En enstemmig  konstituerende menighetskonferanse vedtok 23. mai at den «nye» felles metodistmenigheten skal hete Metodistkirken i Oslo.

Det var stappfullt i menighetssalen og en god, optimistisk stemning da mer enn 100 menighetsmedlemmer benket seg til det siste formelle møtet før realisering av sammenslåingen.

– Jeg har aldri ledet en menighetskonferanse med så mange mennesker, repliserte kveldens møteleder, tilsynsprest Svein Veland.

Forhandligene foregikk uten dramatikk. Det var full tilslutning til vedtakene som ble gjort på den historiske konferansen som markerer starten på en ny tid for Oslo-metodismen. Inspirerende tanker om menighetens vei videre ble delt, og sammensmeltingen ble feiret med festkake. Forberedelsestiden for Metodistkirken i Oslo er over – og fra 1. august 2024 er menighetenes medlemmer, eiendommer, eiendeler, økonomiske midler og forpliktelser overført til den nye menigheten – Metodistkirken i Oslo.

For ett år siden ble det på de tre menighetskonferansene gjort vedtak om at Grünerløkka menighet og Bjølsen menighet slår seg sammen med Centralkirken Oslo til en felles menighet. De siste formelle vedtakene om fusjonen ble gjort på menighetenes respektive menighetskonferanser, og  23. mai ble vedtakene om mål og arbeidsplaner for den nye menigheten, organisatorisk struktur og valg til styrer, råd og verv foretatt. 

Begrunnelsen for vedtak om fusjonen mellom de tre menighetene har vært ønsket om å skape en større og mer slagkraftig menighet, hvor felles ressurser kan utnyttes bedre til fordel for medlemmene, menigheten og stor-Oslo. Menighetene mener det ligger et stort potensiale i å slå seg sammen, og de har arbeidet med dette de tre siste årene.

På den felles menighetskonferansen der medlemmer i de tre Oslo-menighetene deltok, var det full oppslutning om et «rammeverk for innhold og strategi». Her beskrives hva vi ønsker og drømmer at for Metodistkirken i Oslo skal bli.

En slik kirke ønsker vi å være

I innledningen til dette dokumentet, heter det:
«Vi vil være en menighet som viderefører Jesu liv og eksempel i verden.
Derfor vil vi bygge en menighet som:
– er åpen raus og trygg – for alle
– engasjerer og oppleves relevant for tro og liv
– er relasjonsbyggende i møte med Gud, andre mennesker og alt det skapte.

Rune Blomhoff presenterte stillings- og utvalgsstruktur for Metodistkirken i Oslo
Tilsynsprest Svein J. Veland ledet konferansen
Anders Isnes blir leder av menighetsrådet i Metodistkirken i Oslo
Menigheten har flere ansatte i ulike stillinger og stillingsstørrelser, her er Giulia Garofoli-Tjikkom, Inger Bærum, Marianne Munz, Kåre Øgreid, Steinar Hjerpseth, Ola Westad, Jonas Ng Langdal og André Storeng
Jan Arild Holbek ledet utdelingen av Frivillighetsprisen
Det var de tre som har utgjort prosjektledelsen som fikk Frivillighetsprisen, Rune Blomhoff, Anders Isnes og Trine Skjørshammer