Ikke overraskende var det Anders Isnes, Trine Skjørshammer og Rune Blomhoff som ble tildelt Frivillighetsprisen 2024 på menighetskonferansen 23. mai der Metodistkirken i Oslo ble «sjøsatt».

– I Bibelen utfordres vi til å kappes i å hedre hverandre. I dag skal vi hedre og løfte fram tre av dem som har gjort en helt ekstraordinær innsats de siste par årene, sa Centralkirkens avtroppende menighetsrådsleder, Jan Arild Holbek.

– Vi vil på vegne av våre tre menighetsråd takke for enormt mye og godt arbeid. Det er mye takket være dere tre at vi har kommet dit vi er i dag. Dere har sikret oss et godt fundament for en ny, felles metodistkirke i Norges hovedstad.

Det var de tre avtroppende menighetsrådslederne, Simen Eriksen Hustoft, Johanne Michaelsen og Jan Arild Holbek som delte ut prisen – et diplom, kaffekrus med passende kirkebilde og tekst, og blomster.

– Et dreamteam bestående av kompetente personer fra de tre metodistmenighetene i Oslo har siden oktober 2022 utgjort prosjektledelsen. Rune Blomhoff, Anders Isnes og Trine Skjørshammer har solid og bred kompetanse. De utfyller hverandre glimrende. I tillegg har de en sterk passion for og tro på selve prosjektet: Å bidra til en ny felles giv for Metodistkirken i Oslo. De tre, med Anders i lederrollen, har hatt et sterkt engasjement for at sammensmeltningen til en ny felles menighet skal skje på en så god og smidig måte som mulig.

I begrunnelsen for pristildelingen understrekes det at arbeidet med å etablere «nye» Metodistkirken i Oslo har vært svært krevende og mangesidig. Dere har undersøkt, vurdert, utredet, informert, konsultert og konkludert. Dere har prøveformulert en lang rekke dynamiske dokumenter – som er knadd og kvalitetssikret i mange omganger, både av dere selv, mange andre i menighetene – og av advokater med spisskompetanse.

– Hver uke har prosjektledelsen hatt møter, og innimellom møtene er massevis av timer brukt til å få på plass best mulige løsninger. Og dere har arbeidet helt uten godtgjørelse. Dette har vært frivillighet, dugnadsarbeid av den aller ypperste klasse, sa Jan Arild Holbek.

Anders Isnes (t.v. foran), Trine Skjørshammer og Rune Blomhoff i prosjektledelsen for fusjonsprosessen mottok Frivillighetsprisen 2024. De tre avtroppende menighetsrådslederne, Simen Eriksen Hustoft (t.v. bak), Jan Arild Holbek og Johanne Michaelsen, foresto utdelingen.