17.30, blir det servert kaffe og bryllupskake! Under finner du formell innkalling og sakspapirer til den konstituerende menighetskonferansen. Vedlegg 5, forslag til valg, ligger i egen fil under innkallingen. Dokumentene kan leses her på nettsiden, eller lastes ned ved å trykke på knappen under for "Last ned". Konstituerende-menighetskonferanse-1Last ned Vedlegg-5-ValgLast ned ...
Read More