Metodistkirkens biskop og tilsynsprester i Norge har utnevnt prester til den «nye» Metodistkirken i Oslo: Ola Westad, Marianne Munz og Steinar Hjerpseth.

Nyheten om utnevningene ble bekjentgjort på den konstituerende menighetskonferansen 23. mai. Der ble endelig avgjort at Metodistkirken på Bjølsen, Metodistkirken på Grünerløkka og Centralkirken slår seg sammen med virkning fra august 2024.

– Vi er optimistiske med tanke på fremtiden for Metodistkirken i Oslo. Vi har høstet svært gode erfaringer det siste året da de tre menighetene har hatt et tett samarbeid. Menighetene mener det ligger et stort potensial i å fusjonere, og vi har arbeidet med å realisere dette de siste tre årene, sier Anders Isnes, som er valgt til menighetsrådsleder.

Han uttrykker tilfredshet med at den nye storsatsingen i Oslo får like stor pastoral bemanning som de tre fusjonerende menighetene har hatt det siste året.

Ola Westad blir prest og daglig leder i Metodistkirken i Oslo, og Marianne Munz blir menighetsprest.

Steinar Hjerpseth vil være 100 prosent ansatt for å styrke og videreutvikle det diakonale arbeidet.

– Vi ønsker at vår nye menighet skal være en diakonal, samfunnsbevisst og utadvendt kirke. Intensjonen er at diakoni skal være gjennomsyrende for alle kirkens fellesskap og møteplasser, og at vi også skal bety noe positivt for byen, fremholder Anders Isnes.

Steinar Hjerpseth, Ola Westad, Marianne Munz