Barne- og ungdomsarbeider søkes!

Barne- og ungdomsarbeider søkes!

Vi søker barne- og ungdomsarbeider!Vil du være med å videreutvikle et godt barne- og ungdomsmiljø i Centralkirken?Centralkirken er en livskraftig menighet preget av tro, trivsel og tilhørighet. Mange barnefamilier og ungdommer er en del av menighetsfellesskapet og deltar i en rekke aktiviteter som er tilpasset aldersgruppene.Menigheten har i dag én barne- og ungdomsarbeider i 25 % stilling. I tillegg har en av to prester i kirken ansvaret for konfirmantarbeidet. For å styrke arbeidet ønsker vi å ansette ytterligere en barne- og ungdomsarbeider, i 20 – 25 % stilling.Ansvar og arbeidsoppgaver:Bidra til og videreutvikle menighetens barne- og ungdomsarbeid, som blant annet søndagsskole, tweens-klubb, kor og ungdoms- og generasjonsgudstjenesterVære med å forberede, lede og delta på kirkens ulike møteplasser for barn og ungeSkape nettverk og fellesskap for barn og ungeUtvikle unge som ledereDrive informasjonsarbeid for barne- og ungdomsarbeidetSamarbeide med den andre barne- og ungdomsarbeiderenØnskede egenskaper:Trives med å arbeide med og for barn og ungeEvne til og ønske om å dele kristen tro...
Read More